Tâm Tình Mùa Vọng

Bước vào Mùa Vọng lòng hướng lòng
Từ nơi đất thấp ngước trông lên
Tâm hồn mong đợi như khô hạn
Mong mỏi trời cao ngự xuống lòng

Chờ mong, hồi tưởng ơn cứu chuộc
Hành trình Nhập Thể Chúa Ngôi Hai
Ơn Trời tỏa xuống trên nhân thế
Khấp khởi mừng vui điều ước nguyện

“ Con Người sẽ đến “ trong vinh quang
Mở ra chân trời trong sự thật
Hòa bình , an lạc đỗi mừng vui !
Thiên Chúa là niềm hy vọng mới

Trên khắp thế nhân nhuần ân sủng
Sự thống trị viên mãn đời đời
Tâm trạng chờ mong ơn cứu độ
Từ nơi Thiên Chúa , Đấng toàn năng

Giêsu Cứu Thế sẽ giáng trần
Đem muôn ân phúc đến thế nhân
Chờ mong chân lý thật phỉ chí
Là điều phỉ dạ gắng noi theo

Điều phải đạt đến là sự thật
Vương quốc thái bình ” Nước Kitô ”
Chính Vua Vinh Hiển đang ngự trị
Lòng hướng lên lòng “Mùa Vọng “ ơi !

Mùa vọng 2016
P.Trần Đình Phan Tiến

Chuyên Mục: Mừng Chúa Giáng Sinh  Từ khóa:

Tôi tận lực làm tất cả mọi việc, là chỉ để Thiên Chúa vui lòng.- Thánh Terese of Lisieux

       Tháng Sáu: Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima
           Thư Mời tham dự Đại Hội Thánh Mẫu 2017

Lễ Mình Máu Thánh Chúa | CN Lễ Chúa Ba Ngôi

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: