Niềm vui cho Hài Đồng Giêsu

Vè đom đóm:

Nghe vẻ nghe ve
Nghe vè đom đóm
Chuyện này nghe lóm
Bên tiểu Á đông
Số là mùa đông
Trong tuần Sinh Nhật
Tuyết sa đầy đất
Gió thổi pheo pheo
Là ngọn gió heo
Thấu xương thấm thịt
Bà già con nít
Đốt lửa mà ngồi
Cha ơi trời ơi
Lạnh chi mà lạnh
Thương thay hiu quạnh
Hang đá BELEM
Trống trải bốn bên
Phên bưng cỏ lá
Gió thổi tứ bề
Làm sao ấm được
Giuse ra ngoài
Kiếm vài que củi
Đem vào vừa thổi
Gió lại tắt đi
Cực khổ nỗi này
Biết làm sao được
CHÚA cứ khóc hoài
Khóc hoài không nín
ĐỨC MẸ dỗ dành
CHÚA chưa nín khóc
Bỗng đàn sâu nhỏ
Ở đâu bay vào
Lượn qua lượn lại
Bay thấp bay cao
Thật là vui mắt
CHÚA liền nín khóc
CHÚA cười thật tươi
Và từ đêm ấy
CHÚA chúc phúc lành
Sâu phát ánh sáng
Gọi là đom đóm

Lạy CHÚA HÀI ĐỒNG GIÊSU, trong mùa Giáng Sinh, xin cho con như con đom đóm đem lại niềm vui cho CHÚA.

Rosa Tran

Chuyên Mục: Mừng Chúa Giáng Sinh 

Thấy người khác khốn khổ cách rõ ràng mà trong lòng thấy thương xót; thấy người khác có việc vui mừng mà trong lòng cảm thấy vui vẻ, đó chính là bằng chứng của đức ái.- Thánh Basilius Magnus

          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 2 TN B | Chúa Nhật 3 TN B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: