Niềm vui cho Hài Đồng Giêsu

Vè đom đóm:

Nghe vẻ nghe ve
Nghe vè đom đóm
Chuyện này nghe lóm
Bên tiểu Á đông
Số là mùa đông
Trong tuần Sinh Nhật
Tuyết sa đầy đất
Gió thổi pheo pheo
Là ngọn gió heo
Thấu xương thấm thịt
Bà già con nít
Đốt lửa mà ngồi
Cha ơi trời ơi
Lạnh chi mà lạnh
Thương thay hiu quạnh
Hang đá BELEM
Trống trải bốn bên
Phên bưng cỏ lá
Gió thổi tứ bề
Làm sao ấm được
Giuse ra ngoài
Kiếm vài que củi
Đem vào vừa thổi
Gió lại tắt đi
Cực khổ nỗi này
Biết làm sao được
CHÚA cứ khóc hoài
Khóc hoài không nín
ĐỨC MẸ dỗ dành
CHÚA chưa nín khóc
Bỗng đàn sâu nhỏ
Ở đâu bay vào
Lượn qua lượn lại
Bay thấp bay cao
Thật là vui mắt
CHÚA liền nín khóc
CHÚA cười thật tươi
Và từ đêm ấy
CHÚA chúc phúc lành
Sâu phát ánh sáng
Gọi là đom đóm

Lạy CHÚA HÀI ĐỒNG GIÊSU, trong mùa Giáng Sinh, xin cho con như con đom đóm đem lại niềm vui cho CHÚA.

Rosa Tran

Chuyên Mục: Mừng Chúa Giáng Sinh 

Vâng lời chân chính là trong những việc không hợp với ý riêng mình, mà vẫn thực hành nó cách vui vẻ thì mới nhìn rõ được.- Thánh Alfonsus Maria de Liguori

       Tháng Mười: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 27 TN A | Chúa Nhật 28 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: