Đêm Đông Con Chúa Giáng Trần

Hỡi người nghèo khó đơn côi !
Chúa Trời thương xót đã nghe dân Ngài
Ban Đấng Cứu Độ Ngôi Hai
Đêm đông lạnh giá rời ngai Thiên Đình
Mang “ Lửa” Thần Khí siêu linh
Tặng cho trần thế “ Thiên Tình” trời cao
Lòng người muốn ấm hay sao ?
Ngôi Hai “lạnh cóng” lẽ nào chẳng hay?
Đêm đông lạnh buốt chân tay
Vậy mà “ Thánh Tử” giáng sinh hang lừa
Đổi lấy giá lạnh ngàn xưa
Cho “ ai ” ấm áp chính là thế nhân
Ôi, “Con Chúa” , Đấng đơn thân !
Lạnh bởi giá rét, lạnh luôn cuộc đời !
Giêsu, cứu độ loài người
Chịu “Thân” giá rét vì loài người ta
Gẫm suy Thiên Chúa yêu ta
Chúa chịu lạnh rét, để ta ấm lòng
Lòng thương xót “lửa” cháy nồng
Giêsu đổi lấy để ta an bình
Cuộc đời ấm lửa cháy nồng
Chính “lòng thương xót” ban cho muôn loài
Giữa đêm lạnh giá trong ngoài
Gẫm suy “Con Chúa” bỏ ngai Thiên Đình
Hạ xuống nhân loại tội tình
Tỏ “lòng thương xót” lung linh hải hà
Từ nơi Con Chúa phát ra
Một “Lòng Thương Xót” chính là “GIÊSU”
Đất trời xuân, hạ, thu ,đông
Giêsu thương xót đêm đông giáng trần
Đổi lấy lạnh giá, đơn thân
Cho nhân loại “ấm” tình nhân thế trần
Mau kíp thờ lạy “Nhiệm Thân”
Hài Nhi “Cứu Thế” chính Con Chúa Trời./.

Lễ Giáng Sinh 2015
p.Trần Đình Phan Tiến

Chuyên Mục: Mừng Chúa Giáng Sinh 

Không có đức ái mà đi truyền giáo, thì giống như mình hái quả trên cây rồi tự mình đốn ngã cây vậy.- Thánh Ignatius de Loyola

          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 2 TN B | Chúa Nhật 3 TN B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: