Kinh Kính Mừng làm thay đổi cuộc đời Nhạc sỹ Vũ Thành An

Kinh Kính Mừng làm thay đổi nhạc sỹ Vũ Thành An thành Thầy phó tế Vũ Thành An. Thật kỳ diệu, không có điều gì mà Thiên Chúa không làm được.

 

Kim Nhung Show

Có tình yêu thì không có nhọc nhằn; cho dù có nhọc nhằn thì nhọc nhằn này cũng bị tình yêu hóa lỏng.- Thánh Augustinus

       Tháng Chín: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 24 TN A | Chúa Nhật 23 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: