Kinh Kính Mừng làm thay đổi cuộc đời Nhạc sỹ Vũ Thành An

Kinh Kính Mừng làm thay đổi nhạc sỹ Vũ Thành An thành Thầy phó tế Vũ Thành An. Thật kỳ diệu, không có điều gì mà Thiên Chúa không làm được.

 

Kim Nhung Show

Đức Cậy khuyến cáo chúng ta, coi nhẹ đời này là hư ảo, hy vọng tương lai là hạnh phúc. Người nào đem hy vọng của họ ký thác nơi chóng qua như mây khói ở đời này, đó là đi ngược lại trái với đức cậy, không thể như thế.- Thánh Augustinus

       Tháng Mười Hai: Mừng Chúa Giáng Sinh
          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 3 MV B | Chúa Nhật 2 MV B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: