Vấn Đề Độc Thân Linh Mục

Luật độc thân linh mục một lần nữa lại được đặt ra và rất có thể sẽ có  thay đổi “  Chúng ta  có thể thấy một sự thay đổi. Về luật, tình trạng giáo sĩ độc thân không phải là một  giáo thuyết hay tín điều đúng hơn là một vấn đề về luật và truyền thống. Một truyền thống mà các tín hữu Công giáo tin là được hướng dẫn bởi Chúa Thánh Thần….

…Điều đó ý muốn nói rằng Giáo Hội không gạt bỏ truyền thống cả ngàn năm mà không suy xét cẩn trọng. Cũng có thể một thay đổi nào đó về kỷ luật độc thân này sẽ được áp dụng ở địa phương trước tiên thay vì được thiết lập một cách phổ quát. Khi gặp Đức Thánh Cha, đức giám muc Erwin Krautler của giáo hạt Xingu Braxin chỉ có 27 linh mục đang phục vụ cho 700.000 người Công Giáo đã đề xuất ý kiến về linh mục đã có gia đình để giảm thiểu sự thiếu hụt nhân sự. Giám mục Krautler  cho biết Đức Thánh Cha đã giải thích rằng từ Roma cá nhân ngài không thể tự mình kiểm soát mọi thứ. Các giám mục  sở tại chúng tôi nắm rõ những nhu cầu của tín hữu địa phương thế nên “Corajudis” tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là can đảm đưa ra những đề nghị cụ thể” ( Nguồn Lamhong.Net – 21/3/2017 – Chí Thành S.J ( Dongten.Net chuyển ngữ ).

Không thể viện cớ thiếu hụt nhân sự để rồi phong chức linh mục cho những người đã có gia đình. Lý do là vì chức linh mục là một ơn gọi chứ không phải là …viên chức Giáo Hội. Linh mục là ơn gọi và ơn gọi ấy đòi hỏi cần phải từ bỏ mọi sự thế gian để bước đi theo Chúa “ Ai yêu mến cha hoặc mẹ hơn Ta không đáng cho Ta. Ai yêu mến con trai con gái hơn Ta không đáng cho Ta. Ai không vác thập giá mình mà theo Ta thì chẳng đáng cho Ta” ( Mt 10, 37 -38 ).

Yêu mến cha mẹ vợ con gia đình  đối với người đời là điều chính đang nhưng với Chúa  lại là không đáng. Tại sao ? Bởi vì những thứ tình cảm ấy rút cục chỉ đem đến trói buộc  khiến con người không thể thoát ra khỏi  cõi đời tục lụy ô trọc này. Phải chăng cũng  bởi  không thấy những tình cảm thế gian là một thứ trói buộc thế nên mới xảy ra tình trạng rất đáng buồn là có hàng trăm linh mục người Hòa Lan gần đây đã nổi loạn biểu tình để đòi…lấy vợ. ?

Là linh mục lại đòi…lấy vợ thì thật chẳng hiểu chút chi về ơn gọi. Tuy nhiên  đây chỉ là cái hiện tượng đương nhiên không thể tránh một khi Giáo Hội đã bước vào con đường Tục Hóa ( Desacralisation ). Đối với Tục Hóa thì ơn gọi đâu còn ý nghĩa gì nữa bởi lẽ ơn gọi của Đức Ki Tô mục đích là để dẫn đưa con người thoát khỏi vòng trói buộc của vô minh hầu nhận biết Sự Thật “ Chúa Giê Su nói với những người Do Thái đã tin Ngài rằng: Nếu các ngươi cứ ở trong đạo của Ta thì thật là môn đệ Ta. Các ngươi sẽ nhận biết Sự Thật và Sự Thật sẽ giải thoát các ngươi” ( Ga 8, 31 -32 ).

Chúa nói nhận biết Sự Thật sẽ được giải thoát vậy Sự Thật đó là gì ? Xin thưa chính là mỗi một người trong chúng ta đều đã được tạo dựng là Hình Ảnh Thiên Chúa là Con Thiên Chúa ( St 1, 26 ) Mặc dầu phẩm vị là Con Chúa nhưng do bởi vô minh che lấp thế nên con người đã nhất tề chối bỏ  chân  lý cao cả ấy. Cũng vì chối bỏ Sự Thật thế nên  người ta  đã ghét bỏ và giết chết Đức  Ki  To “ Người Do Thái lại lấy đá để ném Ngài. Chúa Giê Su nói Ta do Cha Ta mà tỏ nhiều việc lành cho các ngươi vậy vì việc nào trong đó mà các ngươi  lại ném đá Ta ? Người Do Thái đáp: Ấy chẳng phải vì một việc lành nào trong đó mà chúng ta ném đá ngươi đâu  nhưng vì ngươi vốn là người mà lại dám tự tôn là ĐCT. Chúa Giê Su đáp lại: Trong luật pháp các ngươi há chẳng chép rằng Ta đã nói các ngươi là thần hay sao ( mà KT thì không thể bãi bỏ) ? Nếu Chúa gọi những kẻ được nghe  Đạo ĐCT phán là thần thì  Ta đây là Đấng đã được biệt ra Thánh và sai xuống thế gian nói rằng Ta là Con ĐCT thì cớ sao các ngươi lại nói Ta là nói lộng ngôn ? ( Ga 10, 31 -32 ).

Đức Ki Tô mạc khải chân lý  Con Thiên Chúa vốn ở nơi mỗi người  và chân lý ấy có khi Ngài gọi là Đấng Cha có khi gọi là Nước Trời…nhưng dù với danh xưng nào thì đó cũng là để ám chỉ cho một thực tại ẩn giấu sâu kín ở nơi cõi lòng mỗi người. Ơn gọi  của Ki Tô Hữu là theo Chúa để nhận biết Sự Thật và khi đã  có được sự nhận biết ấy  thì chúng ta sẽ được giải thoát tức  thoát khỏi mọi nỗi  khổ ách mà mình đã vương mang từ muôn muôn kiếp.

Nhận biết chân lý Con Thiên Chúa ở  nơi chính mình, điều ấy đối với con người là bất khả nếu không có Đức Ki Tô Đấng dẫn đường chỉ lối “ Ta là đường là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy” ( Ga 14, 6 ). Đức Ki Tô quả thật là Đấng dẫn đường  duy nhất  thế nhưng Ngài đã  phục sinh  về trời đâu còn ở cõi thế gian này nữa.?   Tuy không còn ở  thế gian nhưng Chúa đã để lại lời hứa “ Ta sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế” ( Mt 28, 20 )

Đức Ki Tô hứa sẽ ở lại với chúng ta mọi ngày cho đến tận thế vậy Ngài sẽ ở lại bằng cách nào nếu không sống trong các linh mục ? Chúa sống trong các linh mục để  các ngài trở nên một Ki Tô khác ( Alte Christus ). Một khi đã là Ki Tô khác thì phải  nên giống Chúa mọi đàng làm sao có thể khác được ?  Tuy nhiên  các linh mục  dẫu sao  cũng là những con người với  những yếu đuối bất toàn cần phải vượt qua. Dù là người  nhưng các linh mục  có điểm khác biệt với  đời ở chỗ là các ngài được hiến Thánh  để mang vác sứ mạng dẫn đưa Dân Chúa  tiến về  Quê Trời vĩnh cửu.

Chính vì các linh mục thay Đức Ki Tô để dẫn đưa Dân Chúa  thế nên Giáo Hội đòi hỏi các ngài phải có một đời sống hoàn toàn trong sạch như Chúa “ Công đồng Vatican II đã lập lại trong sắc lệnh Presbytorum Ordinis về mối liên kết chặt chẽ giữa   đời sống độc thân và Nước Thiên Chúa, một khởi đầu sự sống  mới mà thừa tác viên Hội Thánh được Thánh hiến để phục vụ. Bộ Giáo Luật mới của Giáo Hội  La Tinh năm 1983 đã lập lại truyền thống cố hữu: Các giáo sĩ buộc phải sống độc thân là ân ban đặc biệt của Thiên Chúa do đó thừa tác viên Thánh chức có thể kết hợp dễ dàng hơn với Chúa Ki Tô với một con tim không chia sẻ và tự do hơn để miệt mài phục vụ Thiên Chúa và mọi người” ( Nguồn Nguyễn Thế Bài – Độc thân linh mục – Linh mục độc thân – Cái nhìn, suy tư và ước mong của một giáo dân ).

Tại sao đời sống độc thân linh mục lại có mối liên kết chặt chẽ  với Nước Thiên Chúa ? Đó là vì Nước Thiên Chúa ấy là…nước nội tại trong mỗi người. Thật sự thì chỉ khi nào nhận ra Nước Thiên Chúa  là …nước nội tại  chúng ta mới thấy được tính chất  như là Ki To  khác của chức linh mục. Nếu chúng ta tin nơi Đức Ki To thế nào thì cũng cần phải tin linh mục như vậy bởi vì ngài là Ki Tô To khác. Thế nhưng nếu linh mục là Ki To khác  thì đương nhiên ngài phải sống độc thân. Không sống độc thân thì linh mục không phải là Ki To khác.

Linh mục sống độc thân là một trong ba tiêu chí  cần phải có để được nhìn nhận là nhà truyền giáo đích thực. Một hôm cha Petitjean đi đến giảng đạo trước một số đông người Nhật ( Nagasaki ). Nghĩ rằng họ  toàn là lương dân nên sau bài giảng ngài tươi cười hỏi: Có ai thắc mắc gì không ? Một người đưa tay chất vấn:

-         Chúng tôi muốn được hỏi ông ba điều,  yêu cầu ông trả lời cho  chúng  tôi là có hay không.

-         Tốt lắm, xin quý vị cứ đặt câu hỏi.

Câu hỏi thứ nhất , các ông có tin Đức Mẹ Đồng Trinh không ?

-         Có

Câu hỏi thứ hai, các ông có vâng lời và thông hiệp với đức Thánh cha không ?

-         Có

Câu hỏi thứ ba, các ông có  giữ mình đồng trinh và sống độc thân không ?

-         Có

-         Vậy thì mấy trăm người chúng tôi đây cùng với ông là đồng đạo. Chúng tôi toàn là Công Giáo cả. ( Đức hồng y FX Nguyễn Văn Thuận – Những người lữ hành trên đường hy vọng ).

Trong ba tiêu chí ấy thì tiêu chí thứ nhất , tin Đức Mẹ Đồng Trinh

Không những cần phải có cho các linh mục mà còn cho toàn thể giáo dân nữa. Lý do là vì chỉ có Đức Mẹ Đồng Trinh thanh sạch vẹn tuyền mới có thể cưu mang và hạ sinh Đấng Cứu Thế  cũng là Đấng Emmanuel Thiên Chúa ở cùng chúng ta ( Mt 1, 23 ). Mặt khác Đức Mẹ chẳng những chỉ đồng trinh trước và trong khi sinh Đấng Cứu Thế  mà còn cho đến  muôn đời bởi chưng Ngài  sẽ còn tiếp tục  hạ sinh các Ki Tô khác nơi tâm hồn mọi tín hữu “ Cũng một  năng lực của Đấng Chí Cao cũng một tác động của Thánh Thần đả  làm cho Maria sinh ra Đấng Cứu Chuộc cũng làm cho tín hữu được sinh ra trong nước tái sinh” ( MV Bernados O. P – Mẹ Trong Đời Tôi )

Đức Mẹ sinh Chúa Ki Tô nơi tâm hồn các tín hữu thế nhưng làm sao Ngài có thể…sinh được nếu không  thông qua các linh mục là những  con người đã được Thánh hiến cho công cuộc cao cả này ? Đức Mẹ là Mẹ Chúa Cứu Thế và như vậy chúng ta cũng có thể nói một cách nghiêm túc rằng Đức Mẹ là Mẹ của các Bí Tích. Nói cách rõ ràng hơn thì việc ban và nhận lãnh các Bí Tích nhất là Bí Tích Thánh Thể đều là nhờ ơn của Mẹ. Chẳng phải Thịt và Máu Chúa Ki Tô là duy nhất của Đức Mẹ hay sao ?  Vậy chúng ta rước Chúa vào lòng đó chẳng phải cũng là đón Đức Mẹ hay sao ?

Linh mục là một Ki Tô khác nhưng điều ấy không  phải là đương nhiên mà cần phải được Đức Mẹ sinh ra. Nói cách khác linh mục cần có lòng tôn sùng Đức Maria một cách đặc biệt giống như Thánh Gioan Tông Đồ “ Chúa Giê Su  thấy Mẹ Ngài và môn đệ Ngài thương yêu đứng bên cạnh  thì nói cùng Mẹ rằng. Này Bà, kìa là con Bà. Đoạn Ngài phán cùng môn đệ ấy rằng: Kìa là Mẹ con và từ giờ  đó người môn đệ ấy rước Bà về nhà mình” ( ga 19, 25 -27 ).

Việc Gioan đón Đức Mẹ về nhà mình, đó là  theo sự trối trăn của Chúa. Thế nhưng cũng cần nên nhớ mục đích của việc  đón ấy là  để Gioan được Đức Mẹ chăm sóc huấn luyện hơn là Gioan chăm sóc Đức Mẹ. Việc chăm sóc của Đức Mẹ đối với các Tông Đồ là vô cùng cần thiết bởi vì chỉ nhờ đó mà Giáo Hội mới có thể chiến đấu và chiến thắng kẻ thù gian hiểm là Sa Tan “ Con rồng lớn  bị quăng xuống  tức là con rắn xưa ( Nơi Vườn Địa Đàng ) gọi là ma quỷ và Sa Tan  đứa lừa dối cả và thiên hạ. Nó bị quăng xuống  đất với các sứ giả của nó cũng bị quăng xuống nữa” ( Kh 12, 9 ).

Đặt lại vấn đề linh mục độc thân cũng có nghĩa là đặt lại toàn bộ công cuộc Cứu  Độ của Đức Giê Su Ki Tô  mà trong đó vai trò của  Người Nữ Maria  được tiên báo trong Kinh Thánh ( St 3. 15 ) là vô cùng quan trọng. Vai trò ấy Đức Mẹ  đã thực hiện cách bền bỉ suốt từ hai thế kỷ nay, cụ thể là vào năm 1858 tại Lộ Đức để củng cố cho tín điều Vô Nhiễm Nguyên Tội. Tại Phatima năm 1917 để  cổ vũ cho ba mệnh lệnh: Tôn sùng Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ, Siêng năng lần chuỗi Mân Côi và cố gắng cải thiện đời sống.

Năm nay là kỷ niệm đúng một trăm năm Đức Mẹ hiện ra tại Phatima và hôm nay chúng ta thấy gì ?  Thế giới hầu như  đang bước vào tiến trình sụp đổ không  thể tránh. Sau sự sụp đổ ấy là gì, có phải đúng như Kinh Dịch nói: Cùng tắc biến, biến tắc thông hay không ?  Về phần những người con của Mẹ, chúng ta tin…sẽ thông  bởi như lời Mẹ đã hứa: Trái Tim Mẹ Sẽ Thắng./.

 

Phùng  Văn  Hóa

Chuyên Mục: Chia Sẻ Tâm Linh 

Thiên Chúa là Đấng tuyệt đối giữ lời hứa, cho nên khi chúng ta cầu xin, thì cũng phải ôm lòng tin tuyệt đối mà tiếp nhận.- Thánh Augustinus

       Tháng Mười Hai: Mừng Chúa Giáng Sinh
          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 3 MV B | Chúa Nhật 2 MV B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: