Thập Gía Đức Kitô

Thánh giá khác với thập giá ở chỗ một đàng có Chúa bị đóng đinh trên đó, một đàng không. Trên đồi Golgotha có ba thập giá nhưng chỉ có một Thánh Giá. Thập giá là khổ hình chỉ để dành cho những kẻ phạm trọng tội trong thời La Mã xưa. Chúa Giêsu bị người Do Thái không những liệt vào hạng phạm nhân đó mà còn nặng  nề hơn. Baraba là tên dấy loạn và giết người nhưng người ta lại xin tha cho hắn và một mực đòi giết Giêsu “ Họ đồng thanh kêu lên rằng = Hãy khử người này đi mà thả Baraba cho chúng tôi” ( Lc 23, 18 ).

Vì lý do gì mà Chúa lại bị ghét bỏ cách dữ dội như thế ? Mặc dầu câu trả lời đã được ghi chép rành rành trong Kinh Thánh nhưng người ta lại cố tình không hiểu và cho rằng Chúa Giêsu đã bị kết một cái án chính trị bất công. Chính bởi quan niệm sai lầm ấy mà đã không nhận ra được giá trị Thập Giá Đức Kitô. Còn nhớ vào năm 2002 có một nữ công dân người Ý gốc Phần Lan tên là Soil Lautsi đã kiện ra tòa yêu cầu gỡ bỏ thập giá khỏi các phòng học của các trường học ở Abano Terme tỉnh Padoue nơi các con bà đang theo học với lý do vì đã vi phạm quyền…tự do tôn giáo. Vụ kiện ấy chẳng biết ai thắng ai thua thế  nào nhưng nó cũng nhắc nhở cho chúng ta những ai theo Chúa sẽ bị ghét bỏ “ Ví bằng thế gian ghen ghét các ngươi thì hãy biết rằng họ đã ghét bỏ Ta trước” ( Ga 15, 8 ).

Sự ghét bỏ Thập Giá Đức Kitô có thể thể hiện bằng nhiều cách thế khác nhau. Có người chỉ vì vô tình coi Thánh Giá như đồ trang sức, đeo nó tòn ten bên tai, xâm trên cánh tay hoặc đeo lủng lẳng trước ngực v.v…Tất cả những cái gọi là Thánh Giá đó hoàn toàn  chẳng phải Thánh Giá bởi  không có Đức Kitô trên đó. Mặt khác sự coi thường này còn thể hiện ngay ở nơi những người tự nhận mình…có đạo ở chỗ là không tuân giữ các giới răn Chúa và Hội Thánh.

Thập giá Đức Kitô vô cùng trọng yếu đối với cuộc sống tâm linh  mỗi người đến nỗi Thánh Phaolo đã phải cảm khái thốt lên “ Vì tôi đã quyết định rằng ở giữa anh em tôi chẳng biết sự gì khác ngoài Giêsu Kitô và Giêsu Kitô chịu đóng đinh” ( 1C 2, 2 ). Lý do khiến Phao lô con người trở lại ấy không còn biết đến sự gì khác ngoài  Đức Kitô chịu đóng đinh là vì ngài đã nhận biết Thập Giá Đức Kitô đích thị là dấu chỉ của sự vui mừng. Cũng vì nhận biết Thập Giá Đức Kitô là dấu chỉ vui mừng thế nên Thánh nhân đã hiến dâng hết cả  cuộc đời còn lại của mình cho sứ vụ Tông đồ  mà không  hề quản ngại  “ Phần chúng tôi, chúng tôi chẳng làm  gì gây cớ vấp phạm cho ai trong công việc phụng sự. Trái lại trong mọi sự chúng tôi luôn chứng tỏ mình là những chấp sự của ĐCT = nào trong nhiều sự nhẫn nại, hoạn nạn thiếu thốn, khốn khổ đòn vọt lao tù hỗn loạn cần lao không ngủ không ăn. Nào trong sự thanh sạch, trí thức,  kiên nhẫn nhân từ,  sự cảm hóa của Thánh Linh, tình thương yêu không giả dối” ( 2Cr 6, 3 -6 ).

Người trước đây “ tàn hại Hội Thánh” ( Cv 8, 3) mà nay lại đã trở thành một con người hoàn toàn mới, điều ấy chứng tỏ gì nếu chẳng phải đó là một chứng nhân đích thực của chân lý ? Dẫu vậy chân lý không bao giờ là cái có sẵn giống như quả sung chín trên cây chỉ việc…há miệng chờ !.  Chân lý  không bao giờ là cái có sẵn mà cần phải tìm mới gặp. Chính bởi chân lý cần phải tìm  thế nên Đức Kitô mới truyền dạy “ Ai muốn theo Ta thì hãy từ bỏ mình, vác thập tự giá mình hàng ngày mà theo” ( Lc 9, 23). Theo Chúa thì phải bỏ mình, ngược lại không bỏ mình thì không thể theo “ Đang khi đi đường có kẻ thưa Ngài rằng = Không cứ Ngài đi đâu tôi sẽ theo đó, Chúa Giêsu đáp = Con cáo có hang, chim trời có tổ song Con Người không có chỗ gối đầu. Ngài lại phán cùng kẻ khác rằng = Hãy theo Ta, kẻ ấy nói = Thưa Chúa xin cho tôi về chôn cất cha tôi trước đã, nhưng Ngài phán = hãy để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Còn ngươi hãy đi truyền giảng Tin Mừng  Nước ĐCT. Kẻ khác lại nói = Thưa Chúa tôi sẽ theo Chúa song xin cho tôi về từ giã người nhà trước đã, Chúa phán = Không ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đằng sau mà xứng với Nước Trời” ( lc 9, 57 062).

Tra tay cầm cày có nghĩa là bước đi trên con đường tìm kiếm chân lý. Một khi đã dấn thân trên con đường này thì không thể thoái lui hay tẽ ngang sẽ như Chúa nói = Không xứng với Nước Trời. Tại sao vậy ? Bởi vì nước  mà Đức Kitô rao giảng là Nước Trời mầu nhiệm siêu xuất thế gian “ Nước Ta chẳng thuộc thế gian này” ( Ga 18, 36 ). Nước Chúa không thuộc thế gian, vậy nước ấy ở đâu ? “ Người Pharisiêu hỏi Chúa Giêsu về Nước ĐCT chừng nào đến ? Ngài đáp = nước ĐCT không đến cách mắt thấy được. Người ta cũng sẽ không nói được = ở đây hay ở kia vì này Nước ĐCT ở trong lòng các ngươi” ( Ga 17, 20 -21). Không thể nói đây này đó kia bởi vì Nước Trời không thuộc  thế gian tức cõi không gian thời gian hiện tượng này.

Nước Trời không thuộc thế giới hiện tượng nay còn mai mất  nhưng lại ở trong lòng tức trong tâm mỗi người. Đối với Nước Trời tục hóa thì chẳng có chút chi liên hệ với việc bỏ mình. Ngược lại với Nước Trời nội tại mà Đức Kitô rao giảng thì không thể không bỏ mình tức vác thập giá mình hàng ngày mà theo Ngài. Thập giá gắn liền với khổ đau, chấp nhận thập giá có nghĩa là chấp nhận khổ đau. Tuy nhiên việc theo Chúa chấp nhận khổ đau như thế  hoàn toàn không phải là cam chịu khổ đau chỉ vì khổ đau nhưng là để bù đắp sự còn thiếu của thập giá Đức Kitô ở nơi chính mình “ Nay tôi vui mừng về sự tôi chịu khổ vì anh em và vì Thân Thể của Đức Kitô là Hội Thánh mà đem xác thịt tôi bù đắp phần còn thiếu trong thập giá Ngài” ( Cl 1, 24).

Đức Kitô đã hoàn tất công cuộc cứu chuộc của Ngài nhưng còn về phần Đức Kitô ở trong ta và ở trong tất cả anh em ta thì vẫn còn thiếu. Tất cả chúng ta những người đã lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội thì cũng đều nhận lãnh Đức Kitô làm sản nghiệp “ Về phần anh em há không biết rằng Chúa Giêsu Kitô là Đấng ở trong anh em  sao ? “ ( 2C 13, 5 ).

Chúa  Giêsu Kitô là Đấng…ở trong ta, điều ấy thực kỳ diệu và vĩ đại biết bao. Thế nhưng thực sự thì chúng ta có nhận biết  điều ấy không đang khi vẫn dự lễ rước lễ cũng như cầu nguyện  mỗi ngày ? Câu trả lời có lẽ là không. Dẫu vậy điều ấy quả thật chẳng có chi quan trọng, điều cần thiết là ta có bỏ được mình hay không. Bỏ mình có nghĩa cùng vác thập giá cùng chịu khổ vì Chúa, vì Giáo Hội. Chỉ có như thế chúng ta mới được cùng sống lại với Chúa “ Vì anh em đã nhờ Phép Rửa mà được đồng chôn với Ngài, cũng nhân đó mà được sống lại với Ngài” ( Cl 2, 12).

Phùng  Văn  Hóa

( Chia sẻ bài giảng lễ Suy Tôn Thánh Giá tại nhà thờ GX Bùi Chu nhân ngày Truyền Thống của Phong Trào Cursillo Xuân Lộc 14. 9 . 2013 )

Chuyên Mục: Chia Sẻ Tâm Linh  Từ khóa:

Tham tài thì tự mình tìm hình phạt, yêu khó nghèo thì sản sinh vương miện.- Thánh Benedictus

       Tháng Mười Hai: Mừng Chúa Giáng Sinh
          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 3 MV B | Chúa Nhật 2 MV B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: