Thân con là kiếp bụi tro!

Thân con là kiếp bụi tro
Sống nhờ “Sinh Khí” Trời cho mà thành
Vậy nên như sợi chỉ mành
Nếu thời sinh khí theo chân về trời

Bùn đất Chúa nặn nên tôi
Vậy nên của Chúa thảy thôi đó mà
Nào xác có phải của ta ?
Còn hồn có phải của bà, của ông?

Thời gian sống nơi thế trần
Chính là nhờ bởi hồng ân của Trời
Thế nên, đừng gọi “của” người
Nhưng ta nên nhớ Chúa Trời hằng ban

Chẳng chi gọi là của ta
Thời giờ của Chúa, xác hồn do Ngài
Bụi trọ thật kiếp chẳng sai
Ai mà chối cải là sai rành rành

Cuộc đời như sợi chỉ mành !
Hiền lành là sống chính danh “con Trời”
Sống ác “con quỷ” chẳng chơi
Sự sống bằng “Lời” quả thật chẳng sai

Cuộc sống lao động , hàm nhai
Có thời, có hạn chẳng sai chút nào
Đừng tưởng cuộc sống lao xao
Sống hoài, sống mãi tự cao mà lầm

Cuộc sống phải cứ xoay vần
Xoay bằng cách nào cũng “đến” bụi tro
Chỉ có một việc phải “lo”
Đó là lo sống xứng danh “con Trời”

“Sống” chỉ có vậy thôi !
Đến khi “chết” rồi mới thật “sống lâu”
Ngẫm suy Thánh Ý nhiệm mầu
Ban cho loài người cuộc sống trần gian./.

07/03/2017
P.Trần Đình Phan Tiến

Chuyên Mục: Chia Sẻ Tâm Linh  Từ khóa:

Lý trí con người yếu đuối nên thường có thể làm sai, duy chỉ có đức tin chân chính mới hoàn toàn không sai lầm.- sách Gương Chúa Giê-su

       Tháng Mười: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 27 TN A | Chúa Nhật 28 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: