Sự nói xấu nhau tác hại ra sao?

Đừng nói hành nói xấu nhau là một trong 10 điều mà Đức Giáo Hoàng Francisco khuyên hết thảy giáo dân trên toàn cầu không nên làm từ đầu năm 2016. Dù là người ấy chỉ thuật chuyện lại, là người ở giữa để nhắn gởi hay nói giùm thì cũng rất không nên.

Thưa vì đời thường con người ta không ai thích bị nghe như thế (ngoại trừ chỉ là nghe nói những lời khen tặng nhưng có được mấy người Việt mà lại có lòng tốt khen nhau bao giờ?). Vì thứ nhất ta chẳng biết thực hư ra sao?. Thứ hai là vì người nghe không có thể biện minh hay giải thích cho được vì sao lại như thế? Và thứ ba là không cần người người nói ấy thêm mắm thêm muối đâu nhưng người nghe cũng sẽ tự đổ thêm cả tấn muối vào trong câu chuyện nên rất có thể từ cái ý tốt ban đầu của người nói ấy nó trở thành ý thật xấu đến độ nghe xong muốn tuyệt tình hay “từ luôn” từ đây.

Nên khuyên người già cả, lớn bé gì thì cũng không nên có thói quen nói hành nói xấu ai sau lưng cả và cần hiểu rằng sự nói xấu hay trách móc ai đó NÓ không mang lại Lợi Ích gì cho ai cả mà nó sẽ quay trả ngược lại ngay chính mình còn cộng thêm vài tạ muối nữa thì nó có thành quá mặn để cho trái tim của ta có thể chết được hay không?.

Cái hại thực tế và trước mắt nhất là làm cho người ta không thèm muốn đến nhà chơi nữa, không còn tình nghĩa nữa, tình gần nay nó thành tình xa, tình đã xa sẵn nay nó thành xa lắc xa lơ và rồi cái đức Mến trong ta nó đã không còn … Thì đâu là yêu thương mà Thiên Chúa luôn mong mỏi nơi chúng ta là hãy yêu thương nhau như Thiên Chúa hằng yêu thương chúng ta?.

Thật phải khi con người chúng ta mà sống thiếu tình yêu thương của Thiên Chúa thì Thế Giới muôn đời chỉ có chiến tranh do tranh chấp, dành giựt, chém chặt và giết hại lẫn nhau chỉ vì những mối lợi lớn nhỏ mà chẳng một ai có thể mang nó theo qua bên kia Thế Giới được sau khi hồn lìa khỏi xác.

Nên quan trọng và thực tế hơn cả là người lớn như ông bà, cha mẹ, chú cô, cậu dì nên ăn ở sao để làm gương tốt lành, đối đãi chân thật với nhau từ lời nói đến việc làm. Để xứng đáng là con cái Thiên Chúa và cố gắng gầy dựng một tương lai sáng sủa, lành mạnh cho chúng con cái cháu chắt sau này luôn được sống trong hạnh phúc, trong tình Chúa và trong tình người cách trọn hảo hơn và gần như tuyệt đối hơn nhiều so với con người đang sống trong thời buổi quá bon chen, xe xua của ngày hôm nay.

Dù là chúng ta đang ở cái tuổi gần đất xa trời nhưng vẫn có thể còn GIEO ĐỨC được mà để đời con đời cháu chắt sau này chúng có sẵn mà hưởng dùng. Chớ có đâu chúng ta lại muốn GIEO ÁC để con cháu chúng sẽ gặp ÁC như câu “Đời cha ăn mặn, đời con khát nước” hay sao???.

Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
7 tháng 7, 2016

Chuyên Mục: Chia Sẻ Tâm Linh 

Không có đức ái mà đi truyền giáo, thì giống như mình hái quả trên cây rồi tự mình đốn ngã cây vậy.- Thánh Ignatius de Loyola

          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 2 TN B | Chúa Nhật 3 TN B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: