Gia đình Thánh Gia mẫu gương ngời sáng

Nhìn vào gương của gia đình Thánh Gia chúng ta thấy có ba tấm gương rất mẫu mực ai cũng cần phải bắt chước và noi theo. Trước tiên chúng phải nói đến Đức Mẹ Maria là người mẹ trần gian tuyệt hảo nhất do Thiên Chúa tuyển chọn trong muôn vạn người nữ dưới trần mới có một. Mẹ hiền lành, trong trắng, kiều diễm và đôn hậu do đó mà Mẹ thật xứng đáng để được làm Mẹ Chúa Con Giêsu, ngài phải được sinh hạ nơi Trần Gian này. Để chương trình Cứu Chuộc của Chúa phải được hình thành và chu tất.

Kế đến là người gia trưởng thật xứng đáng để làm dưỡng phụ của Chúa Con Giêsu là thánh cả Giuse mà cũng được Thiên Chúa tuyển chọn trong muôn vạn người nam thì ngài là tuyệt hảo nhất và đã sống hiến dâng cùng đời sống khiết trinh trọn đời cho Thiên Chúa. Nhưng ngài cũng giống như Đức Trinh Nữ Maria là Xin Vâng trong sự sắp xếp của Thiên Chúa Cha và Chúa Thánh Thần.

Sự kết hợp tuyệt mỹ và tuyệt hảo này đã cho chúng ta một gia đình Thánh Gia rất gương mẫu và rất thánh vì các ngài sống cuộc sống rất thánh thiện và rất kính sợ Thiên Chúa. Gia trưởng Giuse của chúng ta thật là mẫu người ít nói nhưng làm nhiều. Luôn chu toàn trách nhiệm và bổn phận đối với người bạn đời của mình và Con trẻ Giêsu. Thì làm gì lại có cảnh bạo hành trong gia đình, thưa có phải?.

Thưa kiện toàn ở chỗ là gia đình Thánh Gia là một gia đình tương đối nghèo chớ không được trung lưu trong một xã hội mà danh vọng tiền tài nó cho mọi người cái địa vị cao thấp, suốt từ trước tới nay vẫn không thay đổi. Ngài Giuse được Thiên Chúa ban cho được cái nghề hèn mọn là nghề thợ mộc chỉ sống đủ nuôi cho gia đình. Ngài hẳn luôn có giờ cầu nguyện cùng Thiên Chúa và giúp người nghèo khổ ở những giờ rảnh rỗi của ngài.

Trong khi Chúa Con Giêsu được cha mẹ nuôi chăm nom, săn sóc, dạy dỗ và một mực yêu thương nên ngài cũng chóng lớn và ngày một thông minh ra. Nhìn vào gương của gia đình Thánh Gia chúng ta học được những điều gì? Có phải kính sợ Thiên Chúa, giữ 10 Điều Răn là điều tiên quyết mà hằng ngày chúng ta cần phải làm và thứ hai là sống trong yêu thương, hy sinh và tha thứ?.

Vì nếu chúng ta thật sự yêu thương nhau như gia đình Thánh Gia thì cần đòi hỏi có sự thông cảm, quan tâm, chịu đựng, hy sinh và tha thứ cho nhau mà người trong gia đình cần phải có. Quan trọng nữa là chúng ta cần phải dành nhiều thời giờ để cầu nguyện để xin Thiên Chúa biến đổi tâm tánh không được tốt đẹp của chúng ta ngày càng nên tốt lành hơn để sống xứng đáng với chức vụ của mình trong gia đình. Để cha mẹ hiểu được mà làm gương cho con cái chúng noi theo ngay từ khi chúng chưa biết gì.

Ước ao tất cả mọi gia đình đều học hỏi theo gia đình Thánh Gia là những vai trò làm cha, làm mẹ và làm con cái trong nhà để chúng ta xứng đáng làm con cái Chúa. Để từng gia đình một tiến dâng lên cho Thiên Chúa hằng ngày những của lễ “hy sinh” mà chúng ta trong gia đình có cố gắng chịu đựng lẫn nhau để Thiên Chúa Người vui vẻ nhận và chúc phúc cho tất cả chúng ta hôm nay và cho đến muôn đời sau. Amen.

Y Tá của Chúa,

Tuyết Mai

26 tháng 12, 2015

Related posts