Để được hạnh phúc cần học gương kiên nhẫn chờ đợi

Nếu từ nhỏ chúng ta học được tánh chờ đợi trong kiên nhẫn thì hẳn cuộc đời của tất cả chúng ta sau này sẽ gặt hái được nhiều thành quả và thành công vì cuộc đời có phải chỉ có 365 ngày trong 1 năm thôi đâu mà chúng ta phải sống vội vã để mất đi ý nghĩa của cuộc sống ngày lại ngày mà Thiên Chúa ban cho chúng ta, thưa có phải?.

Cần thiết nhất là khuyên cha mẹ trẻ ngày nay nên chậm trong vấn đề mua sắm quà cáp cho các con nhỏ mà hãy dạy cho chúng giá trị của sự chờ đợi vì chìu con cái mà mua ngay thì chúng sẽ chẳng học được gì mà khi chúng lớn khôn chúng sẽ gặp hết thất bại này đến thất bại khác vì học quen cái tánh muốn cái gì thì được cái nấy từ cha mẹ.

Không gì tốt lành cho bằng là chúng ta học từ tấm gương của Đức Trinh Nữ Maria và thánh cả Giuse, học cách kiên nhẫn của các ngài ở mức chịu khổ cực ra sao khi Đức Maria đang cưu mang một Con trẻ trong dạ của mình.   Cả hai cùng cam chịu sự gian khổ trong sự kiên nhẫn chờ đợi một đấng Cứu Tinh sẽ chào đời.   Do đó chúng ta bậc làm cha mẹ nên dạy cho con cái biết cuộc đời chẳng phải là thơ hay là mơ mà phải hiểu giá trị của “Tay làm hàm nhai”, phải hiểu giá trị của làm việc mới có mà ăn kẻo cả đời cứ ngồi đó đợi cho có người đút cho ăn mãi hay sao?.

Và các cha mẹ nên hiểu rằng dạy con cái cách chờ cho có người đút cho ăn thì cách đó hại con cái của mình vô cùng bởi chúng nhỏ mà không dạy cho chúng chịu thương, chịu khó thì lớn chúng sẽ chịu nhiều đau khổ trong cuộc đời bởi tấm thân không quen làm việc mai này đụng chuyện gì thì chúng cũng chạy về khóc than vòi vĩnh với cha mẹ hay dừa việc cho người khác làm!?.

Ai sống ở trên đời càng sớm học được sự kiên nhẫn chờ đợi thì Chúa sẽ ban cho hiểu cái kết quả của sự chờ đợi ấy nó có ý nghĩa và rất đáng sống nhất là người Công Giáo thì chúng ta tập có thói quen là siêng năng đọc kinh Mân Côi và Cầu Nguyện để phó dâng cho Chúa tất cả mọi sự việc nằm ngoài tầm tay và ngoài khả năng.  Để Thiên Chúa sẽ định liệu và sắp xếp cho mọi sự việc tốt đẹp nhất theo thánh ý Chúa.   Ra sao thì chúng ta hãy học cách chấp nhận những gì Chúa sẽ gởi đến.

Như gương của Đức Maria và thánh cả Giuse mà chúng ta cần phải học để noi theo và bắt chước theo vì cả hai đấng cũng có khá hơn ai trên trần gian này đâu nhưng hai đấng đã tuyệt đối tin vào Thiên Chúa và chỉ có duy nhất sống bằng đức tin mà hai ông bà luôn được Thiên Chúa chúc phúc, ban cho hằng ngày dùng đủ, yêu thương tràn ngập trong một mái ấm gọi là gia đình.

ƯỚc mong trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta không ngừng Hy Vọng của sự trông chờ ở một đấng Emmanuel sẽ được sinh hạ trong cung lòng và trong căn nhà tâm hồn của chúng ta vì chỉ có duy nhất Đấng ấy mới có thể mang lại cho toàn thể nhân loại con người món quà rất quý giá đó là sự bình an, yêu thương và hy vọng mà trần gian không thể mua được.   Bởi Đấng ấy mới là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống muôn muôn đời cho toàn nhân loại.   Amen.

Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
10 tháng 12, 2015

Related posts