Cần lắm bình an trong tâm hồn anh chị em

Ai trong chúng ta già hay trẻ đều nghiệm ra rằng nếu muốn có được cuộc sống bình an trong tâm hồn ngày qua ngày, đều tùy thuộc do vào sự LỰA CHỌN của từng người chúng ta, thưa có phải? Chứ không phải chúng ta ngu khờ, không hiểu và không biết đâu. Nhưng bởi có nhiều sự lựa chọn mà ngay chính chúng ta đã tự lừa dối chính mình.

Vì Trần Gian thì có lắm sự gọi mời mà vì cái lợi lớn trước mắt xem ra giúp cho chúng ta có được cái giầu nhanh chóng mà đã gạt ra hết những cái hại rất có thể biến chúng ta và gia đình trở thành nô lệ hay mất mạng ở bất cứ giờ phút nào. Như con chiên hoang đàng đã tự bỏ đàn mà đi vì nó thích có cuộc sống tự do khai phá, tìm tòi ở những phương trời mà mắt nó không thấy được tới. Cũng không sao hình dung được thú dữ sống đầy dẫy ở ngoài đó.

Nhất là ở thời đại của ngày hôm nay ai ai cũng ao ước được chóng giầu có mà không ngại ngần gì để dùng mọi mánh khoé, gian tà, độc ác để lấy của người làm của mình. Để chiếm đoạt cùng giết hại người anh em cách không thương tiếc, cách vô tâm, vô cảm như chúng ta đang thực sự sống trong Hỏa Ngục nơi Trần Gian vậy!. Như trong một gia đình khá giả mà có cha mẹ già thì các con trưởng thành ngày đêm chỉ trông chờ cho cha mẹ chết sớm để chúng chia của.

Nhưng cái không có sự khôn ngoan, không biết tính toán, không biết chuẩn bị đã làm mù đôi con mắt của con người ở điều là THỜI GIỜ Chúa ban cho mỗi người chúng ta có khác nhau, chẳng ai giống ai. Có nghĩa hôm nay còn thấy sống sờ sờ ra đó nhưng ngày mai đã chẳng còn. Quan trọng lắm thay ở một điều là linh hồn sống đời của chúng ta sẽ chắc chắn bị đạy đọa mãi mãi ở tầng sâu của Hỏa Ngục đời đời kiếp kiếp thật là khiếp sợ đến hãi hùng.

Nên có khôn ngoan lắm không (nhờ ơn Chúa) khi chúng ta biết chọn cuộc sống mà ngày nào cũng được Thiên Chúa ban cho hằng ngày dùng đủ, sức khoẻ khả quan và được bình an trong tâm hồn. Quả là thật quý lắm thay cho linh hồn của một người mà biết nhận thức và cảm nhận được Thiên Chúa ban cho sự BÌNH AN trong tâm hồn là món quà VÔ GIÁ mà Thiên Chúa chỉ ban cho những ai biết tìm kiếm Chúa và NƯỚC TRỜI của Người. Amen.

Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
4 tháng 7, 2016

Chuyên Mục: Chia Sẻ Tâm Linh 

Hãy nhiệt tâm trông cậy Mẹ đi, trong tất cả mọi việc Mẹ luôn giúp đỡ bạn.- Thánh nữ Marcellina

          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 2 TN B | Chúa Nhật 3 TN B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: