THƠ SỨ ĐIỆP FATIMA LẦN I (13/05/1917 -2017)

“HÃY LẦN CHUỖI MÂN CÔI HẰNG NGÀY”

Lần thứ nhất, Đức Mẹ hiện ra tại Fatima – Bồ Đào Nha, lời đáng ghi nhớ là: “ HÃY LẦN HẠT MÂN CÔI HÀNG NGÀY ”.

Trong sáu lần liên tiếp vào ngày 13 hàng tháng cho đến tháng Mân Côi, Mẹ nhắn nhủ loài người là :”HÃY LẦN HẠT MÂN CÔI”.

Vâng, “Sứ điệp đầu tiên” nầy không khó khăn, nhưng đòi hỏi siêng năng.

Mân côi lần hạt hằng ngày
Là lời truyền dạy của Mẹ Trời cao
Lời Mẹ nhắn nhủ xiết bao !
Gắng công lần hạt đẹp sao ân tình!

Lời Mẹ truyền dạy rành rành
Giúp đoàn con cái thực hành sớm khuya
“Khí giới hòa bình” khi xưa
Ngày nay hữu hiệu thật vừa như in

Mân côi khí giới Đức Tin
Là lời nhắn nhủ Mẹ hiền năm xưa
Thương tình hạ cố buổi trưa
Tại làng Cova đúng vừa trăm năm

Lời Mẹ in đậm nằm lòng
“Ăn năn, lần hạt, tôn sùng Mẫu Tâm”
Sứ điệp nhắn gởi âm thầm
Truyền ba mục đồng phải gắng thực thi
Lần thứ nhất Sứ điệp ghi :
”Hãy năng lần chuỗi Mân Côi hàng ngày”
Hôm nay kính nhớ ngày này
Ngày Mẹ nhắn nhủ, đẹp thay “lời Bà” !

Nhớ ngày Mẹ đã truyền ra
Sứ điệp “Lần Hạt” thật là huyền cơ
Nguyện xin Mẹ như khi xưa
Xin Mẹ bàu chữa “nắng mưa” vẹn toàn

Chuỗi Mân Côi đẹp tựa son
Lời Mẹ truyền dạy con xin thực hành
Lần Hạt Mẹ dạy rành rành
Xin Mẹ thương giúp siêng năng hàng ngày

Lời kinh Mẹ dạy thiết bày
Gắng công thực hiện đẹp tày Thái Sơn
Trăm năm lời Mẹ chẳng sờn
Xin vâng lời Mẹ tuyệt hơn kinh cầu!

13/05/2017 kỷ niệm I Đức Mẹ hiện ra tại Fatima
P. Trần Đình Phan tiến

Chuyên Mục: Tôn Sùng Mẹ Maria 

Vâng lời chân chính là trong những việc không hợp với ý riêng mình, mà vẫn thực hành nó cách vui vẻ thì mới nhìn rõ được.- Thánh Alfonsus Maria de Liguori

       Tháng Mười Hai: Mừng Chúa Giáng Sinh
          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 1 MV B | Chúa Nhật 2 MV B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: