Thơ Đức Mẹ Lộ-Đức 11-02

Lộ- đức một miền quê yên ả
Mẹ Chúa Trời thương hạ giá với loài người
Bethnadet một tâm hồn thơ bé
Được diễm phúc thấy Mẹ tỏ “trinh nhan”

Quê nghèo, nhưng cảnh vật yên hàn
Hơn một thế kỷ rưỡi, bây giờ là thắng cảnh
Là địa danh, là linh địa Mẹ Chúa Trời
Bao nhiêu con người, bao thế hệ niềm tin

Đến nơi đây cung kính chân thành
Tri ân Mẹ đã hiển linh vì nhân thế
Đến với Mẹ, đuôi mù, què quặt
Biết bao bệnh thật cả xác, hồn

Mẹ thương che chở được lành trơn
Như dòng nước chảy trước tòa Mẹ
Sự linh thiêng cứ mãi tuôn trào
Một năm nữa, ngày kỷ niệm Mẹ đến

Sự hiển linh như thuở hôm nào
Con tín thác, xin Mẹ che chở
Năm Lòng Chúa Thương xót, xin Mẹ cầu bàu
Lộ- đức hiển linh nơi có Mẹ ./. Amen

11/02/2016
P.Trần Đình Phan Tiến

Chuyên Mục: Tôn Sùng Mẹ Maria 

Đức Cậy khuyến cáo chúng ta, coi nhẹ đời này là hư ảo, hy vọng tương lai là hạnh phúc. Người nào đem hy vọng của họ ký thác nơi chóng qua như mây khói ở đời này, đó là đi ngược lại trái với đức cậy, không thể như thế.- Thánh Augustinus

       Tháng Mười Hai: Mừng Chúa Giáng Sinh
          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 3 MV B | Chúa Nhật 2 MV B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: