Thơ Đức Mẹ Lộ-Đức 11-02

Lộ- đức một miền quê yên ả
Mẹ Chúa Trời thương hạ giá với loài người
Bethnadet một tâm hồn thơ bé
Được diễm phúc thấy Mẹ tỏ “trinh nhan”

Quê nghèo, nhưng cảnh vật yên hàn
Hơn một thế kỷ rưỡi, bây giờ là thắng cảnh
Là địa danh, là linh địa Mẹ Chúa Trời
Bao nhiêu con người, bao thế hệ niềm tin

Đến nơi đây cung kính chân thành
Tri ân Mẹ đã hiển linh vì nhân thế
Đến với Mẹ, đuôi mù, què quặt
Biết bao bệnh thật cả xác, hồn

Mẹ thương che chở được lành trơn
Như dòng nước chảy trước tòa Mẹ
Sự linh thiêng cứ mãi tuôn trào
Một năm nữa, ngày kỷ niệm Mẹ đến

Sự hiển linh như thuở hôm nào
Con tín thác, xin Mẹ che chở
Năm Lòng Chúa Thương xót, xin Mẹ cầu bàu
Lộ- đức hiển linh nơi có Mẹ ./. Amen

11/02/2016
P.Trần Đình Phan Tiến

Chuyên Mục: Tôn Sùng Mẹ Maria 

Ai có thể yêu mến Đức Mẹ Maria đến chết, thì nhất định sẽ không mất đi ân sủng.- Thánh Bernardus

       Tháng Chín: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 24 TN A | Chúa Nhật 23 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: