SỨ ĐIỆP FATIMA LẦN VI (13/10/1917 – 2017)

MẶT TRỜI NHẢY MÚA

Lần thứ sáu, mẹ hiện đến

Vẫn nhắc nhớ :” Hãy lần hạt”

Chủ nghĩa Cộng Sản sẽ tiêu tan

Nhưng chủ nghĩa duy vật vẫn tồn tại

Ngày nay ta thấy khắp mọi nơi

Chủ nghĩa Cộng Sản đang thao túng

Tranh giành vật chất và quyền hành

Sứ Điệp dạy rành rành

Nhưng dường như chưa “linh ứng”

Bởi vì, con cái Mẹ vẫn nghiêng theo duy vật

Đó là hìnhh phạt cho sự bất tuân

Họ không sống theo Tin Mừng

Không sống khó nghèo của Phúc Âm

Dửng dưng bỏ ngoài tai

Theo đó, hình phạt vẫn xảy ra trên nhân loại

Thiên tai, nhân tai ở tại con người

Tranh giành quyền lực bỏ Thiên Chúa

Hỡi ôi , khốn nạn thấy rõ rồi !

Chủ nghĩa Cộng Sản hiện lên rồi sụp đổ

Đó chẳng phải là “linh diệu Fatima” sao !?

Con người vô ơn, con người bội bạc

Nếu không nghe theo,

Thì chủ nghĩa duy vật sẽ tiếp nối

Sẽ hoành hành thống trị trên nhân loại

Vì thế, Đức Mẹ hiện ra lần thứ sáu

Lần sau chót là : “ Hãy siêng năng lần chuỗi”

Lời Kinh Mân Côi đượm tình thương

Là lời Đức Mẹ trao gởi nhiệm mầu”

 

Sau khi phán như vậy,

Phép Lạ Mặt Trời “nhảy múa” xảy ra

Mặt Trời trên cao đỏ rực

Như “Qủa cầu lửa” xoay tròn ba vòng

Như dấu chứng hiển linh , mầu nhiệm

“ Mặt Trời nhảy múa ba vòng

Huyền cơ duy nhất ở trong cõi trần

Ban cho tất cả thị nhân

Chứng kiến cảnh ấy thật là hãi kinh

Quyền năng Thiên Chúa siêu linh

Chẳng ai làm được những điều huyền cơ

Nhân loại ơi, chớ hững hờ !

Vâng lời Đức Mẹ , huyền cơ nhãn tiền

Kinh Mân Côi , hãy năng siêng

Lối Cầu Nguyện của tình yêu Nước Trời.”

 

KINH MÂN CÔI là liều thuốc duy nhất

Sau cùng và hiệu nghiệm

Như dấu chứng tình thương từ Thiên Chúa

Qua trung gian Đức Trinh Nữ Maria 

Đến với nhân loại  ./. Amen

 

Trưa 13/10/2017

Phê-rô Bước Theo

Related posts