SỨ ĐIỆP FATIMA LẦN V (13/09/ 1917 – 13/ 09/2017)

FATIMA – NƠI ĐỨC MẸ CHỌN

“TÔN SÙNG MẪU TÂM MẸ”

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần thứ ba, 13/07/2017, Đức Mẹ hiện ra tại Fatima , Bồ đào Nha ,tỏ ra cho ba mục đồng điều quan trọng thứ ba, trong  03 ” Mệnh Lệnh Fatima” là “Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ sẽ toàn thắng”.

Như vậy, đây là điều “quan trọng” và là ”hoa trái” của hai mệnh lệnh trên, bởi vì, việc sùng kính Mẫu Tâm Đức Mẹ qua việc “Lần Hạt Mân Côi và Ăn Năn cải thiện đời sống” là để làm “nguôi” con thịnh nộ của Thiên Chúa sẽ giáng phạt trên nhân loại.

Qua “án phạt” là NẠN CỘNG SẢN trên thế giới xuất hiện và hành khổ trên nhân loại. Trải qua trong chu kỳ 100 năm qua, khởi đi từ Nước Nga, cũng là năm mà Đức Mẹ chọn Fatima điể hiện ra nhắc nhớ con cái của Mẹ.

Chúng ta thấy, “SỨ ĐIỆP FATIMA” phát xuất từ tấm lòng “TỪ MẪU” của Đức Mẹ để đồng hành cùng con cái nhân loại. Như vậy, NẠN CỘNG SẢN trên thế giới không thể “vượt qua” “LÒNG MẪU TÂM ” của Đức Mẹ Maria.

Lòng Từ Mẫu của Mẹ chính là “TRÁI TIM VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI” của Mẹ sẽ “Toàn Thắng”, mà Mẹ đã nhắc đến ngày 13/07/1917 , là lần thứ ba Mẹ hiện ra , cho ba trẻ mục đồng.

Theo đó, Ba Mệnh Lệnh Fatima chính là Đức Mẹ đã nhìn thấy trước “NẠN CỘNG SẢN” sẽ hoành hành trên thế giới.

Vậy, “CỘNG SẢN “ là gì? Tính chất nguy hiểm cho phần rỗi linh hồn nhân loại như thế nào? Chắn chắn 100 năm qua, nhân loại trên thế giới đã thấy hiểu. Ở đây, con xin không phân tích “tính chất” cộng sản, mà là chỉ xin quý vị “vâng nghe” lời Đức Mẹ theo “Mệnh Lệnh Fatima” để mưu ích cho phần rỗi chúng ta.

Như chúng ta biết, khởi sự của “NẠN CỘNG SẢN” bắt nguồn từ năm 1917, là năm Sự Kiện Fatima xảy ra, và lan rộng sau đó, có khoảng 100 (một trăm) Nước tham gia. Nhưng đến nay, gần hết năm 2017, thì chỉ còn lại 05 nước là “tàn dư” của nó là : Trung Cộng, Việt Cộng, Lào Cộng, Cuba, và Bắc Hàn. Nhưng, Cuba dường như là một phép lạ bởi “ Đức Mẹ” đã làm cho một Vị Giáo Hoàng “tuyệt vời” có lòng sùng kính Đức Mẹ cách đặc biệt, là Đức thánh cha Phanxico của chúng ta, ngài đã “nối kết” Cuba và Hoa Kỳ, như một phép lạ cho toàn thể nhân dân Cuba,và chính chủ tịch Raul Castro của Cuba đã tuyên bố: “Nếu ngài cứ tiếp tục duy trì điều tốt đẹp nầy đối với Cuba, thì tôi sẽ trở lại Đạo Công giáo”.

Vâng, như vậy, há chẳng phải là “phép lạ Fatima” đã xảy ra cho “Cộng Sản Cuba” sao ?!

Còn Bắc Hàn, tức Triều Tiên về chính thức đã từ bỏ khối ”cổng sản” từ năm 1972, chỉ giữ lại sự cai trị độc tài theo chủ nghĩa Triều Tiên, như “con quỷ” tự cắt bỏ cái đuôi của nó, nhưng, nó vẫn là ”QUỶ” .

Còn Lào Cộng, dường như là một nước “thất thế” thất thủ, giữ đường lối Cộng Sản “bù nhìn” theo Việt Cộng mà thôi

Còn Trung Cộng và Việt Cộng là hai Nước “đàn áp” tôn giáo , dùng chiêu bài “tôn giáo trị” theo “tôn giáo yêu nước”, là “thao túng” những người chức sắc theo ý họ, chứ không theo Ý Chúa và Giáo Hội. Theo đó, chúng ta thấy TRUNG CỘNG và VIỆT CỘNG đang “sát hại” lẫn nhau theo “bản chất cộng sản”, vì đây là “quy luật “ bất biến, gieo nhân gì, thì gặt quả ấy. Bản chất “CỘNG SẢN “ là một “thùng rỗng” , mặc nhiên, nó không chứa được nước. Như vậy, tất yếu nó sẽ khô, và “mãi mãi” là thùng rỗng đáy.

Theo đó, hai Nước Cộng Sản còn lại, chỉ có Việt Cộng là còn theo “CHỦ NGĨA CỘNG SẢN MAXS IT”, mà chủ nghĩa nầy đã “tự tan rã” từ khối Cộng Sản thế giới từ thập niên 1990. Như vậy, Việt Cộng không thể đứng vững và tồn tại, vì không còn “thế đứng”, còn trong “nội quốc” đang mang căn bệnh “ung thư quái ác” là “tự chuyển biến, chiuyển hóa, lợi ích nhóm ”. Như vậy, Việt Cộng đang “ giãy chết”.

Còn TRUNG CỘNG sống làm sao khi một mình “đơn thương độc mã” trên thế giới. Chúng ta biết, “Tiếng kêu” đau thương của người “Công giáo Trung Quốc” làm sao không “ cảm động “ “ TRÁI TIM VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI CỦA ĐỨC MẸ “ được. Và “TRÁI TIM “ấy sẽ toàn thắng.

Như thế, chúng ta thấy, “SỰ KIỆN FATIMA” là một sự kiện mang tính “ Thiên Chúa và lich sử nhân loại” rất cao . Thần học tính nơi “SỰ KIỆN FATIMA” là “sự can thiệp” hay nói cách bình dân là sự  “trung gian” hay chuyển cầu của Đức Mẹ dành cho nhân loại thoát nạn Cộng Sản thế giới là rất lớn. Chúng ta muốn biết “cộng sản” là gì ? Tính chất Cộng Sản nguy hiểm như thế nào đối với phần rỗi linh hồn con cái Chúa như thế nào, hãy tim hiểu “Sứ Điệp Fatima” và lời Đức Mẹ “khuyên bảo”.

Vì, “TRÁI TIM VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI CỦA MẸ MARIA SẼ TOÀN THẮNG”./. Amen

AVE MARIA ! AVE MARIA ! AVE MARIA!

Mẹ ơi, xin Mẹ hãy nghe lời !

Đoàn con dân Nước Việt

Đang rên xiết khổ đau !

Vì họ không “sám hối”,

Vì họ không “lần Hạt”

Vì họ không “tôn sùng Mẫu Tâm”

Xin Mẹ hãy thương tình

Nhìn dân Việt đoái lại

Để họ nhận ra rằng

Muốn thoát khỏi tham tàn

Ngay tại Nước Việt Nam

Là phải biết “vâng nghe”

“SỨ ĐIỆP FATIMA”

Đây là thuẫn khiên duy nhất

Có sức “phá tan” mọi xích xiềng

Hỡi những người theo Việt Cộng,

Hỡi những người chưa tin vào Chúa !

Hãy thức tỉnh ngay

Hãy chạy đến với Đức Mẹ Maria

Và những người mất cửa , mất nhà

Những người dân oan vô tội !

Hãy tìm nơi nương tựa bến bờ :

DUY NHẤT và HẰNG HỮU

Đó là Thiên Chúa Tình yêu

Và “SỨ ĐIỆP SÁM HỐI FATIMA” mà thôi !

Vì “TRÁI TIM MẸ SẼ TOÀN THẮNG”.

13/09/2017 Phê-rô Trần Đình Phan Tiến

Chuyên Mục: Tôn Sùng Mẹ Maria  Từ khóa:

Tôi tận lực làm tất cả mọi việc, là chỉ để Thiên Chúa vui lòng.- Thánh Terese of Lisieux

       Tháng Mười Hai: Mừng Chúa Giáng Sinh
          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 1 MV B | Chúa Nhật 2 MV B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: