Linh địa Tà- pao

Linh địa Tà- pao sáng ngời

Đẹp một rừng người chiếu tỏa đức tin

Linh địa Tà – pao anh linh

Thánh Mẫu Hòa Bình thương đoái đoàn con

Linh địa Tà – pao sắt son

Một lòng kiên vững với ơn bởi Trời

Linh địa Tà – pao tuyệt vời !

Ân sũng rạng ngời từ chốn hoang vu

Linh địa Tà –pao thiên thu

Nhờ lời Đức Mẹ nhân từ cầu thay !

Đoàn con thảo kính ngất ngây !

Cùng mọi thành phần sum vầy hiệp tin

Mẹ – Tà áo phất phới lung linh

Tà – pao , Mẹ ngự uy linh – khiêm nhường

Tình thương chiếu tỏa muôn phương

Hợp lòng kính Mẹ – Nữ Vương Hòa Bình

Tà Pao linh địa quang vinh

Con dân Nước Việt trung trinh loan truyền

Truyền rao chân lý siêu nhiên

Truyền rao Bác Ái khắp miền trần gian

Từ các Châu lục nhìn sang

Âm vang linh địa chứa chan phúc lành

Mẹ –  đứng đó, y phục chói lòa

Hiên ngang , Mẹ muốn cầu cho Hòa Bình !

Áo choàng linh phục trắng tinh

Dấu hiệu vẫy gọi hòa bình đến nơi

Tà – pao linh địa sáng ngời

Sáng trong nhân ái , sáng đời Đức Tin

Tà – pao là chốn uy linh

Có Tòa Đức Mẹ đẹp trên muôn loài

Người người  vững bước đến nơi

Nguyện cầu Đức Mẹ cho đời sáng trong

Cúi xin Thánh Mẫu  hết lòng

Cầu cho Nước Việt thong dong thái bình

Sấp mình cảm tạ ân tình

Nơi Mẹ Thiên Chúa trung trinh chính “ Bà “

Lời xưa Đức Mẹ Phán ra :

“ Ăn năn lần hạt nhớ là đừng quên “

Nguyện cùng Thánh Mẫu uy linh

Xin cho con biết thật tình siêng năng

Hết lòng đền tạ Mẫu Tâm

Cải thiện đời sống, Mẹ mong con làm

Mẹ thương tỏa chiếu phúc ân

Đường trời vinh phúc, con cần Mẹ ơi ./. Amen

HÀNH HƯƠNG KÍNH MẸ TÀ -PAO 10/2014
13/ 10/ 2014

P.Trần Đình Phan Tiến

Chuyên Mục: Tôn Sùng Mẹ Maria 

Không có đức ái mà đi truyền giáo, thì giống như mình hái quả trên cây rồi tự mình đốn ngã cây vậy.- Thánh Ignatius de Loyola

       Tháng Chín: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 24 TN A | Chúa Nhật 23 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: