Khiêm nhường noi gương Đức Mẹ

Lần thứ ba Mẹ hiện đến

Lòng triều mến xin vâng nghe

Kinh Mân Côi Mẹ nhắc nhớ

Xin hãy nhớ và siêng năng

Lần Hạt nhiều, đừng xao lãng

Lòng từ ái Mẹ sẽ cứu

Cho thế giới khỏi diệt vong

Hãy khiêm nhường và ăn năn

Như Mẹ dạy, chính điều ấy

Thật tuyệt vời !

Vì Chúa Trời hằng thương đoái

Hãy chạy tới bên Mẹ hiền

Vững trung kiên, chẳng sợ khốn

Lòng khiêm tốn như Mẹ hiền

Chúa hằng đoái kẻ thấp hèn

Hãy vững tin đừng sợ hãi

Xin Mẹ cứu khỏi hiểm nguy

Ngay tức thì hãy lần chuỗi

Lần thứ ba Mẹ vẫn nhắc

Xin hãy nhớ “Lần hạt luôn”

Dù vui buồn, dù gian khó

Mẹ chẳng bỏ, kẻ chân thành

Mười ba tháng bảy ngày nầy

Lần thứ ba Mẹ hiện đến

Lòng kính mến, xin tôn kính

Chuỗi Mân Côi ./. Amen

13/07/2017

P.Trần Đình Phan Tiến

THƠ KỶ NIỆM LẦN III ĐỨC MẸ HIỆN RA TẠI FATIMA 1917 -2017

Chuyên Mục: Tôn Sùng Mẹ Maria 

Đức Mẹ Maria là Đấng khiết tịnh, cho nên Mẹ yêu mến người khiết tịnh.- Thánh John Damascene

       Tháng Mười: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 27 TN A | Chúa Nhật 28 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: