Đức Mẹ Tàpao 2017

Tà-pao linh hiển Mẹ ngự đó
Dõi mắt nhìn đoàn con trong cuộc đời
Tông đồ Duy Thống đã xa rồi
Núi đồi Ta-pao còn nguyên vẹn

Vì tình thương Mẹ đã hiển hiện
Nước Việt thân yêu, nơi hoang vắng
Mẹ đã chở che bao bọc đoàn con
Núi đồi Tà-pao Mẹ muốn ban ơn

Giữa nơi rừng thẳm Mẹ nhậm lời con cái
Núi đồi xưa là một vùng hoang dại
Ngày nay Tà-pao là một dãi mỹ miều
Mẹ – Trinh Nữ Xion thật diễm kiều !

Lung linh huyền nhiệm, màu tình thương
Núi rừng Tà-pao tỏ hiện sự lạ thường
Từng lớp, lớp người tuôn đến từ muôn phương
Một thảm người trải dài như dãi lụa

Phất phới tung bay như dãi ngân hà
Cúi mình tôn kính Mẹ một dạ trung trinh
Maria, Mẹ là vầng sao sáng tỏ
Giữa biển cuộc đời dù giống tố phong ba
Mẹ chở che, bênh vực ơn an hòa
Trước tòa Chúa rạng ngời tình Thánh Mẫu
Mẹ ngự giữa Tà-pao như Hoàng Hậu
Là Mẫu Nghi để che chở muôn cuộc đời

Mẹ ôi, gương Thánh Mẹ thật rạng ngời !
Trong nguồn thờ kính Chúa Trời toàn năng
Mangificat , Mẹ xướng lên !
Lòng fiat Mẹ truyền cho con cái

“ Linh Hồn tôi” ngợi khen Thiên Chúa
Đấng toàn năng hơn báu vật muôn đời
Tôn thờ Chúa ôi, Ngôi Trời cao cả !
Đấng toàn năng chiếu tỏa “LÒNG XÓT THƯƠNG”

Cúi xin Mẹ chở che đoàn con trên mọi nẻo đường
Là “sứ vụ” nối dài Lòng Thương Xót
Muôn đời sẽ ca tụng Mẹ diễm phúc phi thường
Maria , ôi Mẹ tuyệt tác của Chúa Trời./.

10/06/2017 ( kính nhớ 100 Đức Cha Giuse VDT)
P.Trần Đình Phan Tiến

Chuyên Mục: Tôn Sùng Mẹ Maria 

Cung kính Đức Mẹ thì giống như đi qua cổng thiên đàng.- Thánh Elfleda

          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 2 TN B | Chúa Nhật 3 TN B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: