Có Mẹ trong đời

Có Mẹ trong đời xin cứu con

Gian nguy tan biến, nhờ ơn Mẹ

Cuộc đời đen tối, Mẹ soi đường

Có Mẹ trong đời, con sợ gì?

Chông gai, lạc lối con trông cậy

Mẹ vẫn chở che. con tiến bước

Ave Maria ! Kính Mừng Mẹ

Trên môi miệng, lẫn tâm hồn con.

Chuyên Mục: Tôn Sùng Mẹ Maria 

Yêu Thiên Chúa thì phải từ bỏ chính mình, yêu chính mình thì phải từ bỏ Thiên Chúa.- Thánh Augustinus

       Tháng Sáu: Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima
           Thư Mời tham dự Đại Hội Thánh Mẫu 2017

Lễ Mình Máu Thánh Chúa | CN Lễ Chúa Ba Ngôi

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: