Có Mẹ trong đời

Có Mẹ trong đời xin cứu con

Gian nguy tan biến, nhờ ơn Mẹ

Cuộc đời đen tối, Mẹ soi đường

Có Mẹ trong đời, con sợ gì?

Chông gai, lạc lối con trông cậy

Mẹ vẫn chở che. con tiến bước

Ave Maria ! Kính Mừng Mẹ

Trên môi miệng, lẫn tâm hồn con.

Related posts