Có Mẹ trong đời

Có Mẹ trong đời xin cứu con

Gian nguy tan biến, nhờ ơn Mẹ

Cuộc đời đen tối, Mẹ soi đường

Có Mẹ trong đời, con sợ gì?

Chông gai, lạc lối con trông cậy

Mẹ vẫn chở che. con tiến bước

Ave Maria ! Kính Mừng Mẹ

Trên môi miệng, lẫn tâm hồn con.

Chuyên Mục: Tôn Sùng Mẹ Maria 

Ân sủng của Thiên Chúa rộng lớn, thật phù hợp với mong đợi của con người.- Thánh Terese of Lisieux

Tháng 04-2017: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật III PS A | Chúa Nhật II PS A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: