Ave Maria!

Thấp thoáng tà áo Mẹ bay

Lung linh huyền nhiệm lòng đầy kính tin

Mẹ uy nghi , dáng lặng thinh

Nhưng, kỳ thực Mẹ đang nhìn con đó

Ave Maria ! Sao sáng tỏ

Lòng Từ Mẫu, Mẹ vẫn đang đứng đó

Dõi theo con, nhỏ bé thôi

Lòng thành tín, chắp tay xin khấn nguyện

Ơn Mẹ chở che như vẫn thế

Ngự trên cao vẫn dõi mắt nhìn

Có Mẹ trong đời, con vẫn bước

Ôi , Maria Thánh Mẫu đẹp lạ thường !

Thánh Hiệu Mẹ, satan khiếp sợ !

Bởi Giêsu, Con Mẹ Đấng tối cao

Có lời nào, Người không “vâng” nghe mẹ

Giữa không trung uy nghi bốn bể

Sấp mình , kính chào Mẹ, như đứa trẻ bi bô

Lòng Mẹ nào từ chối lời nguyện xin

Ave Maria ! Mẹ tràn đầy diễm phúc

Xin cứu nguy lâm tử chốn gian trần

Tìn tưởng Mẹ ngự nơi chốn cao xanh

Lòng từ Mẫu , Mẹ dành cho con cái

Ôi , Maria , xin Bà thương đoái lại

Dù con thơ nhỏ bé chẳng đáng nhìn

Cúi xin Mẹ từ bi xin đừng tránh

Trên bệ cao, xin Mẹ chứng lòng thành

Con van nài Mẹ cứu giúp lúc nguy tranh

Mẹ ơi, xin đừng nghoảnh mặt, dù một lần

Xín cứu con thoát nguy khốn bẫy đời !

Có Mẹ trong đời, con an tâm, dù gian khó

Giông bão cuộc đời đã có Mẹ chở che ./.

05/04/2017

P.Trần Đình Phan Tiến

Chuyên Mục: Tôn Sùng Mẹ Maria 

Ân sủng của Thiên Chúa rộng lớn, thật phù hợp với mong đợi của con người.- Thánh Terese of Lisieux

       Tháng Mười Hai: Mừng Chúa Giáng Sinh
          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 3 MV B | Chúa Nhật 2 MV B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: