Tràng Hạt Mân Côi

Tràng Hạt Mân Côi
Ôi, tôi yêu lắm !
Tay lần, lòng ngắm
In đậm vào lòng

Lời kinh tha thiết
Lời kinh huyền nhiệm
Cứu nguy tan biến
Lời kinh Mân Côi

Từ chốn xa xôi
Lời kinh thắm đượm
Lời kinh ân cần
Nhờ Mẹ chỉ dẫn

Khi cần ăn năn
Lời kinh chứa chan
Quý hơn bạc vàng
Đẹp hơn châu báu

Ai đọc lời ấy
Thật kỳ diệu thay!
Cảm nghiệm nhiệm mầu
Hơn là thần dược

Hãy mau biết được
Lời kinh Mân Côi
Nhờ Mẹ dẫn lối
Tới bến Nước Trời ./. Amen

01/04/2016
P.Trần Đình Phan Tiến

Chuyên Mục: Tháng Mân Côi 

Một người càng yêu người, thì họ nhất định cũng càng yêu mến Thiên Chúa; nhìn người yêu người như thế nào, thì biết họ cũng yêu Thiên Chúa như thế ấy, đó là thước đo đáng tin cậy.- Thánh Terese of Avila

       Tháng Mười: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 29 TN A | Chúa Nhật 28 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: