Tràng Hạt Mân Côi

Tràng Hạt Mân Côi
Ôi, tôi yêu lắm !
Tay lần, lòng ngắm
In đậm vào lòng

Lời kinh tha thiết
Lời kinh huyền nhiệm
Cứu nguy tan biến
Lời kinh Mân Côi

Từ chốn xa xôi
Lời kinh thắm đượm
Lời kinh ân cần
Nhờ Mẹ chỉ dẫn

Khi cần ăn năn
Lời kinh chứa chan
Quý hơn bạc vàng
Đẹp hơn châu báu

Ai đọc lời ấy
Thật kỳ diệu thay!
Cảm nghiệm nhiệm mầu
Hơn là thần dược

Hãy mau biết được
Lời kinh Mân Côi
Nhờ Mẹ dẫn lối
Tới bến Nước Trời ./. Amen

01/04/2016
P.Trần Đình Phan Tiến

Chuyên Mục: Tháng Mân Côi 

Hãy nhiệt tâm trông cậy Mẹ đi, trong tất cả mọi việc Mẹ luôn giúp đỡ bạn.- Thánh nữ Marcellina

          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

CN Lễ Hiển Linh B | Chúa Nhật 2 TN B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: