Thực hành Kinh Mân Côi trong chánh niệm (2)

       Đức Mẹ  đã tỏ cho Thánh Đa Minh mười lăm ơn sủng cho những ai siêng năng lần chuỗi Mân Côi và một trong các ơn ấy  là “ Ai đọc Kinh Mân Côi cách sốt sắng đồng thời áp dụng các mầu nhiệm Kinh Mân Côi  vào đời sống mình thì sẽ không bị những nỗi bất hạnh đè nặng lên mình. Người có tội sẽ được ơn hoán cải. Người công chính sẽ tiến triển trong ơn sủng và sẽ xứng đáng được  hưởng đời sống vĩnh cửu” ( Kinh Mân Côi. Online )

       Điều kiện quan trọng để được hưởng ơn ích lớn lao của Kinh Mân Côi đó là áp dụng các mầu nhiệm của Kinh vào trong đời sống của chính mình. Tuy nhiên  việc áp dụng các mầu nhiệm vào trong đời sống quả thật không hề dễ chút nào. Tại sao ?  Bởi vì  các mầu nhiệm của Kinh gồm có  15  Ngắm  mà tất cả 15 Ngắm đó đều là những lời nguyện xin mang tính xuất thế. Chẳng hạn lời nguyện thứ nhất Mùa Vui = Ta hãy xin cho được lòng yêu người và lòng yêu người ấy không phải chỉ là yêu thương những kẻ  yêu mình nhưng là yêu cả kẻ thù nghịch cùng mình ( Mt 5, 43). Hoặc ngắm thứ hai Mùa Thương = Ta hãy xin cho được lòng ăn năn tội nên. Hoặc thứ ba Mùa Mừng= Ta hãy xin cho được đầy dẫy Ơn CTT v.v.

       Chúng ta xin ơn là để đem ra thực hành trong đời sống chứ không phải xin rồi…để đấy. Mặc dù vậy để cho việc thực hành này thu hoach  được  vô vàn công đức  thì phải làm sao  để tâm trí chúng ta  có thể  kết hợp  được với Đấng Chúa ở trong Ta, nếu không sẽ không tránh khỏi bị  quở trach“ Dân này chỉ thờ kính Ta ngoài môi  miệng còn lòng trí chúng thì xa Ta lắm. Chúng tôn thờ Ta luống công” ( Mc 7, 6 -7).

       Lý do vì sao đọc kinh nhiều lại bị quở trách là tôn thờ  vô ích ? Đó là vì việc đọc kinh ấy tất cả đều hướng ra bên ngoài  nơi thế giới ngoại vật để cầu tìm. Đang khi đó như lời Đức Ki Tô nói  cần xoay cái Tâm trở vào bên trong mà cầu “ Còn ngươi khi cầu nguyện hãy vào phòng đóng kín cửa lại mà cầu  nguyện Cha ngươi là Đấng ở nơi ẩn mật  và Cha ngươi là Đấng thấy trong chỗ ẩn mật sẽ báo đáp cho ngươi” ( Mt 6, 6 ).

       Cầu nguyện đích thực thì phải hướng vào bên trong mới có kết quả. Kinh Mân Côi là một phương thế cầu nguyện đã được các Thánh và Giáo Hội hết lời ca ngợi. Đgh Leon XIII nổi tiếng về lòng sùng kính Đức Mẹ đã nói “ Kinh Mân Côi là một  cách sùng kính từ trời ban xuống, chẳng còn phương pháp nào tốt lành và giá trị bằng”.

      Không có việc cầu nguyện nào  tốt lành và giá trị bằng Kinh Mân Côi. Vậy giá trị ấy là gì ? Vấn đề này hết sức quan trọng bởi nếu không nhận ra  đây là một phép tu có sức cải thiện đời sống như lời khuyên của Đức Mẹ.  Phep Tu ấy chính là  để giúp ta xoay cái Tâm trở vào bên trong để nhận ra Chân Bản Tánh mình ( Phản Văn Văn Tự Tánh

       Để thấy được chân giá trị của Kinh Mân Côi thì trước hết cần nhận ra đây là phương pháp  giúp ta có thể xoay cái Nghe  trở ngược vào bên trong  hầu  nhận ra Bản Tánh mình ( Phản Văn Văn Tự Tánh ).

       Sở dĩ  cần xoay cái Nghe trở vào bên trong  bởi vì do nơi ảnh hưởng của Tội Nguyên Tổ là tội phân biệt thiện ác ( St 2, 15 ) thế nên con người không ai lại không hướng ra ngoại vật để tìm cầu. Cũng vì sự tìm cầu nơi ngoại vật  mà đã QUÊN mất Bản Tánh vốn đã được tạo dựng là Hình Ảnh Thiên Chúa là Con Thiên Chúa ( St 1, 26 ).

       Ví  quên Bản Tính nên con người đã phải sống trong vòng trói buộc của vô minh đau khổ và cũng chính vì nỗi khổ đau ấy  mà con người cần quay trở về với Bản Tâm  để  được thoát mọi khổ ách. Sự trở về ấy được đề cập một cách không ngơi nơi các truyền thống tâm linh lớn của nhân loại. “ Hãy trở lại với Ta thì Ta sẽ trở lại với ngươi” ( Ml 3, 7 ). Sự trở về nơi Đạo Phật gọi là Giác Ngộ có nghĩa là trở về với Tánh Biết hằng hữu ở nơi chính mình.

       Nói như Lão Tử thì sự trở về ấy không những chỉ cần có ở nơi con người mà nó còn diễn ra ở nơi  muôn loài chúng sinh vạn vật “ Vạn vật cùng đều sinh ra ta lại thấy nó đều trở về gốc. Ôi ! mọi vật trùng trùng đều trở về cái cội gốc của nó. Trở về cội rễ gọi là “ Tịnh”. Ấy gọi là phục mạng. Phục mạng gọi là “ Thường” ( Lão Tử ĐĐK chương XVI ).

        Ra đi rồi lại trở về,  ra đi mà không trở về  điều ấy là bất thường. Nhân loại ngày hôm nay kể cả Giáo Hội đều đã lâm cơn khủng hoảng nặng nề mà nguyên nhân gây ra cho nó là đã không còn có chốn  để  về !!!

       Để giải quyết cơn khủng hoảng ấy Đức Mẹ đã hiện ra nhiều lần nhiều nơi đặc biệt là tại Phatima năm 1917  với ba mệnh lệnh: Hãy ăn năn cải thiện đời sống. Siêng năng lần hạt Mân Côi và Tôn sùng Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ.

        Trong ba mệnh lệnh ấy đều có liên hệ mật thiết với nhau. Chúng ta chỉ có thể cải thiện đời sống bằng cách siêng năng lần hạt và tôn sùng yêu mến Đức Mẹ là Mẹ phần tâm linh  của  cả nhân loại.

       Đức Mẹ khuyên nhủ chúng  ta siêng năng lần hạt thì sự siêng năng ấy cần  thực  hành trong suốt đời sống  cả những khi  cùng với cộng đoàn  cũng như khi  ở một mình. Siêng năng ngay cả khi mạnh khỏe cũng như khi ốm đau liệt lào. Nếu chỉ thực hành cùng với cộng đoàn  còn  không khi ở một mình thì đó không thể gọi được là siêng năng. Thế nhưng để có thể gọi được là siêng năng  tức  thực hành trong suốt đời sống  cả  những khi…ở  một mình thì đó lại là một vấn đề khác.

       Người ta có thể đọc kinh lần hạt cùng với cộng đoàn  mà  rất khó những  khi ở một mình. Lý do là vì  khi lần hạt  cùng với cộng đoàn người ta có thể chia lòng chia trí mà cũng…chẳng sao. Trái lại khi thực hành một mình  nếu cứ chia trí  thì sẽ  lẫn lộn Mùa này Thứ khác rồi sẽ đi đến  chỗ chán nản bỏ cuộc.

       Khi nói Kinh Mân Côi là  phương pháp cầu nguyện rất có giá trị  thì để có được giá trị ấy chúng ta  cần  kiên trì thực hành trong chánh niệm.

       Cấu trúc  đặc biệt của Kinh Mân Côi hoàn toàn không giống như  các kinh nguyện khác đó là có sự phân chia ra từng Mùa từng Thứ. Mỗi thứ lại gồm có mười Kinh Kính Mừng ( bên xướng ) và ( bên thưa ) Thánh Maria Đức Mẹ Chúa trời…Kết thúc chục kinh là Kinh Sáng Danh và Kinh Lạy Cha. Nếu thực hành mà không tuân thủ trình tự ấy thì không phải Kinh Mân Côi truyền thống  mà các Thánh và Giáo Hội trước đây đã khuyên nhủ và thực hành.              

       Với cấu trúc đặc biệt của Kinh Mân Côi như vừa nêu hẳn nhiên là phải có mục đích của nó  và mục đích ấy là để giúp ta  dừng lại sự chia lòng chia trí. Thực hành Kinh Mân Côi những khi  ở một mình  thì không thể mâc tình chia trí bởi lẽ chia trí sẽ làm cho chúng ta lẫn lộn Mùa này với Mùa khác hoặc Thứ này với Thứ khác. Không thể đang đọc Mùa Vui lại lộn sang Mùa Thương  hoặc ngược lại…

       Nếu việc đọc ( Tụng ) Kinh Mân Côi cùng với cộng đoàn ( nhà thờ, gia đình ) cần tuân thủ đúng trình tự của Kinh như đã nói thì khi ở một mình cũng phải vậy. Lý do là vì  khi ở một mình mà không như vậy thì  làm sao có thể hiệp thông cùng với cộng đoàn ?

       Cần nên nhớ việc tuân thủ đúng trình tự của Kinh Mân Côi có mục đích để giúp ta tránh khỏi và cuối cùng  là khả năng chấm dứt hoàn toàn sự chia trí  cũng là sự nhất tâm  cần  có để kết hợp với Chúa.

       Lý do  cần chấm dứt chia trí  bởi đó là sự phân tâm  khiến  cho  ta xa cách Thiên Chúa  Đấng là Chân Tâm bản tính của mỗi người. Chúa Giê Su dẫn lời tiên tri Isaia  nói về việc cầu nguyện nếu cứ hướng ra bên ngoài mà cầu như thế  thì  việc cầu ấy  sẽ chỉ khiến tâm trí chúng ta ngày càng xa cách Thiên Chúa  cũng là Đấng Cha ở nơi mình.

       Ý nghĩa sâu xa của sự chia trí ấy ở chỗ  Tâm ta vốn là Chân Tâm  vô phân biệt  đã lại  thành ra Vọng Tâm phân biệt. Con người như đã nói do bởi Tội Nguyên Tổ nên hoàn toàn sống với vọng tâm phân biệt  để rồi đánh mất Thực Tại vô phân biệt  cũng chính là Cõi Địa Đàng  xưa kia mà nguyên tổ đã  làm cho mất.

       Đánh mất Thực Tại vô phân biệt, điều ấy gây nên   mọi nỗi khổ đau  cho con người và vì thế  cần  trở về  để được sống với  Thực Tại là nguồn  mọi phước đức. Dù  ngôn ngữ có khac  nhưng  con đường VỀ của các truyền thống tâm linh  chẳng có chi khác. Tịnh Độ tông Phật giáo  chủ trương Niệm Phật để thành Phật. “ Mười phương Như Lai thương nhớ chúng sinh như mẹ nhớ con. Nếu con trốn chạy thì mẹ dẫu nhớ con  cũng làm gì được ? Nếu con nhớ mẹ như mẹ nhớ con thì mẹ con đời đời chẳng rời xa nhau. Nếu Tâm chúng sanh nhớ Phật niệm Phật đời này đời sau quyết định thấy Phật cách Phật chẳng xa. Chẳng nhờ đến phép phương tiện nào khác  mà cũng tỏ ngộ được Tâm của mình như người ướp hương  thân có mùi hương. Phép này gọi là “ Hương quang trang nghiêm” ( Kinh Vô Lượng Thọ ).

        Trên con đường thực hiện tâm linh tất cả đều hệ tại ở cái sự NHỚ  và QUÊN. Con người chỉ có thể NHỚ cái gì  mình đã QUÊN tức là mình vốn có. Hết thảy chúng ta  đều được sinh ra là Hình Ảnh Thiên Chúa là Con Thiên Chúa nhưng bởi vô minh  ( Tội Nguyên Tổ ) che lấp nên đã QUÊN. Nhớ cái gì sẽ có cái đó. Chỉ nhớ những gì thuộc thế gian  thì cái có được chỉ là thế gian, là con cái thế gian. Ngược lại chỉ khi nào nhớ đến Chúa thì mới thuộc về Chúa  là Con của Chúa.

        NHỚ  tức là NIỆM và NIỆM cũng tức là NHỚ. Nhớ về Chúa đó là chánh niệm  tỉnh giác còn nhớ về thế gian đó là tà niệm. Kinh là Lời Chúa, thực hành Kinh Mân Côi trong chánh niệm  có mục đích là để giúp ta  ghi nhớ được Lời Chúa ở nơi tâm tưởng mình. Một khi đã có Lời Chúa  ở trong Tâm  thì đương nhiên chúng ta  sẽ được chuyển hóa từ ác sang thiện từ  dữ sang lành. Tại sao vậy ? Bởi vì Lời Chúa được ví như gươm hai lưỡi  “ Lời ĐCT  là lời  hằng sống, sắc như  gươm hai lưỡi có thể đâm thấu đến đỗi chia hồn khớp tủy, biện biệt tư tưởng  và ý định của lòng người. Chẳng có vật thọ tạo nào không được tỏ lộ ra trước mắt Ngài nhưng thảy đều trần trụi và mở ra trước  Đấng mà chúng ta phải khai trình” ( Dt 4, 12 -15 ).

       Bởi vì  Lời Chúa… sắc như gươm có thể biện biệt  tư tưởng thế nên nếu cố gắng  cầm lòng cầm trí siêng năng chăm chỉ lần hạt Mân Côi  thì chúng ta sẽ có được một cái khả năng rất ư cần thiết trong việc cải thiện đời sống đó là sự quán xét.

       Hết thảy mọi thứ tội lỗi đều từ nơi tư tưởng mà phát xuất “ Vì từ lòng mà ra những  tư tưởng  ngoại tình, gian dâm, trộm cắp, làm chứng dối, lộng ngôn. Ấy là những điều làm ô uế người chứ còn ăn mà không rửa tay chẳng làm ô uế người” ( Mt 15, 19 -20 ).

       Chẳng những tội mà tất cả hành vi, lời nói, việc làm đều từ nơi tư tưởng. Có tư tưởng đi đứng năm ngồi rửa bát quét nhà… thì mới  làm cái việc đi đứng nằm ngồi rửa bát quét nhà…Cũng như có khởi lòng tham thì mới làm cái việc tham, có tư tưởng giết hại thì mới làm cái việc giết hại v.v…

       Sở dĩ con người cứ làm hết việc tội lỗi này đến tội lỗi khác mà không cải tạo được đó là vì  đã không biết  nguyên nhân gây tội là ở nơi tư tưởng. Bởi đó cho nên muốn tránh được tội thì phải tránh ngay ở nơi tư tưởng khi nó vừa thoạt móng khởi. Thế nhưng muốn tránh tội từ khi nó vừa móng khởi thì phải  biết được tội và việc nhận biết tội  là do năng lực quán xét mà có.

       Thực hành Kinh Mân Côi đó là chúng ta đã dùng Lời Chúa như là gươm bén để chặt đứt những tưởng niệm xấu ( Tà niệm ) vừa thoạt khởi ở nơi Tâm. Cái việc …chặt đứt tư tưởng xấu này diễn ra liên tục mỗi khi ta thực hành Kinh Mân Côi. Lần hạt Mân Côi không ai lại không chia lòng chia trí. Thế nhưng điều ấy không có chi phải sợ, chỉ cần chúng ta nhận biết nó là được. Nhà Thiền nói “ Bất úy tham sân khởi duy khủng tự giác trì”. Việc chia trí khi thực hành Kinh Mân Côi chẳng  những chẳng có chi phải sợ mà nó còn giúp cho cái năng lực quán xét trong  ta ngày càng  sắc bén  để chống lại mọi chước cám dỗ.

       Quỷ ma có vô vàn vô số chước cám dỗ và chước  cám dỗ có tính nguyên thủy  khiến  ông bà nguyên tổ  vì không  vâng lời Thiên Chúa cố tình…ăn trái cấm là trái phân biệt thiện ác nên đã bị đuổi ra khỏi Vườn Địa Đàng. Cám dỗ của quỷ Sa Tan cực kỳ tinh vi xảo quyệt khiến cho cả nền Triết/ Thần học hôm nay  phải mắc mưu để  bị giam hãm trong cái vòng kim cô Duy Lý không thể thoát ra được.

        Duy Lý nói cách dễ hiểu đó là chỉ biết đến cái ..lý sự của mình mà không biết rằng  còn có một thứ …siêu lý. Chính cái Siêu Lý đó mới có thể  làm cho con người thoát khỏi cõi hữu hình hữu hoại này  hầu bước vào cõi sống  bất diệt dành cho những ai yêu mến Sự Thật.

       Thời này hơn bao giờ hết  là thời người ta không  còn yêu mến và sống với Sự Thật  và như thế  hậu quả sẽ vô cùng thảm khốc “ Vì họ không  nhận biết Sự Thật để được cứu. Ấy vì cớ đó mà ĐCT đã đưa đến cho họ sự hoạt động của lẽ lầm lạc để họ tin những lời giả dối hầu cho hết thảy những kẻ không tin Sự Thật mà vui vẻ sự bất chính đều bị định tội cả” ( 2Tx 2, 10 -12 ).

       Sự dữ thì tràn lan dường như không thể ngăn cản, thế nhưng ở đâu sự dữ  càng lan tràn thì ơn sủng ở đấy càng chứa chan ( Rm 5, 20 ). Đức Mẹ đầy lòng từ bi nhân hậu đã dành cho con cái Tràng Chuỗi Mân Côi rất mực đơn sơ nhưng cũng vô cùng mầu nhiệm để cứu vớt những ai  hết lòng chăm chỉ thực hành  hầu nên  những chứng nhân cho Chúa trong thời cuối cùng này./. 

        Phùng  Văn  Hóa

Chuyên Mục: Tháng Mân Côi  Từ khóa:

Hành Trình 40 Ngày Mùa Chay: Ngày 1-20 | Ngày 21-40
            Nghe Giảng Tĩnh Tâm Mùa Chay
          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 6 TN B | Chúa Nhật 1 MC B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: Bài Mới: