Thơ Kinh Mân Côi

Mân Côi , Kinh đến bởi Trời
Qua lời Thiên Sứ từ Trời “ Truyền Tin “
Thiếu nữ xinh xắn tinh tuyền
Maria , Sao Sáng trinh nguyên chính Bà
Danh thánh Mẹ thật chói lòa !
Maria, Tên gọi ấy thật là trinh trong
Xác thân, Thần trí thong dong
Vì Mẹ đã được sủng ân đong đầy
Đáp lời thiên sứ : Thưa ngay
” Nầy đây, tôi tá vâng ngay… lệnh truyền ”
Tức khắc Mẹ nhận ngay liền
Thánh Thai Thiên Chúa làm Người GIÊSU
Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời
Đầy tràn phúc lạ hơn người thế nhân
Lời ca chúc tụng Thánh Ân
Kính Mừng vang mãi tay lần Mân Côi
Thầm thì cùng Mẹ Chúa Trời
Ngợi ca, ca ngợi muôn lời suy tôn
Mầu nhiệm rót xuống muôn hồn
Siêng năng lần hạt suy tôn Chúa Trời
Qua lời Đức Mẹ chuyển cầu
Muôn ơn hồng phúc sinh sôi tức thì
Thế nhân xin chớ hồ nghi !
Qua lời Đức Mẹ tức thì ứng ngay
Khi nay hiện tại phút giây
Và trong nguy tử Mẹ rày chẳng quên
Thế nhân tội lỗi kêu xin
Mẹ luôn trung tín qua Kinh Kính Mừng
Ave Maria ./. Amen

Tháng Mân Côi 2016
P.Trần Đình Phan Tiến

Chuyên Mục: Tháng Mân Côi 

Trong các thánh, đi tìm đâu được một vị thương xót chúng ta là những người bất hạnh hơn Đức Mẹ Maria chứ ?- Thánh Antonius

          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

CN Lễ Hiển Linh B | Chúa Nhật 2 TN B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: