Thơ Kinh Mân Côi

Mân Côi , Kinh đến bởi Trời
Qua lời Thiên Sứ từ Trời “ Truyền Tin “
Thiếu nữ xinh xắn tinh tuyền
Maria , Sao Sáng trinh nguyên chính Bà
Danh thánh Mẹ thật chói lòa !
Maria, Tên gọi ấy thật là trinh trong
Xác thân, Thần trí thong dong
Vì Mẹ đã được sủng ân đong đầy
Đáp lời thiên sứ : Thưa ngay
” Nầy đây, tôi tá vâng ngay… lệnh truyền ”
Tức khắc Mẹ nhận ngay liền
Thánh Thai Thiên Chúa làm Người GIÊSU
Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời
Đầy tràn phúc lạ hơn người thế nhân
Lời ca chúc tụng Thánh Ân
Kính Mừng vang mãi tay lần Mân Côi
Thầm thì cùng Mẹ Chúa Trời
Ngợi ca, ca ngợi muôn lời suy tôn
Mầu nhiệm rót xuống muôn hồn
Siêng năng lần hạt suy tôn Chúa Trời
Qua lời Đức Mẹ chuyển cầu
Muôn ơn hồng phúc sinh sôi tức thì
Thế nhân xin chớ hồ nghi !
Qua lời Đức Mẹ tức thì ứng ngay
Khi nay hiện tại phút giây
Và trong nguy tử Mẹ rày chẳng quên
Thế nhân tội lỗi kêu xin
Mẹ luôn trung tín qua Kinh Kính Mừng
Ave Maria ./. Amen

Tháng Mân Côi 2016
P.Trần Đình Phan Tiến

Chuyên Mục: Tháng Mân Côi 

Tôi không tham vinh hoa phú quý, ngay cả vinh quang ở trên trời cũng không ngoại lệ, cái mà tôi tham chính là tình yêu.- Thánh Terese of Lisieux

       Tháng Mười: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 29 TN A | Chúa Nhật 28 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: