Thơ Kính Đức Mẹ Mân Côi 2016

Tháng mười về lời nhắc nhớ

Hãy nguyện cầu Kinh Mân Côi

Lời nhắn nhủ gần trăm năm

Nhớ nằm lòng lời Mẹ dạy :”

Hãy siêng năng lần hạt đều”

Lòng yêu mến cứu thế gian

Khỏi lầm than trong sự dữ

Nhớ lời Mẹ từ năm xưa

Con vâng nghe, xin chạy đến

Lòng kính mến dâng lên Mẹ

Nhờ chuyển cầu lên Thiên Chúa

Nhớ khi xưa nhờ Kinh “Ấy “

Dẹp tan được bè gây rối

Cảnh tăm tối, cảnh trầm luân

Mẹ sẽ cứu ngay tức khắc

Nay bốn bề đang gây rối

Có “bửu bối” KINH MÂN CÔI

Xin hãy nhớ : Hãy lần thôi !

Đừng quên nhé, đọc nhiều lần

Kính Mừng Maria !

Danh thánh Mẹ được loan ra

Chính quỷ ma sẽ khiếp sợ

Sự chiến thắng đến tức thì

Theo lẽ đó : Kinh Mân Côi

Chính là kêu Danh thánh Mẹ

Và GIÊSU , Đấng Cứu Thế

Trong bốn bể, trong gian truân

Lời tuyên xưng thật tha thiết,

Kêu mãi miết, thật nhiệm mầu

Lời Kinh ấy : KINH MÂN CÔI ./. Amen

Tháng Mân Côi 2016

P.Trần Đình Phan Tiến

Chuyên Mục: Tháng Mân Côi 

Đức Mẹ Maria không thể không yêu mến những ai yêu mến Mẹ, cũng không thể cự tuyệt bảo trợ những ai phụng sự Mẹ.- Chân phúc Jordan of Pisa

          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 2 TN B | Chúa Nhật 3 TN B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: