THƠ CUỐI THÁNG MÂN CÔI

Mân Côi Tháng Mười toan khép lại

Đầy tình nhân ái  bởi Mẹ hiền

 

Mân Côi chuỗi Thánh linh thiêng

Ban tràn ân dược tại miền trần gian

Kính mừng xướng đáp ca vang

Hồn con thanh thản, thiên đàng không xa

 

Kính mừng chúc ngợi Đức Bà

Là Mẹ Thiên Chúa, cũng là phàm nhân

Bao nhiêu gian khó thế trần

Sẽ tiêu tan hết , nếu lần Mân Côi

 

Cầu cùng Đức Mẹ Chúa Trời

Bao là ân sủng cho người trần gian

Thấm nhuần ân phúc chứa chan

Hồn con ngưỡng vọng thiên đàng phúc vinh

 

Phúc vinh, vinh phúc thiên đình

Chính là suối mát ân tình Trời cao

Mân Côi chuỗi Thánh Trời cao

Siêng năng lần hạt đẹp sao ơn Trời !

 

Tháng Mười cuối tháng , tháng trôi

Hồn con ngưỡng vọng Mân Côi đời đời !

Dù cho vận thế đổi dời

Mân Côi ghi tạc về nơi Thiên Đình

 

Mẹ hiền sẽ đón tươi xinh

Mân Côi đích thực “Bậc thang Nước Trời”./. Amen

 

Cuối tháng Mân côi 2017

P.Trần Đình Phan Tiến

Related posts