Một Lời Mời Gọi

Mười ba tháng mười

Một lời mời gọi

Mười ba tháng mười

Muôn lòng đáp trả

Mười ba tháng mười

Một ngày kỳ lạ

Đức Mẹ Chúa Trời

Tỏ ra cho đời

Nhiệm mầu cao quý

Lời Mẹ nhắn chỉ

Truyền dạy đàn con

Mẹ thật đẹp xinh

Nhật , nguyệt nghiêng mình

Cúi đầu bái lạy

Tháng mười năm ấy

Mẹ dạy ăn năn

Lần hạt siêng năng

Cải thiện đời sống

Tôn sùng Mẫu Tâm

Thật là ần cần

Lời Mẹ tha thiết

Lời Mẹ ân cần

Lời Mẹ nhắn nhủ

Con xin tuân thủ

Những điều Mẹ khuyên

Thánh Mẫu diệu hiền

Maria Rất Thánh

Giữa muôn tia nắng

GIữa muôn tấm lòng

Con xin cậy trông

Nơi lòng từ mẫu

Lạy Mẹ yêu dấu !

Thánh khiết lạ lùng

Nữ vương trời đất

Chúc tụng ngợi khen !

Mẹ – Thánh Nữ Đồng Trinh./.

13/ 10 / 2014

P.Trần Đình Phan Tiến

Chuyên Mục: Tháng Mân Côi 

Các thánh yêu người thì không coi phải yêu ai, mà đơn giản là vì ai mà thực hành đức ái.- Thánh Francis of Sales

       Tháng Chín: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 24 TN A | Chúa Nhật 23 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: