Kinh Mân Côi sẽ đem con về bên Mẹ rất dấu yêu

Lạy Mẹ Maria, thế trần là nơi bon chen phức tạp!

Đam mê trần tục cạm bẫy bủa giăng

Những thứ ấy đã luôn làm mờ mắt con cái Mẹ

Còn đâu thấy được sự sáng láng ở trên Trời?.

 

Lạy Mẹ Maria chúng con luôn sống trong tội lỗi

Làm Mẹ buồn sầu máu chảy lệ tuôn

Nhưng có lẽ chúng con chẳng chút quan tâm

Vì mải chạy theo những lợi lộc nơi dương trần.

 

Máu mắt Mẹ đổ, nước mắt mẹ tuôn

Chảy dài theo năm tháng

Ở những nơi có con cái làm Chúa bừng giận

Nhưng con Mẹ vẫn sống rất vô tình vô trách nhiệm.

 

Rồi máu lệ Mẹ sẽ còn chảy đến bao giờ?

Hay cho đến lúc thiên tai xảy đến?

Mất của mất nhà mất người thân rồi than trách

Chúa tôi ơi, tôi có tội tình chi??.

 

Từ thời xưa cho đến thời nay

Lời Chúa dạy con người vẫn hoài không thay đổi

Chỉ thích sống bám vào những của chóng qua

Chỉ mải tích trữ những gì không giữ được.

 

Cuộc sống trần gian thì cứ mãi trôi theo

Ngày năm tháng

Chúng vô tình như con người vô tình

Mà chẳng biết Chủ nào uy quyền hơn Chủ nào?.

 

Nhưng Thiên Chúa Người luôn nhân ái và độ lượng

Ban cho thế gian có được người Mẹ

Yêu thương con cái nhưng chúng luôn làm cho bà đau khổ

Đau khổ vì con cái chúng mải mê chơi.

 

Tình yêu của Mẹ thì hao gầy theo năm tháng

Khóc mãi mà chẳng con nào chúng biết nghĩ suy

Khi ngoài kia thú dữ chúng cả bầy

Như chuyện khờ dại của bé gái choàng khăn đỏ.

 

Lạy Mẹ Maria rất dấu ái của chúng con!

Mẹ biết rồi chúng con ngu khờ lắm

Chỉ ham vui trong chốn phù hoa

Nhưng không biết là đã sa vào hang thú dữ.

 

Tội cho Mẹ con đông chẳng biết chúng ở đâu?

Nếu chúng con cái chỉ im hơi bặt tiếng

Vì bị chúng quỷ bắt trói và buộc kín miệng

Còn đâu cơ hội để sống quay trở về bên Mẹ?.

 

Nhưng thưa Mẹ chớ có lo nhờ chúng con vẫn nhớ

Lời Mẹ dạy năm xưa hãy nhắn Mẹ qua câu kinh

Mân Côi ấy cất lên trong tâm trí sẽ giúp Mẹ tìm thấy

Đem chúng con trở về trong an bình thưa Mẹ rất dấu yêu!.

 

Ai ơi, đang sống sa cơ lạc bước

Hãy tìm nhắn Mẹ qua bài kinh Mân Côi!

Mẹ nghe sẽ biết nơi con cái Mẹ đang ở

Và tìm đến bên để đem con trở về.

 

Y Tá của Chúa,

Tuyết Mai

10-18-15

Chuyên Mục: Tháng Mân Côi 

Hành Trình 40 Ngày Mùa Chay: Ngày 1-20 | Ngày 21-40
            Nghe Giảng Tĩnh Tâm Mùa Chay
          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 6 TN B | Chúa Nhật 1 MC B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: Bài Mới: