Hoa Hồng Tháng Mười

Tháng mười về Hoa Hồng nở

Thắm rực rỡ khắp muôn nơi

Nhờ muôn lời : Ave Maria

Trong từng nhà, từng khu xóm

 

Ave Maria ! Lời kinh vang thật xa

Bay lên đến chốn tầng Trời

Xuyên qua luyện ngục đến nơi gian trần

Lời Kinh huyền nhiệm ân cần

Mẹ thương truyền dạy sinh linh hưởng nhờ

Hoa Hồng nở từ tinh mơ

Và trong hôm tối vẫn chờ xòe ra

Hoa Hồng Đức Mẹ thật là

Lời kinh tha thiết muôn nhà đợi trông

Tay lần, miệng đọc vang ngân

Ôi, sao yêu lắm tay lần Mân Côi !

Kính Mừng chúc tụng Chúa Trời

Ngài thương ban tặng cho người trần gian

Hồng ân Cứu Độ chứa chan

Qua Con yêu dấu chính Người “GIÊSU”

Nhờ Thiên Sứ truyền Tin Vui

Hồng ân trọng đại cho người thế nhân

Chọn cho người Mẹ nhân lành

Maria , thật là tuyệt thay !

Kính mừng chúc tụng Mẹ ngay

Ave Maria , mỗi ngày chớ quên

Ơn phúc Mẹ nhận được hơn thần tiên

Vì chưng Quả Phúc cội miền Trời cao

GIÊSU lòng Mẹ ẵm vào

Tỏa muôn ân phúc tuyệt sao nhân trần?!

Huyền nhiệm thay, kinh Hoa Hồng

Chính nguồn ân phúc ngự trong lòng Bà

Ôi, Thánh Maria, Đức Mẹ chói lòa

Bởi lòng khiêm nhượng thật là thẳm sâu

Mẹ thương con cái van nài

Ban nhiều ân phúc chẳng sai chút nào

Hoa Hồng ta cứ tụng hoài

Lòng Mẹ ái tuất  lẽ nào làm ngơ

Ôi, lạy Mẹ xin hãy nhớ :

Lời chào thiên sứ “TIN VUI” thuở nào

Hoa Hồng vang vọng làm sao !

Xin trao cho Mẹ trọn đời” nâng niu”

Lời kinh vang mãi sớm chiều

Con thơ thỏ thẻ, Mẹ yêu hết lòng

Con thơ tay Mẹ ẵm bồng

GIÊSU, Anh Cả ngự trong lòng Bà

Con thơ nhỏ bé trần gian

Tay lần tràng hạt, xin Mẹ ban hòa bình./. Amen

Tháng Mân Côi 2016

P.Trần Đình Phan tiến

Chuyên Mục: Tháng Mân Côi 

Phàm ai muốn được thánh sủng của Chúa Thánh Thần, muốn tìm đóa hoa trên cây khô, thì phải đến với Đức Mẹ Maria để tìm gặp Chúa Giê-su.- Thánh Bonaventura

          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

CN Lễ Hiển Linh B | Chúa Nhật 2 TN B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: