Giáo dân Việt Nam siêng đọc kinh Mân côi

Người Công giáo Việt nam có lòng sùng kính Mẹ Maria đặc biệt, nhờ các giáo sĩ Bồ đầu tiên đến truyền đạo và lòng tôn kính Mẹ, nhờ các linh mục Dòng Chúa Cứu Thế cổ võ việc kính yêu Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp, nhờ các linh mục Dòng Đaminh truyền bá kinh Mân côi, nhất là trong các địa phận Dòng (Đaminh) như Hải phòng, Bùi chu, Thái bình, Bắc ninh, nên người Công giáo siêng năng lần chuỗi Mân Côi. Linh mục Nguyễn Tri Ân, Dòng Ðaminh nói: “Theo chỗ chúng tôi biết, tại Việt Nam, giáo hữu các địa phận vẫn thi đua hưởng ứng lời hiệu triệu của Giáo Hội và tham gia cách sốt sắng việc tôn sùng Mẹ Maria trong tháng 10 hơn nhiều nước Công Giáo khác.”

Quãng năm 1970, Ðức Hồng y Rosi, Bộ trưởng Bộ Phúc âm hóa đã đến thăm Việt Nam, và đã tuyên bố: “Giáo dân Việt Nam rất có lòng sùng kính Ðức Mẹ Maria”.

Nhà văn Ái Thần đã viết trong Tạp Chí Ðức Mẹ La Vang: “Người Việt Nam đã cảm thấy tình yêu Mẹ Maria. Các bạn hãy hỏi lại ông cha ta trước đây về việc lần ba chuỗi trong các ngày Chúa Nhật, các ngài đã hưởng ứng mau mạnh và bền bỉ như thế nào?”.

Một quốc trưởng Việt Nam trước đây, nhiều lần đã đi chân không hành hương đến La Vang và đã dâng nước Việt Nam cho Ðức Mẹ.

Trong Ngày Thánh Mẫu tại Dòng Ðồng Công Hoa Kỳ năm 1986, Ðức Hồng Y Bênađô Law, Tổng Giáo Mục Boston, Ðức Tổng Giám Mục Pio Laghi, Sứ Thần Tòa Thánh tại Hoa Kỳ, Ðức Tổng Giám Mục Giuse Tikang, Tổng Giám Mục Ðài Loan và nhiều Giám Mục Hoa Kỳ đã ngỏ lời khâm phục lòng sùng kính Mẹ Maria của người Việt Nam.

Ơn lạ Mẹ ban:

Ðức Mẹ thương giúp một vị Quốc Trưởng Việt Nam

Theo Văn khố tại Vương Cung Thánh Ðường La Vang, chúng ta đọc Ơn lạ Mẹ ban sau đây:

Ngày lễ Tứ Tuần của Vua Khải Ðịnh sắp đến; Triều đình Huế chuẩn bị xôn xao mừng Ðại Khánh; nhưng cả Hoàng cung rất lo lắng vì Nhà Vua ngã bệnh lúc bấy giờ quyết đem hết tài lực cứu chữa song vô hiệu, bệnh tình cứ mỗi ngày mỗi trầm trọng thêm lên mãi. Ðã tới hồi nan phương, liền có quan cận thần tâu Nhà Vua biết sự cứu giúp linh ứng của Ðức Mẹ La Vang, và thỉnh cầu Nhà Vua nên tìm tới xin ơn Ðấng Thánh Mẫu.

Vua Khải Ðịnh cho mời ngay Cụ Quận công Nguyễn Hữu Bài vào điện và xuống mạng theo Cụ ra La Vang khấn xin cùng Ðức Mẹ. Vâng Thánh dụ, Cụ Quận ra La Vang cầu xin, Ðức Mẹ đã nhậm lời cho Nhà Vua an thuyên và bình phục rất mau chóng.

Ðến lễ Tứ Tuần, Nhà Vua ngự triều tiếp kiến đình thần, quan khách, và dự được các nghi lễ yến tiệc.

Sau lễ Tứ Tuần, một chiều kia Cố Trung ở Trí Bưu vào La Vang, đột ngột bảo ông từ Lê Hộ dọn dẹp trang hoàng Ðền Thờ, chưng hoa đèn trên bàn thờ, trải nệm và dọn mấy bàn quì đặc biệt. Cửa Ðền Thờ mở rộng; Cố Trung đứng đợi khách dưới tháp chuông.

Mãi đến nửa đêm, hai chiếc xe hơi bóng loáng đổ trước cấp tiền đường; nhưng vị khách rất sang trọng bước xuống. Cố Trung chào kính và đưa khách vào trước Cung Thánh. . .ấy là cuộc lễ tạ ơn của Nhà Vua.

Qua năm sau, Vua Khải Ðịnh lại ngã bệnh nguy cấp; một lần nữa, Nhà Vua nhờ Cụ Quận Nguyễn Hữu Bài ra khấn xin Ðức Mẹ. Lần này Nhà Vua cho các cận thần mang theo 2 cây sáp ong to lớn cao 1 thước và vòng lưng 3 tấc rưỡi để dâng cúng Ðức Mẹ. Ra tới La Vang Cụ Quận dạy quan hầu đặt hai cây sáp trước bàn thờ Ðức Mẹ và đốt lên. Nhưng lạ thay, một cây sáng đỏ tử tế, còn cây kia đốt mãi vẫn không cháy, dù có chữa tim cẩn thận, ngọn đèn vẫn leo lét rồi phụt tắt liền. Khấn vái xong, Cụ Quận ra về nói với các quan hầu và người nhà rằng: “Tôi rất phân vân thấy hai cây đèn một cháy, một không, làm cách gì cây kia cũng vẫn không cháy. Có lẽ hoặc là Ðức Mẹ cho biết chỉ nhận lần này nữa thôi, còn lần khác Mẹ không cho nữa chăng”.

Trong bút tích để lại, Cụ Quận có viết: “Tôi tưởng có dấu cho tôi hiểu là lần này Ðức Mẹ chỉ cho vì sự nài ép quá mà thôi. . .”

Năm sau Vua Khải Ðịnh lại ngã bệnh, và đã băng hà cũng do một chứng bệnh ấy.

Lm. Đoàn Quang, CMC

Chuyên Mục: Tháng Mân Côi 

Thiên Chúa là Đấng tuyệt đối giữ lời hứa, cho nên khi chúng ta cầu xin, thì cũng phải ôm lòng tin tuyệt đối mà tiếp nhận.- Thánh Augustinus

       Tháng Mười Hai: Mừng Chúa Giáng Sinh
          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 1 MV B | Chúa Nhật 2 MV B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: