Chuỗi Mân Côi!

Mân côi chuỗi ngọc tươi sáng

Nhuộm thấm hồn con sáng láng vui tươi

Muôn hoa đua nở tươi cười

Mân Côi chuỗi ngọc thưa lời “ xin vâng”

Hồn con nương náu “Mẫu Tâm ”

Lời kinh sốt mến con dâng Mẹ Hiền

Mân Côi chuỗi Thánh thiêng liêng

Dẫn con về bến bình yên cội nguồn

Hoa hồng chuỗi ngọc phúc trường

Cho con lòng mến luôn luôn Mẹ Hiền

Mân Côi chuỗi ngọc vàng kinh

Lời con tha thiết tôn vinh Chúa Trời

Mân Côi chuỗi Thánh thiên thu

Lời kinh dẫn lối tiến về trời cao

Hoa hồng tuyệt diệu làm sao?

Nâng con vui bước, lẽ nào Mẹ quên

Mân Côi phúc, lộc triền miên

Tỏa ngát mầu nhiệm linh thiêng từ trời

Lời kinh chan chứa tuyệt vời !

Chính là hồng phúc rạng ngời huyền siêu

Mân Côi Mầu Nhiệm đáng yêu !

Mến Chúa, yêu người là điều đầu tiên

Ai ơi ! Truyền bá lời kinh

Chính là truyền bá Tin Mừng trời cao

Mân Côi chuỗi ngọc Mẹ trao

Con lần đọc mãi lẽ nào Mẹ quên

Nguyện cùng lời kinh sốt mến

Cứ vọng vang lên đến bến Thiên Đàng

Khiêm nhường đức hạnh đầu đàn

Mân Côi chuỗi Thánh con càng mến say

Mân Côi lần hạt ngất ngây !

Hòa cùng Thiên Quốc hồn nay ngập tràn./. Amen

 

13/10/2013

P.Trần Đình Phan Tiến( Bước Theo )

Chuyên Mục: Tháng Mân Côi 

Phàm ở đâu có sự nghèo khó và vui vẻ, thì ở đó không phải có lòng tham và không phải có khổ nạn.- Thánh Francis of Assisi

       Tháng Mười Hai: Mừng Chúa Giáng Sinh
          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 3 MV B | Chúa Nhật 2 MV B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: