Tìm đến Chuỗi Mân Côi dâng Mẹ

Thiết nghĩ Chúa ban cho mọi người đều rất mạnh mẽ
Chịu đựng được nhiều phong ba bão táp
Nên Chúa để cho gánh nặng trên hai vai
Là được dự phần như ông Simon
Xưa vác Thánh Giá phụ Chúa một đoạn đường
Vì khi ta vác là lúc được Chúa chúc phúc.

Hãy cố gắng lên người ơi, đừng phụ lòng Chúa!
Vì cuộc đời thì ai không gánh không vác?
Nhẹ nặng gì thì tùy ở Chúa thử thách người ơi!
Hãy cầu nguyện nhiều để rồi Chúa sẽ định liệu
Nếu người cần được khóc thì hãy cứ khóc.

Tháng 5 là tháng hoa dâng Mẹ,
Xin Mẹ Maria cầu bầu cùng Chúa giúp sức và ban ơn
Để ta sống trọn tình với Chúa, gia đình cùng anh chị em
Để được Chúa trọn đời Người yêu thương
Vì cuộc sống nhiều người còn tệ hơn thế nữa

Nhiều người chẳng có gia đình, chẳng có người thân
Homeless ngày ngày không nơi tắm rửa
Cơm bữa có bữa không và rất nhiều ngày cái bụng bị đói
Chẳng thuốc men, đau ốm không một lời than
Tìm được một chỗ ngủ qua đêm không phải dễ
Hay chuyện ông Gióp xưa ai còn nhớ?.

Cố gắng lên ta nhé, cố gắng lên!
Mạnh mẽ lên ta nhé, mạnh mẽ lên!
Hướng cao lên Chúa, hướng lên Chúa!
Và siêng năng lần chuỗi Mân Côi,
Thay cho lời than thở mà chẳng đổi được gì
Vì Trần Gian luôn mãi là như thế đó!!!.

Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai

(05-19-15)

Chuyên Mục: Tháng Hoa 

Lý trí con người yếu đuối nên thường có thể làm sai, duy chỉ có đức tin chân chính mới hoàn toàn không sai lầm.- sách Gương Chúa Giê-su

       Tháng Chín: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 24 TN A | Chúa Nhật 23 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: