Tháng Hoa Kính Mẹ!

Tháng Hoa về làm thơ kính Mẹ

Đấng nhân từ hạ sinh cứu thế

Đặc ân Vô Nhiễm chỉ duy Mẹ

Lòng Trung Trinh hơn mọi nhân thế

Lời cầu bàu như thể trạng sư

Maria Thánh Mẫu thật nhân từ

Cung chúc Mẹ giữa ngai tòa hồng phúc

Xin Mẹ cầu bàu đức tin thật trung kiên

Noi bước Mẹ, ôi diệu hiền Thánh Mẫu

Mẹ tuyệt thế , không phải sắc – tài

Mẹ tuyệt thế vì Đức Tin tỏa sáng

Ôi , Maria ! Mẹ cung vàng thánh khiết

Mẹ đồng hành cùng sứ vụ Thiên Sai

Mẹ cộng tác không một chút e ngại

Mẹ âm thầm dâng “ CON “của Trời cao

Mẹ nhân ái cùng Đồng Công Cứu Chuộc

Nỗi thương đau , Mẹ cam chịu với “ Con Người ”

Mẹ, kiệt tác Chúa Trời đã ban thưởng

Cho thế trần để làm Mẹ chúng sinh

Ôi , tuyệt diệu thay ! Mẹ, Đấng Đồng Trinh

Xin dâng lên Mẹ lời hợp cùng nhân thế

Xin chúc ngợi Mẹ, Người Nữ Thánh Thể

Đã sinh ra Đấng cứu chuộc  loài người

Nhân tháng Hoa về, xin chúc ngợi

Đấng Mẫu Tâm , Mẹ  rất đỗi nhân từ

Xin dẫn đường con thơ dại tăm tối

Mẹ sáng soi muôn dặm nẻo con đi

Khi về bến , con sẽ khắc ghi

Lòng lành Mẹ sáng trong hơn ngọc thể

Tháng năm về, con thơ bé

Ngước trông Mẹ, xin tạ ơn Thiên Chúa Tình Yêu

Cùng sớm chiều, xin Mẹ đừng quên nhé./. Amen

 

Đầu Tháng Hoa 2015

P.Trân Đình Phan Tiến

Chuyên Mục: Tháng Hoa 

Tính siêu việt của đức cậy là sự hy vọng của vĩnh phúc, vui vẻ, xác thực.- Thánh Thomas de Aquino

       Tháng Chín: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 24 TN A | Chúa Nhật 23 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: