Sắc Hoa Tháng Năm – Ngày 21

Chương trình

SẮC HOA THÁNG NĂM

Dâng kính Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa

 

Thứ Ba, ngày 21/05/2013

 

1. XIN ƠN CHÚA THÁNH THẦN (hát hoặc đọc):

Hát: Cầu Xin Chúa Thánh Thần

1. Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người thương thăm viếng hồn con. Ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trau dồi cho đáng ngôi thánh đường.

ÐK: Nguyện xin Chúa Ngôi Ba, đoái nghe lời con thiết tha. Tình thương mến ấp ủ con ngày đêm, nhuần thấm xác hồn tràn lan ơn thiêng.

2. Cầu xin Chúa Thánh Thần, nguồn thiêng ân ái từ nhân, hun đốt tim con tình yêu lai láng, cho lòng thao thức bên Chúa luôn.

Đọc: Kinh Đức Chúa Thánh Thần

Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống, đầy lòng chúng con là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con; chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống.

– Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con.

Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống soi lòng dậy dỗ các Thánh Tông Đồ, thì rầy chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống, yên ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành, vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.

2. TIN MỪNG (theo ngày trong tuần): Mc 9,30-37

30 Đức Giê-su và các môn đệ ra khỏi đó, đi băng qua miền Ga-li-lê. Nhưng Đức Giê-su không muốn cho ai biết,31 vì Người đang dạy các môn đệ rằng: “Con Người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Người, và ba ngày sau khi bị giết chết, Người sẽ sống lại.”32 Nhưng các ông không hiểu lời đó, và các ông sợ không dám hỏi lại Người.

33 Sau đó, Đức Giê-su và các môn đệ đến thành Ca-phác-na-um. Khi về tới nhà, Đức Giê-su hỏi các ông: “Dọc đường, anh em đã bàn tán điều gì vậy? “34 Các ông làm thinh, vì khi đi đường, các ông đã cãi nhau xem ai là người lớn hơn cả.35 Rồi Đức Giê-su ngồi xuống, gọi Nhóm Mười Hai lại mà nói: “Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người.”36 Kế đó, Người đem một em nhỏ đặt vào giữa các ông, rồi ôm lấy nó và nói:37 “Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy; và ai tiếp đón Thầy, thì không phải là tiếp đón Thầy, nhưng là tiếp đón Đấng đã sai Thầy.”

3. SUY NIỆM:

Con người thường có khuynh hướng muốn được người khác phục vụ mình. Chúa Giêsu vốn giàu sang phú quý, nhưng đã tự hạ mình xuống như một người phục vụ mọi người. Các môn đệ của Chúa cũng bị lôi cuốn là muốn có quyền có chức, muốn người khác phục vụ mình, nhưng Chúa Giêsu dạy các ngài là: ai muốn làm lớn phải làm người phục vụ.

4. QUYẾT TÂM:

Chúa là Chúa mà còn phải phục vụ, thì con là ai mà muốn người khác phục vụ mình. Con cố gắng sống theo tinh thần của Chúa, dám dấn thân vì mọi người.

5. LẦN HẠT (chọn 1 trong 3 cách dưới):

          1- Lần hạt 5 chục theo ngày trong tuần

          2- Lần hạt tuỳ ý

          3- Lần hạt theo mầu nhiệm gợi ý ở dưới đây:

Đức Chúa Giêsu làm phép lạ tại tiệc cưới Cana. Ta hãy xin cho được noi gương Đức Mẹ mà vững tin vào Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

6. BÀI ĐỌC:

Sự Tôn thờ Tạ ơn của Đức Maria

Tác giả: Thánh Pierre-Julien Eymard

I. Đức Maria đã thêm tâm tình tạ ơn vào hành vi đức tin khiêm nhường, và vào việc tôn thờ của niềm tự hủy thẳm sâu. Sau khi trí khôn không còn nghĩ gì đến tất cả phẩm tước và vẻ oai phong thần linh đã bị che dấu dưới bức màn nhiệm tích, Mẹ muốn nhìn lên núi Thabor tình yêu để chiêm ngưỡng vẻ xinh đẹp và vui hưởng sự tốt lành khôn tả của nó. Đức Maria đã tạ ơn Chúa Giêsu về tình yêu của Ngài trong tặng ân Thánh Thể, về hành vi cao cả của lòng quảng đại vô biên Ngài. Việc tạ ơn của Mẹ rất hoàn hảo vì Mẹ hiểu rõ tầm mức vĩ đại của tặng ân này.

Ô! Đức Maria được hạnh phúc biết bao khi mà trước Bữa Tối Sau hết Chúa Giêsu đã mạc khải cho Mẹ biết rằng sắp đến giờ Ngài thiết lập Nhiệm Tích đáng tôn thờ của Ngài, mà nhờ đó mỗi tín hữu có thể chia sẻ hạnh phúc của Mẹ và, giống như Mẹ, họ cũng được đón nhận Ngài vào lòng, nhìn ngắm Ngài, tạm gọi như vậy, và trong trạng thái nhiệm tích của Ngài, vui hưởng tất cả mọi ân sủng và cảm nghiệm những mầu nhiệm của cuộc sống trần thế của Ngài: “Sau tặng ân này, mà trong đó Con đã dốc cạn hết năng lực của Con, Con không còn gì để cho loài người nữa trừ ra nước Thiên đàng!”

Nghe những tin tức vinh hiển này, Đức Maria đã sấp mình xuống dưới chân Chúa Giêsu, linh hồn Mẹ tuôn trào ra lòng biết ơn dạt dào trước tình yêu vĩ đại mà Ngài đã thực hiện cho các thụ tạo bất xứng của Ngài. Mẹ đã hiến mình để phục vụ Ngài trong nhiệm tích đáng tôn thờ của Ngài; Mẹ đã đồng ý hoãn lại giờ khắc lên lãnh thưởng, để có thể vẫn được là người tôn thờ trên trần gian, được ủy thác cho việc canh giữ, phục vụ Thánh Thể, lấy làm hạnh phúc vì được chết dưới chân Nhà Tạm thần linh.

II. Trong việc tôn thờ của Mẹ ở nhà Tiệc Ly, Mẹ Maria mỗi ngày mỗi đổi mới việc tạ ơn của Mẹ, Mẹ đã thốt lên: “Ôi Đấng Cứu Chuộc, Chúa tốt lành dường nào, Chúa tốt lành biết bao, hỡi Đấng Cứu Chuộc của Mẹ và Con của Mẹ! Con đã yêu loài người biết bao tới mức độ ban tặng cho họ nhiều hơn họ có thể nhận, yêu thương họ nhiều hơn họ có thể thẩm giá được, phát minh ra cái mà trái tim họ không bao giờ hiểu nổi! Vì yêu họ, Con đã dốc cạn hết mọi năng lực Con và mọi kho tàng của Trái Tim Con!”

Rồi Đức Maria đã tạ ơn mỗi một trong các năng lực của linh hồn Chúa Giêsu, mỗi một trong các chi thể Đấng Cứu Chuộc đã góp phần lập nên bí tích Thánh Thể, bằng cách dâng lên những ngọn lửa tình yêu đang thiêu cháy Trái Tim Mẹ.

Ôi! Chúa Giêsu hẳn được thỏa mãn, sung sướng biết bao, khi nhận được sự tôn kính đầu tiên của Mẹ Thánh Ngài, sự tôn kính đầu tiên dâng trả về cho Nhiệm Tích Thánh Thể Ngài! Ôi! Trái Tim Ngài hẳn đã mừng vui vì để lại sự hiện diện nhiệm tích Ngài cho Đức Maria để an ủi Mẹ! Vì Chúa Giêsu đã muốn lập phép Thánh Thể cho duy mình Mẹ. Chúng ta không cần phải ngạc nhiên về điều đó, vì dưới mắt Chúa Giêsu thì sự tôn thờ và tạ ơn của Đức Maria có giá trị hơn sự tôn kính của tất cả các thánh hiệp lại.

Hơn nữa sự tạ ơn của Đức Maria đã làm cho Chúa Giêsu thích thú vô cùng bởi vì sự nhận biết những ơn ích đã lãnh nhận và lòng biết ơn đối với những ơn ích ấy làm vui lòng Ngài hơn tất cả những cái khác. Đó là tất cả những gì Ngài mong đợi nơi chúng ta. Việc tôn thờ bằng sự tạ ơn là việc tôn thờ hoàn hảo. Đó là nhận biết thuộc tính đầu tiên và cao hơn hết trong các thuộc tính của Ngài, thuộc tính mà Ngài đã đến trần gian để tỏ lộ: lòng nhân lành. Chúng ta hãy lưu lại trên thuộc tính đó lâu giờ mỗi khi chúng ta được ở dưới chân Ngài.

Do đó chúng ta hãy dâng lời cám tạ thông qua Đức Maria. Con trẻ tiếp nhận quà, nhưng chính Mẹ nó là người cám ơn người cho thay cho nó. Thế nên, lời tạ ơn của chúng ta, được kết hợp với lời tạ ơn của Mẹ Maria, sẽ trở nên hoàn hảo và rất xứng đáng được Trái Tim Chúa Giêsu chấp nhận.

GIỮ GÌN MỘT TRẺ EM KHỎI LỬA CHÁY

Vào thời giáo hội sơ khai có thói quen cho các trẻ em, những kẻ còn giữ được sự trong trắng của phép rửa tội, những mẫu Bánh Thánh còn dư sau khi các tín hữu đã Hiệp lễ.

Một hôm có đứa trẻ con trai của một người Do Thái làm thợ rèn ở Constantinople, nó đi học chung với các trẻ em Công giáo, nên cũng phải đến nhà thờ với chúng, và nó ngây thơ cùng với các trẻ khác đến lãnh những mẩu vụn Bánh Thánh.

Khi về nhà nó kể lại cho cha nó điều nó đã làm. Người cha là một người tàn bạo thuộc lớp người Do Thái đầy lòng căm thù đạo Kitô, nên đã căm giận một cách khủng khiếp. Ong ta bắt đứa trẻ bất hạnh và ném nó vào lò lửa đang cháy. Một lát sau, bà Mẹ đi vắng đã trở về, không biết sự gì đã xảy ra, bà đã hỏi kháp nơi để tìm kiếm con mình. Vì không ai có thể cho bà được tin tức gì về con bà nên bà đã chạy vào mọi xó góc của thị trấn để tìm con, nhưng tất cả đều vô ích. Ba ngày đã trôi qua. Buồn bã, bất an và than khóc vì mất con, bà bắt đầu gọi tên nó cứ như thể nó vẫn còn ở đâu đó.

Bất thình lình, thật lạ lùng! bà nghe thấy một tiếng dịu dàng gọi tên người mẹ. Hết sức kinh hãi, bà chạy vội đến lò rèn nơi dường như phát ra tiếng gọi. Thoạt tiên bà không thể tin được rằng con bà lại có thể ở giữa những ngọn lửa cháy bừng; nhưng lúc đó tiếng gọi đã lặp lại rõ hơn; bà không còn nghi ngờ gì nữa. Bà mở cửa ra và nhìn. Lạ lùng qúa! bà thấy đứa con bà đang ở giữa lò lửa bừng cháy, mà vẫn sống.

Bà liền chạy đi kêu gọi láng giềng đến cứu con bà; mọi người đã chạy vội vàng đến chứng kiến sự kỳ diệu.

Đứa trẻ được đưa ra khỏi lò lửa. Người ta đến chất vấn và hỏi nó làm sao nó vẫn sống được trong một lò lửa bừng cháy như thế. Nó kể lại nó bị cha nó bắt ném vào đó chỉ vì nó đã tham dự vào các lễ nghi của người Kitô hữu; nhưng có một bà cao lớn chói lọi hào quang, đã lấy tà áo che chở nó khỏi ngọn lửa và đã cho nó ăn khi nó đói; người đàn bà đó trông giống hệt như bức hình Đức Thánh Trinh Nữ nó đã nhìn thấy ở nhà thờ Kitô giáo.

Bấy giờ mọi người đã hiểu là chính Đức Maria cứu thoát và bảo toàn mạng sống của nó, che chở nó thoát khỏi ngọn lửa. Hoàng đế nghe biết người cha bất bình thường này đã hành xử như vậy nên cho đòi tới và ra hình phạt tra tấn. Thay vì ăn năn trở lại, kẻ khốn nạn cứng đầu ấy vẫn ngoan cố trong sự lầm lạc của mình. Về phần người mẹ và đứa trẻ, đã xin được học đạo Công giáo, và đã lãnh bí tích rửa tội, trở nên những kitô hữu nhiệt thành.

Thực hành – Chúng ta hãy cầu nguyện không ngừng cho các chủng sinh, các lễ sinh thuộc các xứ đạo chúng ta, và cho hết những ai phục vụ bàn thánh, để họ có thể tự mình chu toàn phận sự với lòng đạo đức kính tôn.

Hoa thiêng – Ôi Maria! nữ tì hoàn hảo của Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con chúc tụng Mẹ!

7. KẾT THÚC (hát hoặc đọc):

Hát: Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa

ĐK: Linh hồn tôi tung hô Chúa, tung hô Chúa (í, a) thần trí tôi mừng vui vời vợi trong Đấng Cứu Chuộc tôi. Chúa đã dủ thương đoái nhìn phận hèn tôi tớ. Vì vậy đến muôn đời, sẽ khen tôi đầy ơn, sẽ khen tôi đầy phúc, sẽ khen tôi muôn đời, đến muôn đời, đến muôn đời.

1. Đấng toàn năng đã làm cho tôi những việc cao trọng Danh Người là Thánh. Lượng từ ái trải qua từ đời nọ đến đời kia, hằng bao bọc những ai kính sợ Người.

2. Chúa biểu dương sức mạnh oai phong tiêu diệt tơi bời những phường tự đắc, bọn quyền quý tự kiêu, Ngài triệt hạ khỏi tòa cao và nâng dậy những ai ở khiêm nhường.

3. Lũ giàu sang đuổi về tay không, những người thanh bần ban đầy hồng phúc. Người đã nhớ lời hứa mà độ trì Ít-ra-en cùng tổ phụ Áp-ram với miêu duệ.

Đọc:  Thánh Ca (Lc 1,47-55)

Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa
Thần trí tôi hớn hở vui mừng
Vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.
Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới ;
Từ nay hết mọi đời
Sẽ khen tôi diễm phúc.
Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi
Biết bao điều cao cả.
Danh Người thật chí thánh chí tôn !
Đời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.
Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh
Dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.
Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.
Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
Người giàu có, lại đuổi về tay trắng.
Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,
Như đã hứa cùng cha ông chúng ta.
Vì Người nhớ lại lòng thương xót
Dành cho tổ phụ Áp-ra-ham
Và cho con cháu đến muôn đời.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

 

****

Tài liệu trích dẫn:

1/ Kinh Thánh: Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ

2/ Bài suy niệm và cầu nguyện: Nữ Đan Viện Đa Minh

3/ Thánh Pierre-Julien Eymard, Người Say Yêu Thánh Thể, bản dịch Việt ngữ của  Đức Phương & Đức Nguyên, SSS; nguồn: danchuausa.net

4/ Bài hát: Thánh ca Cộng đồng

 

 

 

BAN CỔ VÕ KINH MÂN CÔI

DÒNG ĐA MINH VIỆT NAM

KINHMANCOI.NET

 

Đặc trách 

Tu sĩ FX. Trần Kim Ngọc, OP.

Chuyên Mục: Sắc Hoa Tháng Năm 

Phàm ở đâu có sự nghèo khó và vui vẻ, thì ở đó không phải có lòng tham và không phải có khổ nạn.- Thánh Francis of Assisi

          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 2 TN B | Chúa Nhật 3 TN B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: