Sắc Hoa Tháng Năm – Ngày 19

Chương trình

SẮC HOA THÁNG NĂM

Dâng kính Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa

 

Chúa Nhật, ngày 19/05/2013

 

1. XIN ƠN CHÚA THÁNH THẦN (hát hoặc đọc):

Hát: Cầu Xin Chúa Thánh Thần

1. Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người thương thăm viếng hồn con. Ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trau dồi cho đáng ngôi thánh đường.

ÐK: Nguyện xin Chúa Ngôi Ba, đoái nghe lời con thiết tha. Tình thương mến ấp ủ con ngày đêm, nhuần thấm xác hồn tràn lan ơn thiêng.

2. Cầu xin Chúa Thánh Thần, nguồn thiêng ân ái từ nhân, hun đốt tim con tình yêu lai láng, cho lòng thao thức bên Chúa luôn.

Đọc: Kinh Đức Chúa Thánh Thần

Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống, đầy lòng chúng con là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con; chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống.

– Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con.

Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống soi lòng dậy dỗ các Thánh Tông Đồ, thì rầy chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống, yên ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành, vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.

2. TIN MỪNG (theo ngày trong tuần): Ga 20,19-23

19 Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em! “20 Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa.21 Người lại nói với các ông: “Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.”22 Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần.23 Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ.”

3. SUY NIỆM:

Các môn đệ không thể lãnh nhận được lời chúc bình an, và thực hiện được lệnh truyền sai đi của Chúa Giêsu, nếu không có Chúa Thánh Thần. Vì thế, Chúa Giêsu đã thổi hơi và trao ban Thánh Thần cho các ngài. Thánh Thần sẽ giúp các ngài tiếp tục thực hiện công trình cứu độ của Chúa Giêsu.

4. QUYẾT TÂM:

Con cần đến với Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần dạy cho con hiểu được giáo huấn của Chúa Giêsu. Chúa Thánh Thần giúp con chu toàn sứ mệnh loan báo Tin Mừng của Chúa Giêsu và được ơn bình an.

5. LẦN HẠT (chọn 1 trong 3 cách dưới):

          1- Lần hạt 5 chục theo ngày trong tuần

          2- Lần hạt tuỳ ý

          3- Lần hạt theo mầu nhiệm gợi ý ở dưới đây:

Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong Đền Thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

6. BÀI ĐỌC:

Đời Sống Tôn Thờ Kết Hợp với Đức Maria

Tác giả: Thánh Pierre-Julien Eymard

I. Khi chú ý cân nhắc những lý do xui khiến Chúa Giêsu để Mẹ Ngài lại cho chúng ta và chịu chia ly với Mẹ, tôi thấy dường như Ngài hành động như thế chỉ vì Ngài không tin tưởng vào sự yếu đuối và bất nhất của chúng ta. Chúa Giêsu sợ rằng con người, vì không biết cách nào tìm kiếm và tôn thờ Ngài trong phép Thánh Thể, nên sẽ trở nên thất đảm và quên mất Ngài. Như chúng ta đã biết, trẻ con thường không kiên trì tìm kiếm điều nó muốn; nếu không tìm được ngay, nó liền bỏ cuộc và đi tìm cái khác. Đây là điều Chúa Giêsu lo sợ cho chúng ta; cho nên Ngài đã để Mẹ Ngài lại cho chúng ta.

Sứ mạng của Mẹ là cầm tay dẫn dắt chúng ta đến với Nhà Tạm. Do đó Đức Thánh Trinh Nữ trở nên Mẹ chúng ta do phép Thánh Thể, để Mẹ được uỷ thác bổn phận tỏ cho chúng ta biết phải tìm kiếm Bánh hằng sống như thế nào, giúp chúng ta biết thẩm giá và khát khao Lương Thực bởi Trời đó; sứ mạng của Mẹ chính là đào tạo chúng ta cho việc tôn thờ. Sau khi Chúa Giêsu về trời, Mẹ đã qui tụ chung quanh Mẹ những phụ nữ đạo đức thành một cộng đoàn tại Giêrusalem; Mẹ ở với họ, chia sẻ với họ kho tàng ân sủng và tình yêu của Mẹ. Anh hưởng của Mẹ lan rộng ra tới các môn đệ và các kitô hữu tiên khởi. Giống như một bà mẹ đích thực, Mẹ huấn luyện cho các con cái Mẹ biết trung thành với các bổn phận bậc mình và thực hành các nhân đức. Điều mà Mẹ Maria đã làm lúc bấy giờ thì bây giờ Mẹ cũng sẽ làm cho chúng ta. Mẹ sẽ dạy dỗ, tỏ cho chúng ta xem thấy Chúa Giêsu trong Thánh Thể, làm cho chúng ta được dự phần vào lòng sùng mộ của Mẹ đối với việc phụng sự Thánh Thể – hệt như một bà mẹ có toàn quyền trên các con cái bà. Đức Maria vì là Mẹ chúng ta nên Mẹ sẽ dạy dỗ chúng ta. Khi đứa con chia lòng chia trí không nhớ đến công việc bổn phận, người mẹ ở đó để nhắc nó nhớ đến phận sự của nó; nếu nó ngã bệnh, bà sẽ chăm sóc cho nó. Bà không bỏ mặc đứa trẻ, bà luôn luôn chu toàn bổn phận giáo dục của bà. Cũng một cách như vậy, Đức Maria sẽ huấn luyện bạn; Mẹ sẽ làm cho bạn thấm nhuần phương pháp tôn thờ của Mẹ; Mẹ sẽ ngay cả làm nên việc tôn thờ của bạn trong và cho bạn, vì chỉ duy có Mẹ mới có thể gợi hứng bạn với tinh thần tôn thờ sốt sắng và chân thực. Chỉ có trái tim bà Mẹ mới có thể làm cho chính nó được con bà hiểu hoàn toàn. Đức Thánh Trinh Nữ sẽ nói với bạn: “Hãy đến, hãy thờ lạy với Mẹ.” Chúa Giêsu đã ban cho chúng ta Mẹ Maria để làm mối dây liên kết giữa Ngài với chúng ta. Đức Maria tặng ban cho chúng ta cái thiên duyên hấp dẫn Chúa Giêsu. Theo bản năng, con trẻ đi đến với mẹ nó trước hết, rồi mẹ sẽ dẫn nó đến với cha nó; nó không tự ý đến với cha, bản năng nó là đi theo mẹ. Do đó Chúa Giêsu đã ban tặng cho chúng ta Đức Maria để làm mẹ chúng ta, để Mẹ trở nên trung tâm thu hút dễ dàng. Trước khi chúng ta biết Thánh Thể, chúng ta đã biết danh thánh Mẹ – chúng ta đã yêu mến Mẹ. Đức Maria thu hút chúng ta lại với Mẹ: Mẹ tập luyện cho chúng ta những nhân đức cần thiết cho đời sống Thánh Thể. Đúng là phải như vậy, và tôi thấy rõ ràng là sẽ chẳng có ơn gọi Thánh Thể đích thực, chẳng có sự tôn sùng Thánh Thể thực sự, trừ ra nơi những người đã được Đức Maria đào tạo. Không, vì trẻ thơ chỉ có thể nằm trên cánh tay, trong cung lòng Mẹ nó. Để Chúa Giêsu được vui lòng thì mọi ơn gọi phải qua tay Mẹ Maria.

II. Bạn hãy để một vài phút hồi tưởng lại quá khứ của bạn. Bạn đã có một lòng tôn sùng lớn lao đối với Đức Thánh Trinh Nữ trước khi hiến mình cho phép Thánh Thể chưa? Bạn đã ước ao mong mỏi có được đức trinh khiết, và tình yêu của Mẹ. Bạn đã nói mà không biết đời sống Thánh Thể của Đức Maria: “Ôi giá mà tôi có được các nhân đức của Mẹ để phụng sự Chúa Giêsu!” đó là sự thu hút đầu tiên dành cho bạn. Bạn đã hành xử giống như một đứa trẻ, khi không thể cầm tay mẹ, nó bám chặt lấy gấu áo mẹ; nếu có phải lìa xa mẹ dù chỉ một chốc lát nó cũng tưởng mình bị lạc lối. Mẹ là trung tâm – Mẹ luôn luôn là trung tâm – chúng ta cần phải luôn luôn ở với Mẹ, vì lúc nào chúng ta cũng cần có Mẹ.

Đức Thánh Trinh Nữ không giống như các thánh, các ngài chỉ thỉnh thoảng xin cho chúng ta được một số ân sủng đặc biệt nào đó. Còn Đức Maria xin cho chúng ta được mọi ơn; chúng ta luôn luôn cần đến Mẹ. Lại nữa, chính bà mẹ là người mớm cho đứa trẻ những lời tán tụng nó phải dâng lên người cha, vì bà biết rất rõ sở thích của ông. Bạn có thấy giống như thế không? Tôi muốn nói với từng người các bạn: hãy thờ lạy Chúa chung với Mẹ Thánh của chúng ta. Tôi không nói ở trong Đức Maria. Không. Chúa Giêsu đã ở đó trước các bạn để các bạn có thể nói trực tiếp với Ngài; nhưng là nói ở với Đức Maria; cùng sống chung với Mẹ. Vì Chúa Giêsu đã ban Mẹ cho bạn như người hướng dẫn viên, đừng bao giờ làm việc thờ phượng mà không làm với Mẹ.

Hãy thưa với Mẹ: “Ôi Mẹ rất ngọt ngào, hãy đến với con, vì một bà mẹ luôn luôn đồng hành với con mình, và nếu không có Mẹ con sẽ không biết phải nói gì!”

Bạn hãy hình dung Mẹ Maria đang quỳ ở nhà Tiệc Ly; hãy nhìn Mẹ đang thờ lạy Con Mẹ ẩn thân trong Thánh Thể. Ôi, những lời của Mẹ làm vui lòng Ngài biết bao! Mẹ biết cách khéo léo làm động lòng Con Mẹ chừng nào! bạn hãy quỳ ở đó bên cạnh Đức Maria; hãy ở lại với Mẹ. Bạn hãy hiệp làm một với việc thờ lạy kính tôn của Mẹ. Hãy thỏ thẻ: “Ôi Giêsu, con không biết cách nào để tôn thờ, nhưng con xin dâng lên Chúa những lời, những cơn sốt mến của Trái Tim Mẹ Thánh Chúa, cũng là của trái tim con. Con không biết làm sao để tôn thờ, nhưng con lặp lại với Chúa sự tôn thờ của Mẹ: để cứu các tội nhân, cải tạo thế giới, và cho tất cả các nhu cầu của Giáo hội!” nhờ làm như thế, bạn sẽ làm cho Trái Tim Mẹ được hân hoan. Mẹ sẽ đem bạn giới thiệu cho Chúa Giêsu và nói: “ Này, hỡi Con của Mẹ, Mẹ lại được sống trong linh hồn này, trong nó và nhờ nó Mẹ lại được thờ lạy Con!”

Ôi! nếu bất cứ ai tôn vinh, yêu mến và phụng sự Mẹ Maria, thì việc sống cho phép Thánh Thể sẽ là nghề nghiệp của họ. Họ cần có Đức Maria để tôn thờ cho đúng cách; họ phải là người tôn thờ cùng với Mẹ.

A! vậy bạn hãy để cho Đức Thánh Trinh Nữ điều khiển cuộc đời bạn; hãy để Mẹ dẫn bạn đến với Chúa Giêsu! Mẹ chỉ muốn duy một điều là vinh quang người Con Thần linh của Mẹ và hạnh phúc của bạn!

THÀNH LẬP THÀNH PHỐ MONTREAL

Không thể nào đọc lịch sử những bước khởi đầu Thành phố Montreal ở Canada mà không xúc động sâu xa.

Vào ngày 18/05/1642, ông de Maisonneurve và các người bạn đồng hành dũng cảm của ông đã cập vào hòn đảo nơi mà sau này thành phố được xây cất. Sau khi đã cất tiếng hát những bài Thánh Vịnh và Thánh Ca trong niềm biết ơn tột độ, thì việc đầu tiên họ lo trước mọi việc khác là cử hành thánh lễ cách long trọng và đặt Mình Thánh suốt ngày hôm đó, một ngày được dành riêng để làm các việc đạo đức và tạ ơn Ngôi vị đáng tôn thờ của Đấng Cứu Chuộc trong Thánh Thể, và là Đấng đã chiếm hữu lãnh thổ này.

Nhưng nhờ đâu mà có được sự thể như thế? Đó chẳng phải là nhờ Đức Maria, Đấng mà sáu năm về trước, vào một ngày lễ Thanh Tẩy, đã soi sáng cho ông Olivier và cùng một lúc cho ông de la Danversìere cái ý tưởng là phải gửi một số linh mục và tu sỹ đi Phúc Âm hoá Canada đấy ư? Đúng vậy, chắc chắn là Mẹ Thiên Chúa là người đã ép buộc những nhà khai khẩn đầu tiên phải dương buồm đến Montreal, để họ có thể dựng ở đó một ngai toà cho Con của Mẹ. Nhưng Chúa Giêsu bao giờ cũng vượt xa về lòng quảng đại. Thành phố mà ngay sau đó đã được dựng lên trên bờ sông Lawrence sẽ được vang danh là thành phố Maria, Kinh Thành đức Mẹ, và vị giám mục của thành phố ấy sẽ được mang danh hiệu là vị “Trợ tá của Đức Maria.” Mẹ Maria đã dựng cho Chúa Giêsu một ngai tòa ở Montreal; Chúa Giêsu cũng muốn cho Mẹ Ngài có một ngai toà bên cạnh Ngài. Ôi các ngai toà của Đức Mẹ Thánh Thể đã gia tăng nhiều lên trên khắp thế giới. (From Lépicier, The Most Holy Virgin in Relation to the Most Blessed Sacrament.)

Thực hành – Hãy dọn mình chu đáo hết sức có thể khi tham dự thánh lễ.

Hoa thiêng – Hỡi Đức Thánh Trinh Nữ, kìa Chim Sẻ Thần linh của Nhà Tạm đã tìm được tổ ấm nơi Mẹ và Ngài rất vui lòng cư ngụ trong đó.

7. KẾT THÚC (hát hoặc đọc):

Hát: Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa

ĐK: Linh hồn tôi tung hô Chúa, tung hô Chúa (í, a) thần trí tôi mừng vui vời vợi trong Đấng Cứu Chuộc tôi. Chúa đã dủ thương đoái nhìn phận hèn tôi tớ. Vì vậy đến muôn đời, sẽ khen tôi đầy ơn, sẽ khen tôi đầy phúc, sẽ khen tôi muôn đời, đến muôn đời, đến muôn đời.

1. Đấng toàn năng đã làm cho tôi những việc cao trọng Danh Người là Thánh. Lượng từ ái trải qua từ đời nọ đến đời kia, hằng bao bọc những ai kính sợ Người.

2. Chúa biểu dương sức mạnh oai phong tiêu diệt tơi bời những phường tự đắc, bọn quyền quý tự kiêu, Ngài triệt hạ khỏi tòa cao và nâng dậy những ai ở khiêm nhường.

3. Lũ giàu sang đuổi về tay không, những người thanh bần ban đầy hồng phúc. Người đã nhớ lời hứa mà độ trì Ít-ra-en cùng tổ phụ Áp-ram với miêu duệ.

Đọc:  Thánh Ca (Lc 1,47-55)

Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa
Thần trí tôi hớn hở vui mừng
Vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.
Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới ;
Từ nay hết mọi đời
Sẽ khen tôi diễm phúc.
Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi
Biết bao điều cao cả.
Danh Người thật chí thánh chí tôn !
Đời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.
Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh
Dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.
Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.
Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
Người giàu có, lại đuổi về tay trắng.
Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,
Như đã hứa cùng cha ông chúng ta.
Vì Người nhớ lại lòng thương xót
Dành cho tổ phụ Áp-ra-ham
Và cho con cháu đến muôn đời.
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

 

****

Tài liệu trích dẫn:

1/ Kinh Thánh: Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ

2/ Bài suy niệm và cầu nguyện: Nữ Đan Viện Đa Minh

3/ Thánh Pierre-Julien Eymard, Người Say Yêu Thánh Thể, bản dịch Việt ngữ của  Đức Phương & Đức Nguyên, SSS; nguồn: danchuausa.net

4/ Bài hát: Thánh ca Cộng đồng

 

 

 

BAN CỔ VÕ KINH MÂN CÔI

DÒNG ĐA MINH VIỆT NAM

KINHMANCOI.NET

 

Đặc trách 

Tu sĩ FX. Trần Kim Ngọc, OP.

Chuyên Mục: Sắc Hoa Tháng Năm 

Khẩn cầu thánh ân mà không có sự cầu bàu của Đức Mẹ Maria, thì giống như chim không có lông cánh mà đòi bay cao, lời cầu xin của họ sẽ không thể sinh hiệu quả.- Thánh Antoninus

          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 2 TN B | Chúa Nhật 3 TN B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: