Chương Trình Ngàn Hoa Dâng Mẹ Tháng Năm 2014

THÁNG HOA DÂNG KÍNH MẸ THIÊN CHÚA

****************************

“Tháng Năm dường như đã đến đây rồi, một tháng mà lòng đạo đức bình dân từ lâu đã dành dâng kính Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa. Trái tim Tôi vui mừng khi nghĩ đến cánh cửa đức tin và tình yêu thương đang chuyển biến; đức tin và tình yêu thương phải sớm được dành cho Nữ Vương Thiên Đàng tại khắp mọi miền trên trái đất. Vì đây là tháng mà các Kitô hữu, tại các nhà thờ cũng như tại tư gia, dâng lên Mẹ Đồng Trinh những hành vi kính trọng và tôn sùng yêu mến và sốt sắng hơn; và đây cũng là tháng mà Thiên Chúa đổ xuống trên chúng ta biết bao nhiêu hồng ân lớn lao hơn từ ngai toà của Mẹ chúng ta.” (Đức giáo hoàng Phaolô VI, Thông điệp Mense Maio {29/04/1965}, số 1).

Thế giới, Giáo Hội, các gia đình… đang ở trong thời kỳ đầy khó khăn. Hơn bao giờ hết, trong Tháng Năm này, người tín hữu hiệp lòng mà dâng lên Thiên Chúa những tràng hoa Mân Côi, để nhờ sự can thiệp từ mẫu của Mẹ Maria, Thiên Chúa sẽ chúc phúc lành dồi dào mà thương giải quyết những khó khăn đó.

Theo truyền thống tốt đẹp này, Ban cổ võ Kinh Mân Côi xin gửi tới quý đức cha, quý cha, quý tu sĩ, quý vị, quý bạn… CHƯƠNG TRÌNH NGÀN HOA DÂNG MẸ, để mọi người cùng hiệp ý cầu nguyện chung cho các nhu cầu của thế giới, con người, Giáo Hội…

Quý vị có thể tuỳ nghi sử dụng tài liệu và phổ biến rộng rãi, ngõ hầu nhiều người được biết để cùng hiệp ý cầu nguyện trong một tâm tình chung vì thế giới, con người, Giáo Hội…

Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành và bình an cho tất cả chúng ta, nhờ lời chuyển cầu từ ái của Mẹ Maria, Mẹ của Chúa Kitô và cũng là Mẹ của tất cả chúng ta.

Đặc trách: Linh mục FX. Trần Kim Ngọc, OP.

KINH MÂN CÔI

DÒNG ĐA MINH VIỆT NAM

Website: http://kinhmancoi.net; Email: kinhmancoi.net@gmail.com

****************************

CHƯƠNG TRÌNH NGÀN HOA DÂNG MẸ

Ý CẦU NGUYỆN:

Ý chungCầu cho các phương tiện truyền thông. Xin cho các phương tiện truyền thông luôn là những khí cụ phục vụ chân lý và hoà bình.


Ý truyền giáo
Cầu xin Đức Maria, Đấng hướng dẫn sứ vụ rao giảng: Xin Đức Maria, Ngôi Sao của việc rao giảng Tin Mừng, hướng dẫn sứ vụ của Giáo Hội trong việc rao giảng Đức Kitô cho thế giới.

THÁNG KÍNH ĐỨC MẸ

“Các tín hữu hãy nhớ rằng lòng tôn sùng chân chính không hệ tại tình cảm chóng qua và vô bổ, cũng không hệ tại một sự dễ tin phù phiếm, nhưng phát sinh từ một đức tin chân thật. Đức tin dẫn chúng ta đến chỗ nhìn nhận địa vị cao cả của Mẹ Thiên Chúa, và thúc đẩy chúng ta lấy tình con thảo yêu mến Mẹ chúng ta và noi gương các nhân đức của Mẹ” (GH 67).

Chuyên Mục: Ngàn Hoa Dâng Mẹ  Từ khóa:

Mặc dù tôi chỉ là người nhỏ nhất không chuyên làm những việc khác, nhưng chuyên làm việc yêu mến Thiên Chúa và hy sinh bản thân mình.- Thánh Terese of Lisieux

       Tháng Mười Một: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima
            Tháng Mười Một – Cầu Cho Các Linh Hồn

Chúa Nhật 31 TN A | Chúa Nhật 32 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: