Mẹ ơi ! Con xin tín thác

Kính mừng Maria, lời chúc tụng vang xa !

Kính mừng  Maria, lời kinh đầy thiết tha !

Kính mừng Maria, lời tuyệt diệu chan hòa !

Bởi Mẹ đầy ân phúc, của Thiên Chúa toàn năng

Người nữ tỳ bé nhỏ, nhưng Thiên Chúa khấng ban

Một ân trời vĩ đại

Vì Mẹ đã đón nhận, Thiên Chúa Đấng ở cùng

Vượt trên mọi ân sũng

Vượt trên mọi kỳ công

Đó là một tấm lòng

Của nữ tỳ hèn mọn

Mẹ thật là diễm phúc hơn mọi sự ước mong

Vì chính trong cung lòng, Mẹ hoàn toàn tín thác

Ôi, Mẹ thật diễm phúc vì Mẹ luôn tin rằng

Thiên Chúa, Đấng toàn năng

Người sẽ làm nơi Mẹ

Những điều  thật vô kể

Là Giêsu Cứu Thế

Là Thiên Chúa Ngôi Hai

Người sẽ xuống thành thai

Trong cung lòng của Mẹ

Từ nơi dạ thánh khiết

Mẹ đã khấn đồng trinh

Thật tuyệt diệu đẹp xinh

Hợp với tòa Chúa ngự

Ôi, muôn trùng xa cách

Người hạ cố xuống gần

Tình Mẫu –Tử cao thâm

Ôi, quà nào hơn thế !

Được làm Mẹ Chúa Trời

Thật muôn đời diễm phúc

Nay dõi bước theo Mẹ

Xin tín thác cậy trông

Thế gian muôn sự dữ

Con sẽ không nản lòng

Vì sẽ bước theo Mẹ

Trên bước đường dương thế

Dù con là đứa bé

Chỉ mới biết tập đi

Có Mẹ con sợ chi

Con không sợ tăm tối

Con chẳng sợ lạc lối

Và con không bối rối

Trong những lúc nguy nan

Nơi Mẹ có bình an

Con xin luôn tín thác./. Amen

 

Tháng Hoa 2014

P.Trần Đình Phan Tiến ( Bước Theo )

Chuyên Mục: Tháng Hoa 

Suốt đời bền chí cầu xin mỗi ngày, thì mỗi ngày đều có thể đạt được.- Thánh Benjamin

       Tháng Mười Một: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima
            Tháng Mười Một – Cầu Cho Các Linh Hồn

Chúa Nhật 31 TN A | Chúa Nhật 32 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: