Dâng Mẹ Ngàn Hoa

Ngàn hoa sắc thắm lung linh

Tháng năm còn lại hương kinh ngút trời

Hoa Mân Côi giữa cuộc đời

Đoàn con dâng Mẹ từng lời thiết tha

Tình yêu năm tháng mặn mà

Như hoa đồng nội hằng hà quê hương

Tím vàng đỏ trắng dễ thương

Xanh xanh chiếc lá mầm ương phúc lành

Mẹ như trăng sáng đầu cành

Tỏa lan nhân đức kết thành triều thiên

Mười hai sao sáng triền miên

Vầng hồng rực rỡ Mẹ hiền vinh quang

Đoàn con hợp khúc hát vang

Dâng ngàn hoa thắm tỏa lan hương nồng

Cuộc đời tín thác cậy trông

Xin vâng theo Mẹ tình hồng thiên thu.

BCT
SG. 26/5/17

Chuyên Mục: Tháng Hoa 

Phàm ai muốn được thánh sủng của Chúa Thánh Thần, muốn tìm đóa hoa trên cây khô, thì phải đến với Đức Mẹ Maria để tìm gặp Chúa Giê-su.- Thánh Bonaventura

       Tháng Mười Hai: Mừng Chúa Giáng Sinh
          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 1 MV B | Chúa Nhật 2 MV B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: