Con cưng của Mẹ – Áo Đức Mẹ dòng Carmelô

Simon Stock người Anh, làm bề trên cả dòng Kính Carmel trên núi Carmel ở Do Thái, cách xa thành Nazareth chừng 40 Km.  Phải khi Dòng bị quân Hồi Giáo quấy phá, các tu sĩ phải tản mát các nơi.  Thấy nguy cơ Dòng suy sụp, Thánh Simon Stock khẩn khoản nài xin Đức Mẹ cứu vớt.  Đúng ngày 16 tháng 7, đang khi thánh nhân cầu nguyện thì Đức Mẹ thân hiện ra, trao cho mẫu áo mà phán: “Con hãy nhận lấy áo này, đó là dấu riêng Dòng con, ai mặc áo này mà chết sẽ không bị lửa đời  đời.  Đây là bảo chứng mọi ơn ích Mẹ ban cho các con Mẹ và là dấu chỉ được cứu rỗi.”

Đức Thánh Cha Vento XIV đã tra xét và công nhận sự kiện này, và từ đó Dòng Carmel lại thịnh vượng hơn trước.  Sau đó kẻ ghen xúi Đức Thánh Cha Honorio III phá hủy Dòng ấy, nhưng tức khắc, Đức Mẹ hiện đến cùng Đức Thánh Cha truyền phải thương và nâng đỡ Dòng ấy cho đến cùng.  Một lần chính Đức Mẹ đã hứa với thánh Simon Stock: “Hễ các đan sĩ trong Dòng hoặc các người thuộc về Dòng Carmel qua đời mà phải sa luyện tội, thì Mẹ sẽ thân hiện đến tận nơi đúng thứ bảy sau ngày họ qua đời, để rước họ về trời.”  Lời hứa trọng đại này đã được Đức Thánh Cha Gioan XXIII xác nhận và công bố vào năm 1316.

(Cố Lương, TCTM II, tr. 345-349)

Lm. Đoàn Quang góp nhặt

Chuyên Mục: Ơn Lạ Mẹ Ban 

Mặc dù tôi chỉ là người nhỏ nhất không chuyên làm những việc khác, nhưng chuyên làm việc yêu mến Thiên Chúa và hy sinh bản thân mình.- Thánh Terese of Lisieux

          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 2 TN B | Chúa Nhật 3 TN B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: