Biết Chúa quá muộn

Một bà cụ ở Tân Định, gần 80 tuổi không có cảm tình với Công giáo, được tin con dâu cụ đau nặng, quân binh Đức Mẹ đến thăm.  Vừa thấy bóng họ cụ đã la oai oái:

– “Xéo, xéo, con dâu tôi không bệnh tật gì hết!  Nó vô phúc muốn bỏ đạo cha ông hả?  Đứa nào vác mặt đến rủ rê nó bà cho biết tay.”

Các chị quân binh vui vẻ chịu trận, thầm cầu xin cùng Đức Mẹ cho gia đình cụ, rồi ra về.  Lần sau lại đến mang theo áo Đức Bà Xanh.  Bà cụ trông thấy các chị đến vẫn chửi xéo như trước, các chị đem áo Đức Bà Xanh cho cụ xem và nói về lòng Chúa nhân lành, Chúa quyền phép và Đức Mẹ đầy tình thương… Bà cụ nghe xuôi tai và nhận áo Đức Mẹ.

Lần thứ ba tới thăm, lạ lùng chưa, cụ niềm nở hỏi thăm và hẹn các chị đến thường xuyên, cụ còn vạch cổ cho xem áo Đức Bà Xanh cụ đang đeo.  Dần dần bà cụ đã được nghe giáo lý, đã thấm nhuần các điều cần thiết.  Một thời gian sau cụ yếu liệt, xin chịu phép Thánh tẩy, các chị đề nghị Rửa tội ở nhà, nhưng cụ xin ra nhà thờ mặc dầu yếu liệt, để làm sáng danh Chúa.  Rửa tội xong cụ phát biểu cảm tưởng:

– “Tiếc rằng tôi biết Chúa quá muộn.”

Hiện nay con cháu cụ là tán trợ hội viên trung thành của Legio Mariae.

(Legio Mariae, số đặc biệt 168, tr. 846)

Chuyên Mục: Ơn Lạ Mẹ Ban 

Đức Mẹ Maria là cái thang bắc lên trời, là cửa sổ tâm hồn và cũng là trung gian của người thế, bởi vì Mẹ đầy tràn ơn thánh sủng.- Thánh Laurence Giustiniani

          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 2 TN B | Chúa Nhật 3 TN B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: