Nội San Kinh Mân Côi Số Tháng 04/2014

CỨ LÀM THEO

NỘI SAN KINH MÂN CÔI

SỐ THÁNG 04/2014

MẸ MARIA

Chỉ Bảo Đàng Lành

Mục Lục

THƯ CỦA ĐẶC TRÁCH

Con người ngày nay đang sống trong một thế giới hầu như mất định hướng. Một thế giới chủ trương mọi sự đều tương đối, không có một chân lý nào làm chuẩn mực dẫn đường.

Người Kitô hữu biết rằng Chúa Giêsu là con đường và là sự thật. Ai đi trên con đường đó thì chắc chắn sẽ đến được với sự sống đời đời. Ai là người đã đi theo Chúa Giêsu một cách kiên định trên con đường sự thật đó, nếu không phải là Mẹ Maria, Mẹ của Chúa? Đúng vậy, Mẹ Maria là người đi trọn con đường của Chúa: vui hay buồn, sướng hay khổ, Mẹ đều sát cánh cùng Chúa. Chính vì Mẹ đã đi trọn trên hành trình dương thế của Chúa, nên Mẹ cũng được hưởng phúc vinh quang trọn vẹn bên Chúa. Như thế, Mẹ biết cách phải đi như thế nào, phải làm sao để đến với Chúa.

Qua chuỗi Mân Côi, chúng ta nhờ Mẹ và cùng với Mẹ đi con đường trọn lành. Hãy để Mẹ dẫn dắt và chỉ bảo cách đi theo Chúa Giêsu.

Đặc trách

Linh mục  FX. Trần Kim Ngọc, OP.


01/04/2014                                                     Thứ Ba

                                                                           Ga 5,1-16

Này anh, anh đã được khỏi bệnh.
Đừng phạm tội nữa” (Ga 5,14).

Như Mẹ: Bài Tin Mừng thuật lại việc Chúa Giêsu cứu chữa một người đau ốm đã 38 năm. Qua đó, ta thấy Thiên Chúa đã trao cho Đức Giêsu quyền phán xét tất cả mọi thụ tạo. Chúa luôn bao dung tha thứ trước những người tội lỗi. Người không muốn chúng ta trở nên nô lệ của tội, cứ ỷ lại vào lòng thương xót của Chúa mà “nằm lì” không chịu hối cải. Chúa muốn chúng ta được chữa lành, và quan trọng hơn là “đừng phạm tội nữa”.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con nhận biết vai trò của Chúa trên thế giới và trong đời sống của chúng con. Xin giúp chúng con biết dứt bỏ tình trạng tội lỗi của mình để gắn kết với Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ nâng đỡ sự yếu đuối của chúng con.

Trong Mẹ: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


02/04/2014                                                     Thứ Tư

                                                                         Ga 5,17-30

“Ai nghe thì sẽ được sống” (Ga 5,25).

Như Mẹ: Chúa Giêsu đã tỏ cho người Do Thái biết Người là nguồn mạch sự sống vĩnh cửu. Và giờ đây, qua các hành động chữa lành mọi bệnh tật và cho kẻ chết sống lại, Chúa cho chúng ta biết quyền năng ban sự sống của Người và ẩn chứa trong đó là tình yêu vĩ đại của Thiên Chúa dành cho nhân loại.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Đấng đã đến để cho chúng con nhận lại sự sống thần linh, mà vì yếu đuối, tổ tông chúng con đã đánh mất từ khởi đầu công trình tạo dựng. Chính Chúa là sự sống và là sự sống thật, xin ban cho chúng con sự kiên trung trong việc tìm kiếm sự sống ấy trước bao cám dỗ của cuộc đời.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ chỉ đường và nâng đỡ trợ lực giúp chúng con biết khao khát sự sống vĩnh cửu là chính Chúa.

Trong Mẹ: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


03/04/2014                                                   Thứ Năm

                                                                         Ga 5,31-47

“Tôi đã đến nhân danh Cha tôi,
nhưng các ông đã không đón nhận” (Ga 5,43).

Như Mẹ: Người Do Thái nhất định không tin và khước từ Chúa Giêsu. Dù Chúa Giêsu đã mặc khải căn tính của mình cho họ, nhưng họ vẫn không tin. Người đã trưng dẫn bốn bằng chứng như lời chứng của ông Goan, lời chứng qua công việc Người làm, qua Thánh Kinh và qua lời Chúa Cha, nhưng họ vẫn không chịu tin.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, chúng con nhiều lần không đón nhận Chúa vì cái tôi, vì lòng ích kỉ, kiêu căng và thiếu bác ái. Xin giúp chúng con luôn ý thức rằng Chúa là Con Thiên Chúa hằng sống, để chúng con có một lòng mến sắt son và một tình mến nồng nàn, luôn vững lòng cậy trông vào Chúa.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, xin nâng đỡ niềm tin yếu kém của chúng con.

Trong Mẹ: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


04/04/2014                                                    Thứ Sáu

Thánh Isiđôrô                                        Ga 7,1-2.10.25-30

“Phải chăng các nhà hữu trách
đã thực sự nhìn nhận ông là Đấng Kitô” (Ga 7,26).

Như Mẹ: Người Do Thái tranh luận về thân thế của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã chứng tỏ mình là Đấng Cứu Thế, nhưng họ không chịu tin. Họ chia rẽ nhau: kẻ thì khước từ, kẻ thì lên án Chúa. Họ nghĩ rằng họ đã biết được nguồn gốc, xuất thân của Chúa, nên họ không tin Người là Đấng Cứu Thế.

Với Mẹ: Lạy Chúa, cuộc sống có biết bao thử thách và cám dỗ khiến nhiều lúc niềm tin vào Chúa của chúng con bị suy yếu, thậm chí sai lạc. Xin cho chúng con luôn tìm đến Chúa Giêsu Thánh Thể và bước vào tương quan sống động với Người, để chúng con có thể làm chứng cho Người trong thế giới hôm nay.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, xin thêm lòng tin và lòng mến Chúa trong chúng con.

Trong Mẹ: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


05/04/2014                                                    Thứ Bảy

                                                                         Ga 7,40-53

“Đấng Kitô mà lại xuất thân từ Galilê sao?” (Ga 7,41).

Như Mẹ: Qua đoạn Tin Mừng hôm nay, ta thấy người Do Thái chia rẽ nhau vì, có người cho Chúa Giêsu là một vị tiên tri, người khác nhận ra là Đấng Kitô, còn các thượng tế và kinh sư thì muốn bắt Người. Tất cả những ý kiến và thái độ trên cho ta thấy Chúa Giêsu vẫn là một bí nhiệm đối với người cùng thời. Ngày nay, đối với tôi, Chúa Giêsu là ai? Người từ đâu đến? Người đã, đang và sẽ làm gì cho tôi?

Với Mẹ: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết rằng để nhận biết Chúa, chúng con phải có thái độ khiêm tốn, nhờ đó chúng con mới có thể nhận ra Người đang hiện diện nơi anh em chúng con.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ chỉ dạy chúng con luôn biết sống khiêm tốn trước mặt Chúa, biết nhận ra Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế của trần gian.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu chịu phép rửa nơi sông Giođan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Ân sủng của Thiên Chúa rộng lớn, thật phù hợp với mong đợi của con người.- Thánh Terese of Lisieux

Trang 1 của 6 Trang12345...Trang Cuối »

       Tháng Mười Một: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima
            Tháng Mười Một – Cầu Cho Các Linh Hồn

Chúa Nhật 31 TN A | Chúa Nhật 32 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: