Nội San Kinh Mân Côi Số Tháng 03-2013

CỨ LÀM THEO

NỘI SAN KINH MÂN CÔI

SỐ THÁNG 03/2013

MẸ MARIA

TRUNG TÍN THẬT THÀ

Mục Lục

LỜI NGỎ

 

Thiên Chúa là Đấng trung tín. Ngài nói là Ngài làm. Lời nói của Ngài trước sau như một, không hề thay đổi.

Tháng 3 là tháng dành kính thánh Giuse. Thánh nhân được gọi là Đấng trung tín thật thà. Người được chọn làm bạn trăm năm của Mẹ Maria, và là cha nuôi của Con Thiên Chúa. Theo truyền thống Kinh Thánh, người trung tín mới được cất nhắc lên làm người quản lý. Thánh Giuse được chọn để quản lý gia đình thánh gia Nadarét. Người thật thà với Chúa, với bạn đời, với gia đình và với chính mình.

Mẹ Maria được Giáo Hội đặt cho tước hiệu trung tín thật thà. Mẹ Maria luôn trung tín với Thiên Chúa, với bạn đời của mình, với bổn phận hằng ngày… và với chính Con của mình. Mẹ được coi là vẹn toàn mọi đàng, thì sự trung tín thật thà của Mẹ cũng vẹn toàn, trổi vượt hơn tất cả các thần thánh trên trời và mọi loài dưới thế.

Như Mẹ, chúng ta trung thành trong việc thờ phượng Thiên Chúa. Với Mẹ, chúng ta sống thành thật với Thiên Chúa. Nhờ Mẹ, chúng ta học cùng thánh Giuse cần mẫn với bổn phận hằng ngày. Trong Mẹ, chúng ta sống tình con thảo với Thiên Chúa bằng việc cứ làm theo Lời Chúa.

Đặc trách

Tu sĩ  FX. Trần Kim Ngọc, OP.


01/03/2013                                                    Thứ Sáu

                                                                  Mt 21,33-43.45-46

ĐÁ TẢNG GÓC NHÀ

Như Mẹ: Vì yêu thương, nên khi tổ tông chúng ta sa ngã phạm tội, Thiên Chúa đã sai các tổ phụ, các ngôn sứ đến thăm viếng, nhưng cha ông chúng ta đã bắt rồi giết chết các vị. Cuối cùng, Thiên Chúa sai chính Con Một của Ngài đến, nhưng người con đó cũng bị bắt và bị giết. Người con đó là viên đá mà thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá táng góc tường. Đó là công trình kỳ diệu Thiên Chúa làm cho chúng ta.

Với Mẹ: Chúa đã chết vì chúng con. Con cũng như anh chị em của con thật đắc tội với Chúa vì khi phạm tội là chúng con đóng đinh Chúa.

Nhờ Mẹ: Mẹ là người đầy tớ luôn trung thành, hết lòng phụng sự và yêu mến Thiên Chúa. Xin giúp con xây dựng đời sống đức tin trên nền tảng của tình yêu Chúa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Giođan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Thiên Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


02/03/2013                                                    Thứ Bảy

                                                                     Lc 15,1-3.11-32

HOANG ĐÀNG

Như Mẹ: Người con thứ bỏ cha đi hoang vì không cảm nhận được tình yêu của cha dành cho cậu. Còn người con cả, tuy không bỏ nhà ra đi, nhưng vẫn mang một thái độ lạnh lùng, vô ơn. Thái độ của cả hai người con phần nào phản ánh thái độ sống của chúng ta với Thiên Chúa. Khi phạm tội là chúng ta đi xa Chúa. Khi sống dửng dưng, khô khan là chúng ta đang vô ơn với Chúa.

Với Chúa: Thiên Chúa là cha đầy yêu thương chúng con, luôn kiên nhẫn, chậm bất bình, giàu lòng thương và sẵn sàng tha thứ.

Nhờ Mẹ: Mẹ luôn sống trong tình thương của Chúa. Mẹ hằng nung nấu lòng biết ơn đối với Chúa. Xin giúp con cảm nhận được tình Chúa yêu con.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu làm phép lạ tại tiệc cưới Cana. Ta hãy xin cho được noi gương Đức Mẹ mà vững tin vào Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


03/03/2013                                   Chúa Nhật III MC – Năm C

                                                                           Lc 13,1-9

SỰ KIÊN NHẪN CỦA CHÚA

Như Mẹ: Con người chúng ta thường chây lỳ trong tội lỗi. Thiên Chúa luôn kiên nhẫn chờ đợi chúng ta trở về. Mùa chay là dịp Thiên Chúa tha thiết mời chúng ta trở về với Ngài để được Ngài tha thứ, yêu thương, vỗ về và chăm sóc. Sự kiên nhẫn của Thiên Chúa là cơ hội cho chúng ta để được cứu; nhưng nếu chúng ta không sám hối, thì sự kiên nhẫn của Ngài sẽ trở thành án phạt cho chúng ta, vì Thiên Chúa công minh.

Với Mẹ: Chúa giàu lòng thương xót. Nhưng lòng thương xót của Chúa dừng lại nơi sự công minh. Con biết tội rồi, Chúa ơi, xin Chúa lấy tình thương mà tha thứ cho con.

Nhờ Mẹ: Mẹ luôn làm vui lòng Chúa, vì Mẹ không hề phạm tội. Xin giúp con tránh xa tội lỗi.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho được tin vào lòng Chúa thương xót và siêng năng lãnh nhận bí tích Giao Hoà.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


04/03/2013                                                    Thứ Hai

Thánh Casimiro                                            Lc 4,24-30

SỨ MẠNG CỦA CHÚA GIÊSU

Như Mẹ: Chúa Giêsu đến trần gian trước hết là vì người Do Thái; sau đó là vì người ngoài Do Thái nữa. Sứ mạng của Chúa không bị bó buộc vào địa lý, chủng tộc, văn hoá, giai cấp, ngôn ngữ hoặc tôn giáo. Điều này được chứng minh trong bảng gia phả của Chúa (xc. Mt 1,1-17). Chúa đến trần gian không phải vì người công chính, nhưng trên hết là vì người tội lỗi. Chúa đến không phải để lên án nhưng là để cứu độ.

Với Mẹ: Chúa được Cha sai đến trần gian này là vì con. Con thật hạnh phúc được Chúa đưa vào làm con Cha trong gia đình Hội Thánh của Chúa. Con tạ ơn Chúa về hồng ân cao cả này.

Nhờ Mẹ: Mẹ là Mẹ của Chúa. Mẹ là người đầu tiên được hưởng công phúc của Chúa, quả phúc bởi lòng Mẹ. Xin Mẹ dạy con để con trở thành con ngoan của Mẹ, em yêu dấu của Chúa Giêsu.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi. Ta hãy xin cho được biến đổi nhờ Chúa Thánh Thần.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


05/03/2013                                                     Thứ Ba

                                                                        Mt 18,21-35

THA THỨ

Như Mẹ: Luật ở đời: Phạm tội thì phải đền tội, mắc nợ thì phải trả nợ. Chúa Giêsu chẳng hề có tội và cũng chẳng mắc nợ ai, nhưng lại chấp nhận chết để đền tội cho chúng ta. Ngài đổ máu ra để xin Cha tha thứ cho chúng ta. Chúa dạy rằng Chúa đã tha thứ cho chúng ta, thì chúng ta cũng phải tha thứ cho anh em của mình.

Với Mẹ: Chúa vô tội, nhưng đã bị kết án như một tội nhân. Trên thập giá, Chúa đã xin Cha tha thứ cho những người đóng đinh kết án mình. Con cần học Chúa để biết tha thứ.

Nhờ Mẹ: Dưới chân thập giá, khi đón nhận thân xác tàn tạ của Chúa Giêsu, Mẹ không hề oán trách những người đã đóng đinh giết Chúa. Xin Mẹ hướng dẫn cuộc đời con, để con biết sống trong khoan dung và độ lượng.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể. Ta hãy xin cho được sốt sắng tham dự Thánh Lễ và rước Mình Máu Thánh Ngài.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


06/03/2013                                                     Thứ Tư

                                                                          Mt 5,17-19

LỀ LUẬT CỦA CHÚA

Như Mẹ: Luật lệ nhằm đảm bảo lợi ích chung. Thiên Chúa ban hành Lề Luật qua ông Môsê là để đảm bảo lợi ích của Dân Chúa. Chúa Giêsu đến không phải để bãi bỏ Luật cũ, nhưng đưa lên một cấp độ mới, đó là giúp người ta hiểu Luật và giữ Luật để được hạnh phúc và ơn cứu độ. Chúa đưa ra một nguyên tắc cũng như là một giới răn mới là: yêu thương. Yêu Chúa thì phải thi hành Luật Chúa. Và khi yêu thương là đã chu toàn Lề Luật rồi.

Với Mẹ: Chúa là Môsê mới. Chúa ban cho chúng con một giới răn mới: phải yêu thương nhau. Yêu thương như Chúa đã yêu chúng con.

Nhờ Mẹ: Mẹ hằng vâng phục Luật Chúa với con tim trong sạch. Đồng thời Mẹ cũng dạy cho Chúa Giêsu tuân phục Lề Luật khi đem dâng Chúa vào trong đền thờ. Xin cho con sống theo Luật Chúa với tâm tình yêu mến.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


07/03/2013                                                   Thứ Năm

Th. Perpetua và Felicita, tđ                      Lc 11,14-23

ĐI VỚI CHÚA

Như Mẹ: Trong hành trình rao giảng Tin Mừng, Chúa Giêsu đã thực hiện nhiều phép lạ. Những phép lạ Chúa làm đã lôi kéo nhiều người đi theo Chúa, nhưng đồng thời cũng làm cho một số người khó chịu. Ai tin vào Chúa thì thấy được sức mạnh của Ngài, và như thế Nước Trời đã đến với họ. Còn kẻ không tin vào Chúa, thì sẽ thấy bàn tay của Satan, họ tự chia rẽ và rồi sẽ bị khai trừ.

Với Mẹ: Chúa đã đến trần gian này để tìm kiếm những gì đã mất. Con đã lạc mất, Chúa đã đi tìm. Chúa luôn đồng hành với con ngay cả khi con sống trong tội lỗi. Con đi với Chúa, Chúa đi cùng con, con sợ gì ai!

Nhờ Mẹ: Mẹ đã cưu mang, sinh ra và nuôi dưỡng Chúa. Mẹ luôn ở với Chúa. Xin Mẹ đồng hành với con trên hành trình đức tin của con.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


08/03/2013                                                    Thứ Sáu

                                                                       Mc 12,28b-34

ĐIỀU RĂN LỚN NHẤT

Như Mẹ: Trong xã hội có nhiều điều luật làm kim chỉ nam hướng dẫn các hoạt động của con người. Còn trong Đạo thánh, có một điều răn kép cao trọng nhất chi phối tất cả các hành vi của người tín hữu, đó là: Mến Chúa và yêu người. Mến Chúa và yêu người luôn luôn đi đôi với nhau: mến Chúa thì phải yêu người; yêu người thì mới có thể mến Chúa được.

Với Mẹ: Thiên Chúa là Đấng đáng yêu mến trên hết. Con chưa thực sự yêu mến Chúa một cách đúng đắn. Xin Chúa khơi mở nơi con một lòng yêu mến Chúa tha thiết.

Nhờ Mẹ: Mẹ đã yêu mến Chúa hết lòng. Mẹ làm gì, nghĩ tưởng gì cũng muốn làm đẹp lòng Thiên Chúa mà thôi. Mẹ ơi, xin thôi thúc con yêu Chúa nhiều hơn.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


09/03/2013                                                    Thứ Bảy

                                                                          Lc 18,9-14

XIN THƯƠNG XÓT CON

Như Mẹ: Người Pharisêu được coi là người mẫu mực về cách sống đạo trong xã hội Do Thái; còn người thu thuế được cho là người tội lỗi. Nhưng trước mặt Chúa, người Pharisêu tự cao tự đại; còn người thu thuế khiêm nhường nhận mình là kẻ tội lỗi, cần được Chúa xót thương tha thứ. Nhờ khiêm nhường, người thu thuế đã được Thiên Chúa tha thứ và được trở nên công chính, còn người Pharisêu thì không.

Với Mẹ: Chúa đã đổ máu ra để rửa sạch tội con. Con cần đến lòng thương xót của Chúa. Xin Chúa tha thứ mọi lầm lỗi của con.

Nhờ Mẹ: Mẹ cảm nhận được tình thương của Chúa vì Mẹ tự biết phận nữ tỳ hèn mọn, Chúa hằng thương nhìn tới. Mẹ hằng khao khát tình thương đó. Xin Mẹ giúp con biết chạy đến lòng xót thương vô biên của Chúa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh Giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh Giá theo chân Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Chuyên Mục: Nội San Kinh Mân Côi 

Tôi không tham vinh hoa phú quý, ngay cả vinh quang ở trên trời cũng không ngoại lệ, cái mà tôi tham chính là tình yêu.- Thánh Terese of Lisieux

Trang 1 của 5 Trang12345

       Tháng Mười Hai: Mừng Chúa Giáng Sinh
          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 3 MV B | Chúa Nhật 2 MV B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: