Nội San Kinh Mân Côi – Số Tháng 07-2012

CỨ LÀM THEO

 

 MẸ MARIA THÔNG ƠN THIÊN CHÚA

MỤC LỤC

Anh chị em và quý bạn đọc rất thân mến,

Đức Maria mang rất nhiều tước hiệu. Trong Tháng Bảy này, chúng ta sẽ chiêm ngắm Đức Maria với tước hiệu là “Đấng thông ơn Thiên Chúa”, một tước hiệu được đề cập tới trong Kinh Cầu Đức Bà.

Trong biến cố truyền tin, Đức Maria suy gẫm Lời Chúa nói qua sứ thần Gabriel, rồi đã vâng theo Lời Chúa qua sự giải thích của sứ thần. Và từ đó, Đức Maria đã trở thành người thông ơn Thiên Chúa cho loài người khi trở thành Mẹ của Con Đấng Tối Cao.

Chúng ta hãy suy gẫm Lời Chúa được nói qua Con Đấng Tối Cao như Mẹ Maria. Chúng ta hãy nhờ Mẹ chuyển cầu cùng Chúa Giêsu, Con Đấng Tối Cao và cứ làm theo Lời Chúa cùng với Mẹ, thì chắc chắn ân sủng của Thiên Chúa sẽ được tuôn đổ trên chúng ta.

Đức Maria đã cưu mang Chúa Giêsu trong Mẹ, rồi sinh ra cho loài người chúng ta. Chúa Giêsu là “Quả Phúc”, là “Ơn Thiên Chúa” mà Đức Mẹ thông ban cho loài người chúng ta. Do đó, Đức Mẹ thật xứng đáng mang danh là “Đấng thông ơn Thiên Chúa”.

 

Đặc trách

Tu sĩ FX. Trần Kim Ngọc, OP.

Nếu không có tình yêu thì tất cả hành vi, dù làm cho người ta tai nghe mắt thấy rất kinh ngạc, thì cũng là hư vô mà thôi.- Thánh Terese of Lisieux

Trang 1 của 7 Trang12345...Trang Cuối »

       Tháng Mười Hai: Mừng Chúa Giáng Sinh
          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 1 MV B | Chúa Nhật 2 MV B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: