Nội San Kinh Mân Côi – Số tháng 10-2012

CỨ LÀM THEO

———-

NỘI SAN KINH MÂN CÔI

SỐ THÁNG 10/2012

MẸ MARIA

HOA HỒNG MẦU NHIỆM

MỤC LỤC

THƯ NGỎ

Hoa hồng là nữ hoàng trong các loài hoa. Mẹ Maria được gọi là Hoa Hồng Mầu Nhiệm. Mẹ Maria được Thiên Chúa dựng nên một cách trác tuyệt, gìn giữ một cách toàn vẹn và ban ơn một cách tràn đầy, trổi vượt trên mọi loài thọ tạo. Mẹ Maria xứng đáng là Nữ Hoàng của mọi loài thụ tạo trên trời dưới đất. Không ai có thể hiểu thấu được vị trí của Nữ Hoàng này trong kế hoạch của Thiên Chúa, đó là một mầu nhiệm: Hoa Hồng Mầu Nhiệm!Tháng 10 là Tháng Mân Côi, tháng dâng kính Mẹ Hoa Hồng Mầu Nhiệm.

Như Mẹ Maria, chúng ta suy niệm Lời Chúa qua Kinh Mân Côi, vì Kinh Mân Côi là bản tóm lược Tin Mừng.

Với Mẹ, chúng ta được giúp sức để sống Lời Chúa.

Nhờ Mẹ kết những lời kinh của chúng ta thành những Bông Hồng Thiêng dâng lên Thiên Chúa.

Trong Mẹ, chúng ta mặc lấy tâm tình của người con thảo mà chúc tụng, ngợi khen và tạ ơn Thiên Chúa Ba Ngôi đã tuôn đổ cho chúng ta muôn hồng ân.

Mỗi người là một loài hoa. Nhưng những loài hoa đó chẳng đáng gì, nếu mỗi một loài cô lập trong cuộc sống vô nghĩa. Mỗi người là một loài hoa, dù là hoa gì, nhưng biết đan kết với Nữ Hoàng của các loài hoa là Hoa Hồng Mầu Nhiệm, tức là Mẹ Maria thì sẽ trở nên có giá trị. Bởi vì chính Nữ Hoàng đó sẽ dâng hiến những bông hoa nhỏ của mỗi người cho Chúa Tể đã dựng nên mọi loài hoa, đó là Vua Tình Yêu. Hoa Hồng là biểu tượng của Tình Yêu. Mẹ Maria là Hoa Hồng mà Thiên Chúa tặng ban cho chúng ta.

Đặc trách

Tu sĩ FX. Trần Kim Ngọc, OP.

Chuyên Mục: Nội San Kinh Mân Côi 

Thiên Chúa là Đấng tuyệt đối giữ lời hứa, cho nên khi chúng ta cầu xin, thì cũng phải ôm lòng tin tuyệt đối mà tiếp nhận.- Thánh Augustinus

Trang 1 của 9 Trang12345...Trang Cuối »

          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 2 TN B | Chúa Nhật 3 TN B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: