Nội San Kinh Mân Côi Số Tháng 10-2017

CỨ LÀM THEO

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ MARIA

Tháng 10 Năm 2017

Mẹ Maria

chỉ bảo đàng lành 

Mục Lục

* * * * * 

Ý CẦU NGUYỆN

Xin ơn cho các nhân viên làm việc và người bị thất nghiệp, để tất cả các nhân viên làm việc được tôn trọng và được bảo vệ quyền lợi, và cho người bị thất nghiệp có được cơ hội đóng góp cho công ích.

GIÁO HUẤN

Khi trình bày giáo lý về Giáo Hội – trong Giáo Hội này, Chúa Cứu Thế thực hiện cuộc cứu độ – Thánh Công Ðồng ân cần mong muốn làm sáng tỏ vai trò của Ðức Nữ Trinh trong mầu nhiệm Ngôi Lời Nhập Thể và Nhiệm Thể, cũng như làm sáng tỏ bổn phận những người được cứu chuộc đối với Mẹ Thiên Chúa, là Mẹ Chúa Kitô và Mẹ nhân loại, cách riêng Mẹ các tín hữu. Tuy nhiên, Công Ðồng không có ý đưa ra một học thuyết đầy đủ về Ðức Maria và giải quyết các vấn đề mà sự nghiên cứu của các nhà thần học chưa làm sáng tỏ trọn vẹn. Những ý kiến được tự do trình bày trong các trường phái công giáo về Ðấng có địa vị cao cả nhất trong Giáo Hội thánh sau Chúa Kitô, và cũng là Ðấng rất gần chúng ta, những ý kiến ấy đều được duy trì cách hợp pháp.

(Công đồng Vatican II, Lumen Gentium, số 54)


THƯ CỦA ĐẶC TRÁCH

 

Tháng 10 – Tháng Mân Côi là tháng đặc biệt dâng kính Đức Mẹ Mân Côi. Và trong năm nay, dịp kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima lại đặc biệt hơn nữa.

Vào ngày 13.10.1917, Đức Mẹ đã tỏ cho đoàn con cái biết Đức Mẹ là Mẹ Mân Côi. Và sứ điệp Fatima lập đi lập lại lời mời gọi “hãy siêng năng lần hạt Mân Côi”. Kinh Mân Côi là một lời kinh rất có giá trị cứu độ, có sức mạnh biến đổi, và cũng là lời kinh đã góp phần cứu nguy nhân loại nhiều lần nhiều phen như lịch sử Giáo Hội đã chứng minh.

Trong năm kỷ niệm đặc biệt này, một lần nữa sứ điệp “hãy siêng năng lần hạt Mân Côi” là một lời mời gọi tha thiết đối với con người sống trong thời đại ngày hôm nay. Tương lai của nhân loại hôm nay đang nằm trong việc người ta có lần hạt Mân Côi hay không.

Xin Đức Mẹ Mân Côi cầu thay nguyện giúp để tất cả chúng ta biết cầm tràng chuỗi mà lần hạt.

Đặc trách

Linh mục FX. Trần Kim Ngọc, OP.


GIỜ KINH GIA ĐÌNH

Có thể dùng nội san CỨ LÀM THEO với Giờ Kinh Gia Đình

Gia đình có thể cầu nguyện vào giờ thuận tiện. Chọn 1 trong 2 mẫu dưới đây hoặc 1 mẫu khác tương tự:

MẪU 1

1. Dấu Thánh Giá

2. Đọc kinh (hoặc hát xin ơn) Chúa Thánh Thần
3. Đọc kinh: Tin – Cậy – Mến

4. Thinh lặng xét mình, rồi đọc kinh Ăn Năn Tội

5. Đọc Tin Mừng theo ngày

6. Suy niệm và cầu nguyện với CỨ LÀM THEO

7. Đọc kinh Lạy Nữ Vương

8. Hát một bài về Đức Mẹ.

MẪU 2

1. Dấu Thánh Giá

2. Đọc kinh (hoặc hát xin ơn) Chúa Thánh Thần

3. Thinh lặng xét mình, rồi đọc kinh Cáo Mình

4. Đọc Tin Mừng theo ngày

5. Suy niệm và cầu nguyện với CỨ LÀM THEO

6. Đọc 1 kinh hoặc hát 1 bài về Đức Mẹ.

Có thể lần hạt 1 chục theo gợi ý, hoặc 2 chục…
5 chục tuỳ điều kiện và thời gian của mỗi gia đình.

Chuyên Mục: Nội San Kinh Mân Côi 

Phàm ai muốn được thánh sủng của Chúa Thánh Thần, muốn tìm đóa hoa trên cây khô, thì phải đến với Đức Mẹ Maria để tìm gặp Chúa Giê-su.- Thánh Bonaventura

Trang 1 của 7 Trang12345...Trang Cuối »

          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

CN Lễ Hiển Linh B | Chúa Nhật 2 TN B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: