Nội San Kinh Mân Côi – Số Tháng 09-2012

CỨ LÀM THEO

———-

NỘI SAN KINH MÂN CÔI

SỐ THÁNG 09/2012

MẸ MARIA

KHOAN NHÂN VÔ CÙNG

MỤC LỤC

THƯ NGỎ

Thiên Chúa là nguồn mạch tình yêu. Người yêu thương con người chúng ta đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời (Ga 3,16).

“Đến như chính Con Một, Thiên Chúa cũng chẳng tiếc, nhưng đã trao nộp vì hết thảy chúng ta. Một khi đã ban Người Con đó, lẽ nào Thiên Chúa lại chẳng rộng ban tất cả cho chúng ta?” (Rm 8,31).

Chúa Giêsu đã tự nộp mình làm giá chuộc muôn người. Chúa Giêsu là Quà Tặng Yêu Thương vô cùng Chúa Cha ban cho con người. Dưới chân thập giá, Mẹ Maria đã đón nhận thân xác tàn tạ chịu chết nhục nhã của Chúa Giêsu. Chính thân xác đó Mẹ đã cưu mang, đã sinh ra cho nhân loại; giờ đây một lần nữa, Mẹ lại đón nhận để trao ban cho con người chúng ta như Nguồn Ơn Cứu Độ.

Như Mẹ Maria, chúng ta theo sát Chúa Giêsu.

Với Mẹ, chúng ta xin Chúa ban sức mạnh để đi trọn con đường yêu thương của Chúa.

Nhờ Mẹ can thiệp cùng Chúa để Chúa tiếp tục thương đến nhân loại khốn cùng chúng ta.

Chúa Giêsu đã hiện ra với thánh nữ Faustina mặc khải về Lòng Thương Xót của Chúa cho nhân loại. Lòng Thương Xót đó đã được Mẹ Maria cưu mang trong lòng, và như thế, theo kiểu nói của ĐGH Gioan Phaolô II, Mẹ Maria là Mẹ của Lòng Thương Xót. Chúng ta được mời gọi tín thác vào Lòng Thương Xót Chúa, để Lòng Thương Xót Chúa ngự trị trong lòng chúng ta như đã ngự trị trong Mẹ Maria.

Đặc trách

Tu sĩ FX. Trần Kim Ngọc, OP.

Tôi không tham vinh hoa phú quý, ngay cả vinh quang ở trên trời cũng không ngoại lệ, cái mà tôi tham chính là tình yêu.- Thánh Terese of Lisieux

Trang 1 của 7 Trang12345...Trang Cuối »

       Tháng Chín: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 24 TN A | Chúa Nhật 23 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: