Sống Tin Mừng với Mẹ Maria số Tháng 04-2017

Mục Lục

* * * * *

Ý CẦU NGUYỆN

Xin ơn cho giới trẻ để giới trẻ biết quảng đại đáp ứng ơn gọi của họ và nghiêm chỉnh cứu xét tới việc hiến mình cho Thiên Chúa trong thiên chức linh mục hay đời sống thánh hiến tu trì.

GIÁO HUẤN

Việc hiến thân cho nhau trong bí tích hôn phối được đặt cơ sở trong ơn thánh phép rửa, là phép thiết lập ra giao ước nền tảng của mọi người với Chúa Kitô trong Giáo Hội. Khi chấp nhận lẫn nhau, và với ơn thánh của Chúa Kitô, hai người đính hôn đoan hứa với nhau sẽ hiến thân hoàn toàn, trung thành với nhau và sẵn sàng chào đón sự sống mới. Họ nhìn nhận các yếu tố này như những điều cấu thành hôn nhân, như những ơn phúc Thiên Chúa ban cho họ, và họ coi trọng cam kết hỗ tương này, nhân danh Thiên Chúa và trước mặt Giáo Hội. Như thế, đức tin đã làm họ có khả năng coi các thiện ích của hôn nhân như các cam kết mà họ có thể tuân giữ được nhờ sự trợ giúp của ơn thánh bí tích…

Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Amoris Laetitia, 73


GIỜ KINH GIA ĐÌNH

Có thể dùng nội san CỨ LÀM THEO với Giờ Kinh Gia Đình

Gia đình có thể cầu nguyện vào giờ thuận tiện. Chọn 1 trong 2 mẫu dưới đây hoặc 1 mẫu khác tương tự:

MẪU 1

1. Dấu Thánh Giá

2. Đọc kinh (hoặc hát xin ơn) Chúa Thánh Thần
3. Đọc kinh: Tin – Cậy – Mến

4. Thinh lặng xét mình, rồi đọc kinh Ăn Năn Tội

5. Đọc Tin Mừng theo ngày

6. Suy niệm và cầu nguyện với CỨ LÀM THEO

7. Đọc kinh Lạy Nữ Vương

8. Hát một bài về Đức Mẹ.

MẪU 2

1. Dấu Thánh Giá

2. Đọc kinh (hoặc hát xin ơn) Chúa Thánh Thần

3. Thinh lặng xét mình, rồi đọc kinh Cáo Mình

4. Đọc Tin Mừng theo ngày

5. Suy niệm và cầu nguyện với CỨ LÀM THEO

6. Đọc 1 kinh hoặc hát 1 bài về Đức Mẹ.

Có thể lần hạt 1 chục theo gợi ý, hoặc 2 chục…
5 chục tuỳ điều kiện và thời gian của mỗi gia đình.

THƯ CỦA ĐẶC TRÁCH

 

Bầu không khí của Tháng 4 xen kẽ hai gam màu: một là của Mùa Chay, và một là của Mùa Phục Sinh.

Những tuần cuối cùng của Mùa Chay đang đưa chúng ta đến trung tâm điểm của năm phụng vụ với cao trào là cuộc khổ nạn hồng phúc của Chúa Giêsu và sự phục sinh vinh hiển của Người. Từ bầu không khí u buồn đến bầu khí mừng vui, mỗi người có thể bắt gặp một Chúa Giêsu chấp nhận vâng theo ý của Chúa Cha vì yêu thương con người. Chúa Giêsu vì yêu thương con người mà chấp nhận đi con đường khổ giá. Chúa đã yêu thương con người cho đến đến cùng, khi chấp nhận chết nhục nhã trên thập giá. Nếu chỉ dừng lại ở cái chết, đức tin của chúng ta chẳng có nghĩa gì. Tuy nhiên, Chúa Giêsu đã chiến thắng cái chết, mở đường cho chúng ta sống đức tin với niềm hy vọng.

Mẹ Maria là Mẹ của Chúa Giêsu, Mẹ đã đi theo Chúa cho đến cùng. Mẹ là Mẹ của lòng thương xót, xin Mẹ cầu bầu cho tất cả chúng con.

Đặc trách

Linh mục FX. Trần Kim Ngọc, OP.

Related posts