Thơ Mừng Lễ Đức Mẹ Dâng Mình 2015

Vui mừng thay ! Thật vui mừng

Mừng kính Mẹ trọn lòng trung

Được ơn soi sáng tận tâm hồn

Ngay từ tấm bé Mẹ đã đón nhận

Sự thông truyền từ Thiên Chúa vô biên

Đón nhận được Thánh Ân , ôi diễm phúc !

Để rồi Mẹ từ đây tròn vâng phục

Trọn tấm lòng cùng thân xác trinh trong

Ôi, Maria thánh nữ lòng vẹn sạch

Tấm gương soi cho mọi con cái muôn đời

Mẹ trọn đời không vướng chút tỳ vết

Bởi Thánh Ân bao bọc Mẹ tinh tuyền

Hồn, xác Mẹ đượm mãi chất trinh nguyên

Từ Thiên Chúa, Đấng tạo thành trời đất

Ôi , Maria Mẹ thánh khiết vẹn tuyền

Từ tấm bé một mặc khải trinh nguyên

Mẹ đón nhận đồng giữ gìn ngọc thể

Và như thế ngay từ khi tấm bé

Mẹ ấp ủ và dâng trọn ngọc thể

Như lòng vàng Mẹ dâng để tạ ơn

Lên Thiên Chúa như đón từng tia sáng

Tựa hào quang bình minh ló dạng

Đức trinh nguyên Mẹ dâng muôn lấp lánh

Như phản hồii ân sủng bởi Thiên Cung

Ôi, Maria ,Mẹ kiệt tác vàng ròng

Từ chín bệ, Thiên Chúa , Đấng điêu khắc

Để trở nên một kiệt tác từ trời

Ôi, Maria, Mẹ thật rạng ngời !

Như ngọc thể bởi Chúa Trời tạo tác

Hôm nay , mừng kính Mẹ dâng mình

Tạ ơn – đáp trả Thánh Tình trời cao

Ôi, Maria còn lời lẽ nào tri ân – cảm tạ

Xin cùng Mẹ hiệp thông sự nhỏ bé

Để cùng Mẹ tán tụng Đấng Chí Tôn

Hôm nay Mừng Lễ Mẹ Dâng Mình

Xin cho con tấm lòng khiêm hạ./. Amen

Lễ Mẹ Dâng Mình 2015

P.Trần Đình Phan Tiến

Thiên Chúa là Đấng tuyệt đối giữ lời hứa, cho nên khi chúng ta cầu xin, thì cũng phải ôm lòng tin tuyệt đối mà tiếp nhận.- Thánh Augustinus

          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 2 TN B | Chúa Nhật 3 TN B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: