Nhạc: Mừng sinh nhật Mẹ yêu

Download (PDF, 32KB)

ĐK. Chúc mừng sinh nhật Thánh Mẫu Đồng Trinh,
Chúc mừng sinh nhật Nữ Vương Thiên Đình.
Hèn mọn lời dâng đâu đáng chi,
Nhưng trọn thành tâm dâng Mẫu Nghi,
Kính mến Mẹ nhiều, chúc mừng sinh nhật Mẹ yêu!

1. Xưa Mẹ sinh trong cảnh đơn nghèo,
Ông Bà Ngoại nào có gì đâu.
Dù cho cuộc đời sầu thương khôn nguôi,
Nhưng Mẹ yêu Chúa, yêu người,
Quên mình vì nghĩa Nước Trời.

2. Ôi tình yêu cao cả tuyệt vời!
Tin trọn vẹn vì Chúa mà thôi.
Phàm nhân cuộc đời nhiều phen lao đao,
Xin Mẹ dìu dắt sớm chiều,
Mong ngày hưởng phúc thiên triều.

Trong thuyền ngập nước, ắt là ván thuyền có khe hở không hoàn chỉnh; một tu viện bại hoại, ắt là lòng người có khe hở, không thể tương hợp nhau.- Thánh Bernardus

          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 2 TN B | Chúa Nhật 3 TN B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: