Nhạc: Mừng sinh nhật Mẹ yêu

Download (PDF, 32KB)

ĐK. Chúc mừng sinh nhật Thánh Mẫu Đồng Trinh,
Chúc mừng sinh nhật Nữ Vương Thiên Đình.
Hèn mọn lời dâng đâu đáng chi,
Nhưng trọn thành tâm dâng Mẫu Nghi,
Kính mến Mẹ nhiều, chúc mừng sinh nhật Mẹ yêu!

1. Xưa Mẹ sinh trong cảnh đơn nghèo,
Ông Bà Ngoại nào có gì đâu.
Dù cho cuộc đời sầu thương khôn nguôi,
Nhưng Mẹ yêu Chúa, yêu người,
Quên mình vì nghĩa Nước Trời.

2. Ôi tình yêu cao cả tuyệt vời!
Tin trọn vẹn vì Chúa mà thôi.
Phàm nhân cuộc đời nhiều phen lao đao,
Xin Mẹ dìu dắt sớm chiều,
Mong ngày hưởng phúc thiên triều.

Đức Cậy khuyến cáo chúng ta, coi nhẹ đời này là hư ảo, hy vọng tương lai là hạnh phúc. Người nào đem hy vọng của họ ký thác nơi chóng qua như mây khói ở đời này, đó là đi ngược lại trái với đức cậy, không thể như thế.- Thánh Augustinus

       Tháng Tám: Ý Chỉ Truyền Giáo của ĐTC - Cầu Cho Các Nghệ Nhân
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 18 TN A | Chúa Nhật 19 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: