Mừng Kính Đức Mẹ Mông Triệu

Mười lăm tháng tám khắc ghi !

Ngày Mẹ Hồn Xác vinh quy về Trời

Trinh trong , Mẹ thật rạng ngời !

Thiên thần ca hát, dâng lời ngợi ca

Đẹp thay Danh Thánh Đức Bà  !

Mẹ là Tỳ Nữ , Mẹ là Tôi Trung

Trọn đời Mẹ luôn “xin vâng”

Đời Mẹ phó thác trong lòng Chúa Cha

Lòng Chúa thương Xót bao la !

Mẹ là thụ tạo, thật là hiển vinh

Mẹ là Sao sáng không trung

Mẹ là bạch huệ hương thơm vang lừng

Mẹ là Thánh Khiết lạ lùng !

Mẹ là bạch ngọc trong bình pha lê

Linh hồn Thánh Khiết trọn bề

Xác trần tuyệt mỹ chẳng hề bụi nhơ

Trinh trong ngọc thể tôn thờ

Một Chúa duy nhất, Đấng là Tạo Sinh

Mẹ là Tác Phẩm Thiên Đình

Nay chầu ngọc bệ trọn tình Trời cao !

Ôi , Mẹ hơn muôn vạn vì sao !

Đến ngày Chúa rước Mẹ vào Thánh Cung

Muôn muôn thế hệ nhân gian

Ngước trông lên Mẹ Thiên Đàng từ nay

Thánh Mẫu Mông Triệu ngày nầy

Hưởng muôn vinh phúc trọn đời “xin vâng”

Cung nghinh chúc tụng dưới trần

Hào quang Mẹ tỏa chúng dân hưởng nhờ

Chúc tụng Mẹ Chúa Thiên Cơ

Đời đời diễm phúc đẹp hơn tơ Trời

“Magnificat” sáng ngời !

Fi-at đẹp tựa như lời “xin vâng” ./. Amen

 

Kính mừng Đức Mẹ Mông Triệu  15/08/2017

P.Trần Đình Phan Tiến

Vết thương của Chúa Giê-su sẽ mở toang những tâm hồn cứng cỏi, có thể đốt cháy những tâm hồn nguội lạnh.- Thánh Wenceslaus

          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 2 TN B | Chúa Nhật 3 TN B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan:Bài Mới: