KÍNH MỪNG SINH NHẬT ĐỨC MẸ MARIA

TỪ GỐC CHỒI GIÊ-SÊ

Từ gốc chồi Giê-sê, thuộc chi tộc Giu-đa

Sẽ nứt ra một đọt, là mầm ơn Cứu Độ

Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ là ngôi sao sáng

Là ánh trăng diệu hiền

Mẹ là Biển đại dương

Nơi chứa đựng tình thương

Của Ba Ngôi Thiên Chúa

 

Một tạo tác khiêm nhường

Một kỳ công muôn thuở

Giữa ba đào sóng gió

Mẹ như nguồn cậy trông

Hơn cung điện vàng ròng

Mẹ là Sao Bắc Đẩu

Soi sáng ánh tinh tuyền

Hơn cung vàng điện ngọc

Mẹ là Cửa Thiên Đàng

Cho thế nhân hướng đến

Mẹ chính thật trìu mến !

Là “Gương mẫu” vâng lời

Là tấm lòng “khen ngợi” (Magnificat)

Là Hiền Mẫu Chúa Trời

Ôi, Danh xưng rạng ngời !

Mẹ đời đời diễm phúc

 

Nay mừng sinh nhật Mẹ

Mẹ của Chúa Ngôi Hai

Mẹ được ơn Trinh Thai

Đã hạ sinh Con Một

Là Chúa Trời Ngôi Hai

Bởi Thần Khí từ Trời

Là bạn Thần Linh Chúa

Một thụ tạo diệu kỳ !

( Ôi ), lạy Mẹ ngọc lưu ly

Xin giúp con vững chí

Chúc ngợi Mẹ chẳng dừng./.

 

08/09/2017

P.Trần Đình Phan Tiến

Phàm ai muốn được thánh sủng của Chúa Thánh Thần, muốn tìm đóa hoa trên cây khô, thì phải đến với Đức Mẹ Maria để tìm gặp Chúa Giê-su.- Thánh Bonaventura

       Tháng Chín: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 24 TN A | Chúa Nhật 23 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: